Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Symulator śmigłowca Black Hawk dla Policji

Średni wielozadaniowy śmigłowiec S-70 Black Hawk o dużym zapasie mocy i znacznej prędkości przelotowej jest używany w Policji do zadań kontrterrorystycznych, transportowych oraz wsparcia działań służb ratowniczych. Fot. policja.pl

Zawodowi piloci na kilku etapach szkolenia korzystają z symulatora w procesie nauki pilotażu. Początkujący piloci korzystają z nich podczas pierwszych etapów szkolenia, a piloci wykwalifikowani przechodzą treningi na symulatorach w procesie doskonalenia zawodowego. Realizacja szkolenia w wirtualnym świecie to pełna kontrola nad przebiegiem scenariusza ćwiczeń, ale przede wszystkim możliwość przetrenowania zadań, które w świecie realnym oznaczają ryzyko zagrożenia życia i zdrowia.

Celem głównym Projektu „Symulator śmigłowca dla Lotnictwa Policyjnego” jest budowa symulatora wielozadaniowego śmigłowca transportowego S-70i Black Hawk klasy FFS (Full Flight Simulator) ze stanowiskiem desantowym. W skład tworzonego systemu symulacyjnego wejdą: stanowisko treningowe pilota, kabina śmigłowca opracowana we współpracy z PZL Mielec, stanowisko operatora ładunku oraz stanowisko treningowe dla policjantów ćwiczących desant wykorzystujące oryginalną kabinę.

Kabina załogi śmigłowca S-70i Black Hawk będzie posiadała wszystkie urządzenia i oprogramowanie konieczne do odwzorowania statku powietrznego w operacjach naziemnych i powietrznych. System wizualizacji umożliwi widok z kabiny załogi, a wraz z układem ruchu o 6 stopniach swobody i bazą danych terenu 3D Polski wykonaną techniką fotogrametrii zapewni pilotom rzeczywiste wrażenia ruchu śmigłowca. W przypadku stanowiska operatora ładunku i stanowiska treningowego dla policjantów ćwiczących desant powstaje replika kabiny ładunkowej śmigłowca z układem podnoszenia kabiny, układem symulacji opływu powietrza i układem prezentacji sytuacji zewnętrznej z wykorzystaniem gogli XR.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe w składzie: Wyższa Szkoła Policji (Szczytno) – lider, Akademia Sztuki Wojennej (Warszawa) i ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o (Warszawa). Termin realizacji: 25 listopada 2019 r. – 24 listopada 2023 r. Wartość policyjnego projektu wynosi 50 068 639 zł, z czego 99,97 proc. stanowi dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Symulator S-70i Black Hawk ma zostać umieszczony w budynku, który ma powstać na terenie lotniska Warszawa-Babice, gdzie znajduje się centralna baza Lotnictwa Policji. Jego budowa jest w toku i ma on zostać ukończony we wrześniu bieżącego roku.

Policja eksploatuje obecnie trzy wielozadaniowe śmigłowce transportowe S-70i Black Hawk, dostarczone w latach 2018-2019. Kolejne dwa egzemplarze zostały zamówione w ubiegłym roku, a ich wprowadzenie do eksploatacji jest planowane w latach 2023-2024. Różnorodność wykonywanych zadań z wykorzystaniem S-70i Black Hawk wymaga od policyjnych pilotów i crew chiefów wyjątkowych umiejętności i profesjonalnego działania w różnych akcjach często o najwyższym stopniu ryzyka, a tym samym ciągłego doskonalenia. Nie jest ono możliwe bez zastosowania symulatorów.

Jedyny symulator śmigłowca S-70i Black Hawk o podobnej funkcjonalności do tworzonego systemu zlokalizowany jest w ośrodku szkoleniowym firmy Lockheed Martin na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Korzysta z niego m.in. polska Policja, ale nie jest to rozwiązanie tanie ani łatwo dostępne. Dlatego tak ważna jest realizacja Projektu „Symulator śmigłowca dla Lotnictwa Policyjnego”. Co więcej, zaproponowany system posiadał będzie dodatkowo moduł treningu operatora ładunku oraz moduł desantowania funkcjonujące w ramach jednej federacji. Spowoduje to, że będzie to system unikatowy w skali światowej. Z kolei połączenie systemu ze Zintegrowaną Platformą Symulacyjną Podmiotów Zarządzania Kryzysowego spowoduje, że będzie to jedno z najnowocześniejszych na świecie stanowisk treningowych dla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Dynamiczny postęp techniczny umożliwia obecnie opracowanie najbardziej zaawansowanych symulacji lotniczych, jakie piloci kiedykolwiek mieli do dyspozycji. Fot. policja.pl

Realizację Projektu „Symulator śmigłowca dla Lotnictwa Policyjnego” podzielono na siedem etapów. Zakończono dotychczas IV etap prac i rozpoczęto działania w ramach V etapu, który ma zakończyć się stworzeniem prototypu symulatora. Zgodnie z planem etap V miał zostać zrealizowany z końcem stycznia 2023 r., ale nie jest to takie proste…

Warto pamiętać, że to projekt wieloletni (rozpoczęty przed 5 laty), więc zrozumiałe jest aktualizowanie zakresów i kosztów kolejnych etapów z uwagi właśnie na długi okres ich trwania, a także specyfikę projektu badawczo-rozwojowego. Wyniki z badań ukończonych na wcześniejszym etapie znajdują odzwierciedlenie m.in. w modyfikacji propozycji na późniejszych etapach. I z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia przy Projekcie „Symulator śmigłowca dla Lotnictwa Policyjnego”.

Zgodnie z procedurami NCBR dotyczącymi wprowadzania zmian w projektach sporządzono wniosek z uzasadnieniem w kwestii dofinansowania i przesunięcia terminu zakończenia kolejnych etapów. Obecnie wniosek o wprowadzenie zmian znajduje się w ocenie Zespołu Nadzorującego w NCBR i opiniowany jest przez Gestora Projektu. Dalsza procedura przewiduje wyłonienie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ekspertów zewnętrznych do oceny wniosku, którzy dokonają jego recenzji. Stanowisko ekspertów zewnętrznych opiniujących wniosek zostanie przedstawione Komitetowi Sterującemu NCBR, który podejmie ostateczną decyzję o zasadności wprowadzenia zmian do Projektu lub o odrzuceniu wniosku. Dopiero pozytywna ocena wniosku przez Komitet Sterujący NCBR uprawnia do złożenia aneksu do umowy na wykonanie projektu.

Tak stanowią wewnętrzne regulacje dotyczące rozpatrywania wniosków o wprowadzenie zmian do projektów obowiązujące w NCBR. Tylko, że z tego powodu termin realizacji Projektu „Symulator śmigłowca dla Lotnictwa Policyjnego” mocno odsuwa się w czasie, a tymczasem sytuacja międzynarodowa bezwzględnie nakazuje nam jak najszybsze wzmocnienie bezpieczeństwa i obronności państwa. Dlatego potrzebne są zdecydowane i szybkie działania, zasadność dofinansowania projektu jest oczywista! W obszarze wzmacniania bezpieczeństwa państwa nie możemy sobie dziś pozwolić na żadne spowolnienia w realizacji przedsięwzięć mających to na celu.

Sytuacja jest wyjątkowa, dlatego Policja powinna jak najszybciej otrzymać symulator śmigłowca S-70i Black Hawk. Mamy nadzieję, że realizacja tak ważnego dla Policji projektu będzie przebiegała bez zakłóceń.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc