Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Pomyślne zakończenie programu iMUGS [WIDEO]

Międzynarodowy europejski program iMUGS zakończył się wg lidera realizującego go konsorcjum, firmy Milrem Robotics, pełnym sukcesem. Rys. Milrem Robotics

6 czerwca estońska firma Milrem Robotics (większościowym jej udziałowcem jest emiracka EDGE Group), lider europejskiego programu iMUGS, poinformowała o pomyślnym ukończeniu przedsięwzięcia i przekazaniu informacji na ten temat do Komisji Europejskiej.

Program iMUGS (integrated Modular Unmanned Ground System, pol. zintegrowany modułowy system pojazdów bezzałogowych) rozpoczęto pod koniec 2020 r. Komisja Europejska zawarła wówczas umowę o wartości 32,46 mln EUR (w tym 30,6 mln EUR z Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego i 2 mln EUR ze środków państw uczestniczących w programie) z konsorcjum wielu firm europejskich z Milrem Robotics jako liderem. Konsorcjum zrealizowała wszystkie przewidziane kontraktem zadania do maja 2023 r. W ramach projektu iMUGS udało się stworzyć ogólnoeuropejską w programie wzięły udział: Estonia, Niemcy, Belgia, Finlandia, Francja, Łotwa i Hiszpania architekturę do bezzałogowych platform lądowych i powietrznych, systemów dowodzenia, kontroli oraz łączności, czujników, systemów wspierających i oprogramowania. Szczególnie istotne było rozwiązanie problemów z zakresu interoperacyjności, zbierania i transferu danych oraz podejmowania decyzji. Postępy programu były na bieżąco ogłaszane i omawiane podczas epizodycznych wydarzeń, organizowanych we wszystkich państwach współpracujących w ramach projektu, jak również podczas okazjonalnych prezentacji poza nimi. Dzięki programowi iMUGS Unia Europejska otrzymała nowe narzędzie umożliwiające reagowanie na współczesne i przyszłe wyzwania militarne. Sam program okazał się cenny nie tylko ze względu na jego bezpośrednie efekty, lecz również dzięki temu, że stanowił platformę testową dla rozwiązań organizacyjnych, umożliwiających skuteczną koordynację wielu firm z różnych państw, zaangażowanych w jeden projekt. W programie wzięły udział: Milrem Robotics (koordynator projektu), Latvijas Mobilais Telefons (LMT), Talgen Cybersecurity, Safran Electronics & Defense, NEXTER Systems, Krauss-Maffei Wegmann, Diehl Defence, Bittium, Insta Advance, SOL1, dotOcean, GMV Aerospace and Defence i Królewska Akademia Wojskowa Królestwa Belgii.

Martin Jõesaar, kierownik projektu iMUGS w Estońskim Centrum Inwestycji Obronnych, powiedział, że „ten projekt jest doskonałym przykładem współpracy na wysokim poziomie i uzyskiwania rezultatów, których możemy się spodziewać również po kolejnych projektach Europejskiego Funduszu Obronnego”. Podziękował on również firmie Milrem Robotics i innym zaangażowanym podmiotom za realizację projektu, podkreślając, że reprezentuje wszystkie zaangażowane w projekt państwa członkowskie. Kuldar Väärsi, dyrektor generalny Milrem Robotics, ocenił, że „ukończenie projektu iMUGS to ogromny kamień milowy dla wszystkich zaangażowanych stron”. Stwierdził również, że „jest to świadectwo tego, że współpraca siedmiu państw członkowskich Unii Europejskiej i wielu różnych firm oraz organizacji, która nie jest zadaniem prostym, jest możliwa na drodze ku wspólnemu celowi”.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc