Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

O wyzwaniach i szansach dla polskiej optoelektroniki – relacja z konferencji

W dniach 8-9 listopada 2017 r. w Serocku miała miejsce III Konferencja Optoelektroniczna pn. „Optoelektronika ważnym elementem strategii zrównoważonego rozwoju Państwa”. Wydarzenie zorganizowane przez PCO S.A. we współpracy z Polską Platformą Technologiczną Fotoniki, Politechniką Warszawską oraz Wojskową Akademią Techniczną przyciągnęło szerokie grono ekspertów i osób zainteresowanych tematem rozwoju polskiej optoelektroniki.

 

Dwudniowa konferencja skupiała się przede wszystkim na poszukiwaniu form i zakresu współpracy pomiędzy nauką, przemysłem i końcowym użytkownikiem. Tematyka tegorocznej edycji obejmowała między innymi oczekiwania i możliwości rozwoju optoelektronicznych systemów dla bezpieczeństwa państwa, jak również przenikanie optoelektroniki do wszystkich dziedzin życia, w tym eksploracji kosmosu. Przedstawiono również najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie optoelektroniki w kraju.

 

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był oczekiwaniom i możliwościom rozwoju optoelektronicznych systemów dla bezpieczeństwa Polski. Zaprezentowano także oczekiwania Ministerstwa Obrony Narodowej wobec rodzimych firm działających w branży optoelektronicznej, jak również możliwości i ofertę krajowego przemysłu i ośrodków naukowych w obszarze optoelektroniki. Tego dnia odbył się również panel dyskusyjny pt. „Wyzwania dla optoelektroniki wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa Polski i świata”, na którym wskazywano, że jednym z kluczowych aktualnie wyzwań dla optoelektroniki jest pozyskanie i rozwój odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Jako jedno z możliwych rozwiązań tego problemu zaproponowano między innymi działania na rzecz pozyskiwania kadry z Europy, gdyż polska gospodarki i poziom życia w Polsce wydają się spełniać oczekiwania wielu europejskich specjalistów.

 

Drugiego dnia wydarzenia poruszano w głównej mierze kwestie optoelektroniki jako elementu kreacji nowej rzeczywistości w gospodarce. Wiele czasu poświęcono perspektywom rozwoju sektora kosmicznego i wyzwaniom, jakie stawia kosmos wobec polskiej optoelektroniki. Eksperci podczas wystąpień podkreślili, iż rysują się duże możliwości rozwoju fotoniki w oparciu o potrzeby sektora kosmicznego. Jednocześnie zauważono znaczącego opóźnienia w Polsce w tym zakresie w stosunku do światowych liderów. W następnych sesjach przedstawiono działania i cele Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki i Stowarzyszenia światłowodów oraz osiągnięcia techniczne i technologiczne polskich firm, które przedstawiały przykłady zastosowań i przenikania optoelektroniki do różnych dziedzin życia.

 

Tegoroczna konferencja byłą okazją do zaprezentowania najnowszych osiągnieć w dziedzinie optoelektroniki w Polsce i szerokiej dyskusji na temat jej potencjału i obszarów do rozwoju oraz pokonywania barier. Z wystąpień prelegentów i podjętej podczas konferencji dyskusji wynika, że polska fotonika osiąga sukcesy na polu nowoczesnych technologii wytwarzania materiałów i elementów optoelektronicznych, lecz wciąż brakuje firm oferujących podzespoły, które polskie firmy są zmuszone importować.

 

Konferencji w tym roku, tak jak w poprzednich edycjach towarzyszyła wystawa, na której swoje wyroby zaprezentowały takie firmy jak: PCO S.A., VIGO System S.A. Semicon sp. z o.o. oraz INFRAMET. III Konferencja Optoelektroniczna została objęta patronatem honorowym Sekretarza Stanu w MON – Bartosza Kownackiego oraz patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina.

 

Warto podkreślić rolę PCO S.A. jako lidera polskiej branży optoelektronicznej i organizatora konferencji, bez którego trudno byłoby sobie wyobrazić dynamiczny rozwój całości sektora w Polsce, jak również organizację tego typu specjalistycznej konferencji na tak wysokim merytorycznym i organizacyjnym poziomie.

[cycloneslider id="optoelektronika"]

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc