Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

„Pejzaże Radziejowickie” – II Warsztaty terapeutyczne

II Warsztaty terapeutyczne dla weteranów misji poza granicami państwa i ich rodzin, pod nazwą – „Pejzaże Radziejowickie”, zorganizowane w kompleksie pałacowym Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach przez Fundację „NIKT NIE ZOSTAJE” dobiegają końca. 13 czerwca 2016 roku był tak naprawdę ostatnim dniem, podczas którego uczestnicy warsztatów mogli jeszcze popracować nad swoimi obrazami i fotografiami.

Właśnie dlatego „malarze” w swojej pracowni – czyli budynku „Starej Kuźni”, wykonywali ostatnie pociągnięcia pędzlem, natomiast „fotografowie”, wykorzystując piękną pogodę, starali się wyszukiwać nie odkryte do tej pory ujęcia.

Równolegle trwały przygotowania do uroczystego zakończenia Warsztatów. Organizatorzy dopełniali wszelkich formalności związanych z zabezpieczeniem tego przedsięwzięcia, natomiast wśród wszystkich kursantów trwał plebiscyt na „najsympatyczniejszego uczestnika warsztatów”, ponadto malarze oceniali wzajemnie swoje prace, po to aby wybrać najlepszą spośród nich.

Wczesnym popołudniem rozpoczęła się uroczystość zakończenia warsztatów na którą przybyli między innymi: pani prezes Fundacji „NIKT NIE ZOSTAJE” – Jadwiga Zakrzewska oraz wiceprezes – Adam Niemczak; zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej Ministerstwa Obrony Narodowej – p. Michał Wiater; Przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej – płk Andrzej Spirydowicz; przedstawiciel Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – ppłk Janusz Zając; dyrektor Centrum Weterana – płk Leszek Stępień i jego współpracownik – Janusz Raczy; dyrektor Domu Emeryta Wojskowego – Michał Sejda, zastępca dyrektora Domu pracy Twórczej w Radziejowicach – dr Zenon Butkiewicz oraz kierowniczka recepcji p. Agnieszka Banasikowska.

Po krótkim powitaniu zebranych, przez kierownika warsztatów – płk rez. Jerzego Szczepańczyka, głos zabrała pani prezes Fundacji „NIKT NIE ZOSTAJE” – Jadwiga Zakrzewska, podziękowała wszystkim gościom za przybycie, pogratulowała uczestnikom warsztatów jakości wykonanych prac. Podkreśliła jednak przy tym, że najważniejszym jest, iż cel warsztatów został w pełni osiągnięty, a uczestnicy tego przedsięwzięcia poprzez bezpośredni kontakt ze sztuką i rozwijanie swoich artystycznych pasji mogli odpocząć po trudach związanych z pełnieniem misji wojskowych poza granicami państwa. Pani prezes zwróciła również uwagę na to, że organizacja Warsztatów nie byłaby możliwa bez pomocy ludzi dobrej woli, którzy rozumieją i wspierają ideę niesienia pomocy weteranom misji poza granicami państwa. Szczególne słowa podziękowania skierowała ona pod adresem dyrekcji Domu Pracy Twórczej oraz sponsorów i mecenasów tego przedsięwzięcia. Zaapelowała również do wszystkich uczestników Warsztatów, o promowanie Fundacji NIKT NIE ZOSTAJE i jej misji wśród swoich znajomych.

Jadwiga Zakrzewska złożyła serdeczne podziękowania mecenasowi głównemu, Fundacji „Lotto milion marzeń” reprezentowanej przez jej prezesa Bartosza Mieleckiego oraz innym mecenasom: Firmie Airbus Defence and Space reprezentowanej przez dyr. Adama Zawadzkiego, Firmie PCO, Firmie PIT Radwar, ITWL, Firmie WB Elektronics oraz WZL Nr 2 z Bydgoszczy, Prezes Jadwiga Zakrzewska podziękowała również sponsorom: Firmie Sinevia SA, WSK „PZL Kalisz” SA, WITU, WCBKT, WZE SA, Instytutowi Lotnictwa, a także patronom medialnym: Defence 24, ZBIAM, TVP 3, Portalowi „Mundurowi” oraz Wydawnictwu Parabellum.

Pani prezes podziękowała również kadrze dydaktycznej, czyli instruktorowi „grupy malarskiej” – panu Andrzejowi Laskowi; instruktorom z Akademii Fotograficznej w Warszawie, którzy prowadzili zajęcia z „grupą fotograficzną” – panom Maciejowi Jancewiczowi, Rafałowi Siderskiemu i Dawidowi Markoffowi, paniom psychologom – Beacie Pępkowskiej i Marcie Czerskiej, kierownikowi Warsztatów – płk rez. Jerzemu Szczepańczykowi oraz jego zastępcy – pani Agnieszce Goździńskiej.

Wszyscy uczestnicy Warsztatów zostali zaproszeni przez panią prezes do wzięcia udziału w otwarciu wystawy obrazów i fotografii wykonanych przez uczestników II Warsztatów terapeutycznych, która zostanie zorganizowana w sierpniu 2016 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Ponadto, życzyła ona wszystkim dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

W dalszej części uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia.

Za najlepszy obraz namalowany podczas Warsztatów uznano „Dwór Modrzewiowy” – pana Artura Surmacza, natomiast za najlepszą fotografię, instruktorzy Akademii Fotograficznej , uznali pracę wykonaną przez Sławomira Orzechowskiego. Nagrody w postaci przepięknych albumów, ufundowane przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – gen. Mirosława Różańskiego, wręczyli laureatom – pani prezes Fundacji NIKT NIE ZOSTAJE – Jadwiga Zakrzewska oraz przedstawiciel Dowództwa Generalnego – ppłk Janusz Zając.

Za  największe odkrycia warsztatów uznani zostali – w grupie malarskiej – pani Agnieszka Klawinowska, natomiast w grupie fotograficznej – Krzysztof Wszołek. Nagrody, ufundowane przez prezesa WZ KART – Janusz Rozwałkę, wręczyli laureatom Pani prezes Fundacji – Jadwiga Zakrzewska oraz wiceprezes Adam Niemczak.

Za najsympatyczniejszego uczestnika warsztatów, kursanci uznali – Pawła Młodziejewskiego, któremu nagrodę wręczyli Pani prezes Fundacji – Jadwiga Zakrzewska oraz zastępca kierownika Warsztatów – Agnieszka Goździńska.

Specjalne wyróżnienie za ukończenie II Biegu Stanisława Tyma w barwach Fundacji „NIKT NIE ZOSTAJE” otrzymał pan Michał Paćko. Wręczyła je Pani prezes Fundacji – Jadwiga Zakrzewska oraz zastępca kierownika Warsztatów – Agnieszka Goździńska.

Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej ufundowało upominki dla wszystkich uczestników Warsztatów, które wręczyli im płk Andrzej Spirydowicz i ppłk Janusz Zając.

Specjalne nagrody ufundowała również Akademia Fotograficzna w Warszawie. Najmłodszy uczestnik Warsztatów – Gniewko Kiepura otrzymał profesjonalny komplet farb i pędzli, natomiast szesnastoletnia Karolina Stępień oraz siedemnastoletni Krzysztof Wszołek mają prawo nieodpłatnie wziąć udział w jednym z kursów lub studiów fotograficznych organizowanych przez Akademię. Nagrody wręczył dyrektor Akademii Fotograficznej Paweł Jancewicz oraz instruktor Rafał Siderski.

Wszyscy biorący udział w Warsztatach otrzymali Certyfikaty ich ukończenia, które wręczyła pani prezes Fundacji – Jadwiga Zakrzewska.

Następnie, kierownik Warsztatów – płk rez. Jerzy Szczepańczyk serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom Warsztatów za zaangażowanie i wysoki poziom dyscypliny, swemu zastępcy i kadrze dydaktycznej za współpracę, a kierownictwu Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach, a szczególnie pani Agnieszce Banasikowskiej za praktycznie nieograniczone wsparcie w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz organizacji zajęć.

Na zakończenie, pani prezes Fundacji „NIKT NIE ZOSTAJE” jeszcze raz podziękowała dyrekcji Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach wręczając kierowniczce recepcji – Agnieszce Banasikowskiej upominek, zaś sami weterani  uhonorowali  zastępcę dyrektora DPT wręczając mu prezent o tematyce militarnej.

Po uroczystości pani prezes zaprosiła wszystkich gości, uczestników i kadrę dydaktyczną na kolację w czasie której rozmawiano między innymi na tematy nurtujące środowisko weteranów misji poza granicami państwa.

 

Teldat
Teldat

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc