Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Niespodzianki programu Elektron

Do Agencji Uzbrojenia wpłynęły dwie oferty podmiotów zainteresowanych udziałem w programie Elektron. Fot. Tomasz Grotnik

2 września rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia, ppłk Krzysztof Płatek, w odpowiedni na pytania redakcji Zespołu Badań i Analiz Militarnych poinformował o postępach programu Elektron, który dotyczy dostaw nowych zapalników do min morskich.


Termin składania zgłoszeń do powyższego podmiotu upłynął 16 sierpnia. Ostatecznie zgłosiło się dwóch, krajowych, wykonawców: należący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy CTM S.A. oraz konsorcjum składające się z Akademii Marynarki Wojennej, Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej wraz ze spółką Jakusz Sp. z o.o.

W obu przypadkach można mówić o sporym zaskoczeniu. Jest to bowiem czwarte podejście (w ostatnich miesiącach) do zakupu zapalników – w poprzednich jedynym „stałym” podmiotem zgłaszającym się do postępowania było Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej, które dysponuje odpowiednimi kompetencjami naukowo-technicznymi. Obecnie mowa o konsorcjum z dwoma innymi podmiotami. Także zaskakuje obecność OBR CTM S.A., której specjaliści (w przeszłości) nie wyrażali zainteresowania udziałem w pracach nad zapalnikiem.

Program o kr. Elektron nie ma szczęścia. To już czwarte postępowanie, w którym bierzemy udział. Tym razem w myśl zasady „duży tort mała łyżka” postanowiliśmy połączyć siły z Akademią Marynarki Wojennej i naszym Partnerem z Kościerzyny firma Jakusz Sp. z o.o. aby zebrać w konsorcjum jak największe kompetencje do uzyskania zamówienia – mówi Dyrektor Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Gdańskiej Paweł Zariczny.

Warto przy okazji odnotować pewną zmianę w strukturze podmiotu z wybrzeża. CTBO PG z dniem 1 września 2022 r. zgodnie z Zarządzeniem Rektora PG nr 57/2022 z 3 sierpnia 2022 r. stało się prawnym następcą CMTM PG i przejęło jego wszelkie prawa i obowiązki.
Zapalnik Elektron ma stanowić zamiennik dla obecnie używanych WKM-90 i ma służyć do min morskich OS (Okrętowa Średnia) oraz OD (Okrętowa Duża) - oba typy to wiekowe konstrukcje pochodzące jeszcze z czasów Zimnej Wojny. Pomimo upływu lat, nadal mogą być ważnym elementem potencjału obronnego Marynarki Wojennej, co pokazuje przykład obecnych działań na wodach Morza Czarnego. Elektron powinien składać się z trzech podstawowych elementów: łuski, gniazda wtykowego oraz spłonki. Obok partii seryjnej, zamawiający wymaga dostarczenia partii badawczo-wdrożeniowej, która ma służyć do przebadania działania urządzenia.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc