Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

MON odpowiada na poselskie interpelacje dotyczące współpracy z Republiką Korei

Zgodnie z odpowiedziami MON, kwestia zakupu BWP K21 Redback jest nadal akutalna i ma umożliwić jednoczesne dostawy dwóch typów BWP do Wojska Polskiego. Fot. Ministerstwo Obrony Republiki Korei

Wizyta Mariusza Błaszczaka w Republice Korei oraz deklaracje polityczne związane z planowanymi zakupami w tym kraju spowodowała przesłanie do resortu obrony licznych interpelacji poselskich związanych z tym zagadnieniem. W większości przypadków MON odpowiedział na nie w I połowie sierpnia.


Zgodnie z procedurą, odpowiadającym był wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz, natomiast publikacja odpowiedzi na stronach Kancelarii Sejmu miała miejsce 9 sierpnia.

Chronologiczne pierwsza interpelacja została skierowana do MON 1 czerwca (Paweł Krutul, Koalicyjny Klub Poselski Lewicy) dotyczyła kwestii liczby czołgów K2 Black Panther planowanych do zakupu oraz terminu zapoczątkowania dostaw. W odpowiedzi na to Wojciech Skurkiewicz napisał, uprzejmie informuję, że terminy oraz liczba planowanych do pozyskania koreańskich czołgów rodziny K2 zostaną określone w efekcie negocjacji ze stroną koreańską, z uwzględnieniem bieżących oraz perspektywicznych potrzeb Sił Zbrojnych RP, kosztów pozyskania oraz dostępności czołgów i możliwości produkcyjnych podmiotów przemysłowych.

W ostatnich dniach minister Mariusz Błaszczak poinformował, że pierwszych 180 wozów jest spodziewanych w latach 2022-25 i mają trafić do 16. Dywizji Zmechanizowanej. M.in. będą stanowić uzbrojenie nowego batalionu czołgów, który ma być sformowany w Ostródzie.

Dodatkowo, w odpowiedzi na pytania Pawła Bejdy (Klub Parlamentarny Koalicja Polska), dodał, że prowadzone (równolegle do opracowywanego przez konsorcjum, którego liderem jest Huta Stalowa Wola S.A. polskiego BWP BORSUK) ze stroną koreańską rozmowy dotyczą nie tylko pozyskania czołgów rodziny K2, ale również kwestii współpracy przemysłowej oraz transferu technologii, który polegałby nie tylko na utworzeniu na terytorium Polski bazy serwisowej, ale również mógłby wiązać się z włączeniem polskich wykonawców w łańcuchy dostaw koreańskiego producenta. Zakres współpracy ze stroną koreańską zostanie określony w odpowiednich dokumentach.

Poza kwestią czołgów drugim palącym problemem obejmującym zainteresowanie posłów jest kwestia (potencjalnego) zakupu w Republice Korei gąsienicowych bojowych wozów piechoty K21 Redback. W tym zagadnieniu do MON wypłynęły dwie poselskie interpelacje, których autorami byli Marcin Kierwiński (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) oraz Paweł Bejda (Klub Parlamentarny Koalicja Polska). W tych przypadkach odpowiedzi są następujące: pozyskanie różnych typów sprzętu wojskowego opartego na platformie gąsienicowej, zgodnie z wymaganiami Sił Zbrojnych RP, znajduje swoje odzwierciedlenie w „Planie Modernizacji Technicznej na lata 2021-2035 z uwzględnieniem 2020 roku”. Prowadzone ze stroną koreańską rozmowy dotyczą nie tylko pozyskania, równolegle do polskiego BWP BORSUK, komplementarnego rozwiązania, ale są związane również z kwestiami współpracy przemysłowej oraz transferem technologii, który polegałby nie tylko na utworzeniu na terytorium Polski bazy serwisowej, ale również mógłby wiązać się z włączeniem polskich wykonawców w łańcuchy dostaw koreańskiego producenta. Zakres współpracy ze stroną koreańską zostanie określony w umowach międzyrządowych oraz umowach o współpracy przemysłowej.

Poza tym Wojciech Skurkiewicz dodał, uprzejmie informuję, że obecna sytuacja związana ze środowiskiem bezpieczeństwa w regionie Europy Centralnej i Wschodniej, stawia przed resortem obrony narodowej ogromne wyzwania w zakresie zwiększenia zdolności odstraszania, a co za tym idzie - zapewnienia jak największego poziomu bezpieczeństwa Polek i Polaków, poprzez podniesienie potencjału obronnego Sił Zbrojnych RP w jak najkrótszej perspektywie czasowej. Jednocześnie, należy zauważyć, że proces modernizacji technicznej, którego celem jest zapewnienie wymaganych zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP, jest również szansą, ale i wyzwaniem dla polskiego przemysłu obronnego. Krajowy przemysł stanowi zawsze wariant pierwszego wyboru dla resortu obrony narodowej w procesie określenia możliwości i kierunków pozyskania sprzętu wojskowego. Niemniej jednak, harmonijny rozwój wymaganych zdolności wskazuje również na potrzebę dywersyfikacji kierunków pozyskania sprzętu, w związku z faktem, że w aktualnej ofercie polskich podmiotów przemysłowych nie są dostępne, w krótkich terminach, wszystkie planowane do pozyskania przez Siły Zbrojne RP wyroby, a uruchomienie nowych prac rozwojowych, mających na celu opracowanie spełniającego wymagania wojska sprzętu, jest nie tylko czasochłonne, ale również obarczone ryzykiem niepowodzenia poszczególnych projektów.

W związku z powyższym jest przewidywana równoległa realizacja zadań związanych z pozyskaniem dwóch typów bojowych wozów piechoty (BWP), tj. lżejszego, pływającego BWP BORSUK oraz cięższego BWP, co pozwoli dokonać skutecznej, generacyjnej wymiany starzejącej się postsowieckiej techniki, niespełniającej wymagań współczesnego pola walki, znajdującej się na wyposażeniu wojsk zmechanizowanych, czyli BWP-1. Wprowadzenie równolegle na wyposażenie Sił Zbrojnych RP dwóch nowoczesnych BWP, zdolnych do realizacji różnych zadań, z uwagi na ich konstrukcję i przeznaczenie, należy rozpatrywać przede wszystkim w kontekście wyraźnego i dynamicznego wzrostu zdolności operacyjnych w perspektywie 10 lat. Co istotne, nie będzie przekładało się to na wprowadzenie ograniczeń związanych z zamówieniami skierowanymi do polskiego przemysłu w zakresie BWP BORSUK, który pozostaje priorytetem modernizacyjnym wojsk zmechanizowanych. Jest to związane m.in. z faktem, że planowany wzrost liczebności Sił Zbrojnych RP przełoży się na rozbudowę struktur organizacyjnych i zwiększenie zapotrzebowania na poszczególne grupy asortymentowe sprzętu wojskowego, w tym BWP, środki rozpoznania czy wyposażenie wchodzące w skład wojsk rakietowych i artylerii.

W przypadku BWP Redback, zawarta w lipcu umowa ramowa nie obejmuje tego projektu. Nie można jednak wykluczyć, że zagadnienie pojawi się przy okazji kolejnych rozmów z przemysłem południowokoreańskim. Co ważne, resort obrony jasno podtrzymuje wsparcie dla realizacji programu Borsuk.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One comment on “MON odpowiada na poselskie interpelacje dotyczące współpracy z Republiką Korei”

  1. Co za bzdury!Wszystko kupowane z półki!Czołg k2 który jest ciasny,słaby pancerz, i nie oddzielony przedział amunicji.Dwa k21 Redbeck to prototyp który oblał testy poligonowe.k9a1 jest gorsze od naszego Kraba.Mamy Borsuka,Kraba,opracowanego Andersa i wieże zsw 30 to po cholerne nam Koreńskie odpowiedniki które mają napęd niemiecki.Jest również propozycją Niemiec na produkcję Leopardów 2a7 plus w Polsce,gdzie leopard 2a7No wygrał z k2NO,w testach na poligonie.Gdzie te obietnice o k2pl pokazywanego na targach w Kielcach?Tyle w temacie pozdrawiam

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc