Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Ministerstwo Obrony odpowiada na interpelacje w sprawie okrętów podwodnych

MON odpowiedział na trzy poselskie interpelacje dotyczące losu ORP Orzeł oraz przyszłości floty podwodnej. Fot. Łukasz Pacholski

19 lipca na stronach Kancelarii Sejmu opublikowano trzy odpowiedzi resortu obrony narodowej na poselskie interpelacje dotyczące okrętów podwodnych - zarówno ORP Orzeł, jak i planowanych zakupów.

Zgodnie z tradycją odpowiedzi zostały przesłane przez wiceministra obrony Wojciecha Skurkiewicza i były wynikiem interpelacji, które skierowali do MON posłowie opozycji w okresie maj-czerwiec bieżącego roku.

W przypadku kwestii programu Orka, dotyczącego zamówienia nowych okrętów podwodnych, wiceminister Skurkiewicz napisał: uprzejmie informuję, że Siły Zbrojne RP zdefiniowały Wymaganie Operacyjne (WO) „Zdolność do rażenia celów nawodnych i podwodnych przez okręt podwodny nowego typu” o kryptonimie „ORKA”, w którym zostały określone zdolności, liczba i terminy wprowadzenia przedmiotowych okrętów do Sił Zbrojnych RP (będące dokumentem niejawnym). Całokształt przedsięwzięć, związanych m.in. z pozyskaniem dla Sił Zbrojnych RP nowych okrętów podwodnych wynikających z WO kr. „ORKA”, został ujęty w „Programie operacyjnym Marynarki Wojennej na osiągnięcie zdolności operacyjnych w obszarach rozpoznania, rażenia, przetrwania i ochrony wojsk, przerzutu i mobilności oraz wsparcia działań oraz zwalczania zagrożenia minowego - zwalczanie zagrożeń na morzu w latach 2020-2035”, który również jest dokumentem niejawnym. Nakłady finansowe na pozyskanie ww. okrętów zaprojektowano w „Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2021-2035 z uwzględnieniem 2020 roku”, który – podobnie jak dokumenty wymienione wyżej – jest objęty klauzulą niejawności.

Z kolei dwie interpelacje dotyczące stanu technicznego i planów eksploatacji ORP Orzeł spotkały się z następującą odpowiedzią: uprzejmie informuję, że w ostatnim okresie na ORP „ORZEŁ” wykonano naprawy systemów ogólnookrętowych oraz systemu walki.

Nie ma planów wycofania okrętu z eksploatacji. Jednocześnie, w ramach realizacji Planu Modernizacji Technicznej na lata 2021-2035, jednym z priorytetów dla Marynarki Wojennej jest pozyskanie dwóch Okrętów Podwodnych Nowego Typu (OPNT) kr. „ORKA”. Bezpieczeństwo załogi jest priorytetem dla dowódcy okrętu i jego przełożonych. Okręty Marynarki Wojennej kierowane do wykonywania zadań na morzu muszą posiadać sprawne mechanizmy główne oraz systemy zapewniające bezpieczeństwo załogi. Eksploatacja ORP „Orzeł” nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa załogi. Podana w interpelacji sytuacja, dotycząca problemów z wynurzeniem okrętu, nie miała miejsca.

Dodatkowo w kwestii pomostowych okrętów podwodnych wiceminister Skurkiewicz wskazał, że cały czas przewidziano środki finansowe na zakup używanych jednostek tej klasy. Niestety, podobnie jak w innych przypadkach, szczegóły zostały za klauzulą niejawności.

Stan Marynarki Wojennej od wielu miesięcy jest w centrum uwagi części polityków oraz opinii publicznej. Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Obrony Narodowej, obecnie priorytetem jest realizacja programu Miecznik, który zakłada budowę trzech fregat rakietowych.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 comments on “Ministerstwo Obrony odpowiada na interpelacje w sprawie okrętów podwodnych”

  1. Okręty podwodne tylko z pociskami manewrującymi bez lepiej postawić na siły zwalczania okrętów podwodnych okrętowe i lotnicze.
    Listę oferentów trzeba wydłużyć o Japonię i Koree Południową.

  2. Mam ciekawe spostrzeżenie że to np. Szwecja powinna nam zbudować co najmniej kilka okrętów podwodnych w ramach należnych reparacji za zniszczenia podczas potopu szwedzkiego a te były ogromne.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc