Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Mariusz Błaszczak pyta MON o rezygnację z zagranicznych zakupów

Fot. Łukasz Pacholski

11 stycznia na stronach Kancelarii Sejmu upubliczniono interpelację poselską dotyczącą ewentualnej rezygnacji z (części) kontraktów zbrojeniowych z wykonawcami zagranicznymi.

Autorem interpelacji jest Mariusz Błaszczak (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość). W powyższym dokumencie czytamy, P. Paweł Bejda, sekretarz stanu w MON odpowiedzialny za modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP, w wywiadzie opublikowanym na portalu Money.pl w dniu 30 grudnia 2023 roku („Jaką armię kupi rząd Donalda Tuska? Wiceszef MON zdradza plan”) podtrzymał deklarację, że przynajmniej 50 procent wydatków za zbrojenia ma pozostawać w polskich zakładach. Jednocześnie w projekcie budżetu państwa na 2024 rok nie zaplanowano dodatkowych środków na tel cel w stosunku do projektu ustawy budżetowej opracowanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Wobec powyższego proszę Pana Ministra o informację:

Które umowy zbrojeniowe już zawarte z partnerami zagranicznymi zostaną rozwiązane w celu osiągnięcia powyższego współczynnika oraz które umowy przygotowane do zawarcia przed dniem 13 grudnia 2023 roku z partnerami zagranicznymi nie zostaną podpisane?

W jaki zostaną zabezpieczone zdolności Sił Zbrojnych RP, które nie zostaną osiągnięte w wyniku anulowania powyższych umów?

Przypomnijmy, w ostatnich latach Ministerstwo Obrony Narodowej, poprzez Agencję Uzbrojenia (a wcześniej Inspektorat Uzbrojenia) realizowało duży program modernizacji technicznej Wojska Polskiego. Wiele zakupów prowadzono poprzez umowy z partnerami zagranicznymi – wśród kluczowych dostawców należy wymienić Stany Zjednoczone oraz Republikę Korei. W części umów udawało się uwzględnić zaangażowanie lokalnego przemysłu obronnego, który otrzymywał licencje na produkcję zamówionej broni bądź prawa do późniejszych prac obsługowych. Dodatkowo część projektów zaowocowała połączeniem rozwiązań zagranicznych z krajowymi. Jednocześnie niektóre zakupy, do dziś, budzą kontrowersje – wśród nich można wskazać choćby zamówienie armatohaubic K9 Thunder zamiast rozbudowy potencjału produkcyjnego systemu Krab.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc