Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Kolejne czołgi Leopard 2PL wyruszają do Wesołej

Do Wesołej dotrą kolejne czołgi Leopard 2PL. Fot. PGZ S.A.

W minionym tygodniu w Zakładach Mechanicznych „BUMAR – ŁABĘDY” S.A. zakończył się formalny proces odbioru kolejnej partii czołgów Leopard 2PL. Zmodernizowane pojazdy trafią na wyposażenie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki.

Konsorcjum PGZ, realizujące zawartą z Inspektoratem Uzbrojenia umowę na modernizację czołgów Leopard 2A4 do standardu 2PL dostarczyło do Wesołej, gdzie stacjonuje 1WBPanc., kolejną partię zmodernizowanych pojazdów. W bieżącym roku proces odbioru przeszło 11 maszyn, kolejne czekają na zakończenie procedur.

Modernizacja czołgów 2A4 do standardu 2PL ma na celu poprawę bezpieczeństwa załóg, precyzji oraz siły rażenia. Projekt obejmuje między innymi wymianę hydraulicznych systemów stabilizacji armaty i napędu wieży na elektryczne, ulepszenie armaty gładkolufowej Rh-120 L44 i jej przystosowanie do nowych rodzajów amunicji, w tym programowalnej, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości użytkowania amunicji produkcji krajowej.

Leopard 2PL wyposażony jest także w nowe systemy optoelektroniczne: kamery termowizyjne III generacji typu KLW-1 Asteria w przyrządach obserwacyjno-celowniczych dowódcy i działonowego. Wieżę czołgu wyposażono w dodatkowe moduły opancerzenia i maty przeciwodłamkowe. Wewnątrz pojazd posiada nowe systemy przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe. Zakres serwisu dotyczy wszystkich czołgów i jest realizowany głównie siłami polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Prace realizuje Konsorcjum PGZ – Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY”. W modernizację Leopardów zaangażowane są również inne podmioty z Grupy – PCO, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne z Poznania, Zakłady Mechaniczne Tarnów, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM i Rosomak. Partnerem zagranicznym jest niemiecki koncern Rheinmetall Landsysteme GmbH.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 comments on “Kolejne czołgi Leopard 2PL wyruszają do Wesołej”

  1. Modernizacja była niezbędna, ale do najlepszego standartu wtedy dostępnego czyli A7 a nie jakiś PL, ja uważam że błędem była zabawa w używane Leopardy, jak Leopardy to nowe na licencji całe 13 batalionów możemy 20 lat się bawić w te zakupy

  2. Również jestem zdania, że modernizacja była niezbędna aczkolwiek za te kilka miliardów złotych włożonych w nią można by opracować we współpracy np. z Koreą naprawdę nowoczesny czołg z transferem technologii, produkcją i serwisem w Polsce oraz pozyskać partię wstępną. Do tego koniecznie nowoczesna amunicja z produkcją na licencji i mamy własny MBT na długie lata a korzyści dla bezpieczenstwa, przemysłu i nauki ogromne

  3. Amx masz rację, chociaż ja bym wysłuchał wszystkich oferentów, na dziś Korea to najlepsza opcja z różnych wzgledów.
    Uwaga o nowych Leopardacg była dla zatwardziałych germanofilów jak już tak bardzo chcą niemieckie to ale nowe i budowane w kraju

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc