Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Kolejna inwestycja PGZ - Dolnośląskie Centrum Produkcyjno-Serwisowe

Rys. PIT-RADWAR

Konsolidacja kapitałowa pomiędzy spółkami PIT-RADWAR S.A. i WZŁ-2 w Czernicy pozwala na znaczną rozbudowę zdolności produkcyjnych i serwisowych Grupy PGZ. Realizując kolejne zadania strategii Grupy, na bazie powstającego oddziału PIT-RADWAR S.A., zarząd spółki podjął decyzję o utworzeniu Dolnośląskiego Centrum Produkcyjno-Serwisowego PGZ.

Centrum, wraz z Oddziałem Wrocławskim, będzie stanowić silny ośrodek kompetencyjny, realizujący zadania w dwóch obszarach:

1. Produkcja i serwisowanie całej elektroniki specjalistycznej związanej z urządzeniami na licencji firmy L3Harris:

• radiostacje handheld typu RF-9820S wraz z akcesoriami,

• radiostacje serii RF-5000, RF-5800, AN/PRC 117, AN/PRC 152 oraz AN/PRC 150 z modułami krypto TYPE-1,

• najnowsze radiostacje AN/PRC-158, AN/PRC-160V, AN/PRC-163 z modułami krypto TYPE-1

• wozy dowodzenia na pojazdach HONKER z zabudową w radiostacje WD KF 400W, ZWD IRYS 2000,

• szkolenia użytkowników w zakresie eksploatacji sprzętu oraz osiągnięcie zdolności poziomu Instruktorów,

• serwisowanie sprzętu łączności wchodzącego w skład systemu IBCS,

• razem ok 6000 egzemplarzy obecnie eksploatowanych radiostacji w SZ RP. Docelowo w eksploatacji w SZ planowane jest ok. 20000 egz.

2. Centrum Serwisowe dla wszystkich systemów dowodzenia, systemów radarowych oraz systemów uzbrojenia dostarczanych przez domenę elektroniczną Grupy PGZ:

• 24 zespoły reagowania serwisowego stanowiące pierwszą linię wsparcia dla jednostek wojskowych na terenie całego kraju,

• hub materiałowy wraz z główną częścią realizacji systemu ILS (zintegrowanego systemu wsparcia logistycznego),

• flota mobilnych warsztatów serwisowych.

Aktualnie w SZ RP eksploatowanych jest ok. 550 jednostek sprzętowych (stacji radiolokacyjnych oraz sprzętu kierowania i dowodzenia uzbrojeniem) wyprodukowanych przez PIT-RADWAR S.A. i  funkcjonujących na autonomicznych pojazdach, m.in. NUR-15 ODRA, NUR-12M/ME, NUR-21M/MK, LIWIEC, POPRAD, SOŁA, BYSTRA, systemy ZENIT, REGA, ŁOWCZA i inne. Dodatkowo serwisowany jest sprzęt eksploatowany na platformach lotniczych i morskich oraz stacjonarnie zainstalowany w tzw. infrastrukturze krytycznej, tj. kolejne ok. 500 jednostek sprzętowych.

Liczba obecnie eksploatowanego sprzętu radiolokacji i dowodzenia w SZ RP to ponad 1000 egz. Docelowo, po zrealizowaniu programu WISŁA, NAREW, PILICA+, liczba wzrośnie do ponad 2000 egz.

Realizacja zadań stawianych przed Centrum wspierana jest przez zawarte na targach MSPO 2023 umowy transferu technologii oraz umowy biznesowe z firmą L3Harris. Wynikają także z zapisów najnowszych umów na rzecz dostaw systemów podpisanych z Agencją Uzbrojenia MON w ostatnich miesiącach.

Rys. PIT-RADWAR

Inwestycja infrastrukturalna o wartości ponad 300 mln zł oraz obecność partnerów amerykańskich przekłada się na atrakcyjność pracy w tej części Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Planowany wzrost zatrudnienia w najbliższych latach szacowany jest na poziomie 250 proc. Nowe miejsca pracy, pakiety szkoleniowe, nowe technologie, zaawansowany sprzęt zaczynają stanowić wizytówkę regionu na mapie polskiego przemysłu obronnego.

Źródło: informacja prasowa PIT-RADWAR S.A.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc