Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Budowa krajowych zdolności kosmicznych według MON

Fot. Airbus

7 kwietnia na stronach Kancelarii Sejmu upubliczniono odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej na poselską interpelację dotyczącą budowy przez Polskę własnych zdolności kosmicznych.

Autorem interpelacji, przesłanej do resortu obrony pod koniec lutego, jest Paweł Poncyljusz (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska). W powyższym dokumencie czytamy, w grudniu 2022 roku RP podjęła poważny krok w kierunku budowy dojrzałego systemu obserwacji Ziemi. Dzięki decyzji zakupu dwóch satelitów optycznych Pléiades Neo oraz dostępu do danych z tejże konstelacji potrzeby na zobrazowanie z tzw. pasma widzialnego zostaną zaspokojone w momencie dostarczenia zakupionych satelitów. Ponieważ zakupione satelity są dopiero w fazie produkcji i zostaną dostarczone najprawdopodobniej na przełomie 2026/2027, zwracam się do Pana Ministra z pytaniami:

Po pierwsze, czy przewidywany jest udział polskiego przemysłu lotniczego w realizacji tego kontraktu?

Po drugie, jaki zostanie wykonany kolejny krok, jeśli chodzi o budowę systemu obserwacji Ziemi, naszego państwa? Czy planowany jest, a jeśli tak, to kiedy, zakup satelitów obserwacji aktywnej wyposażonych w radar syntetycznej apertury?

Doświadczenia z wojny w Ukrainie pokazały, że rozpoznanie satelitarne ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia przez siły zbrojne działań defensywnych i kontrofensywnych. Szczególnie przydatne okazały się zobrazowania radarowe, które można pozyskiwać cały czas, bez względu na warunki pogodowe i porę dnia. Można powiedzieć, że ta technologia, oparta na SAR, radarach z syntetyczną aperturą, sprawdziła się w boju.

Odpowiedzi na interpelację udzielił, zgodnie z procedurami, wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Czytamy w niej, satelitarne rozpoznanie obrazowe resort obrony narodowej traktuje jako jedną z priorytetowych zdolności operacyjnych, w tym w zakresie dostępu do zobrazowań SAR.

Zawarta z Airbus Defence and Space umowa przewiduje udział polskiego przemysłu w realizacji następujących przedsięwzięć: przygotowanie i wsparcie instalacji Bi-Band Ground Station (BBGS); adaptacja infrastruktury segmentu naziemnego; zakup serwerów do przechowywania danych obrazowych; sporządzenie dokumentacji technicznej; wsparcie dla działań IVV (integracja, weryfikacja oraz walidacja) segmentu naziemnego; wsparcie techniczne w zakresie segmentu naziemnego.

Katalog prac realizowanych przez polski przemysł nie ma charakteru zamkniętego. W trakcie realizacji umowy zakres zaangażowania polskiego przemysłu może ulec rozszerzeniu. Za wybór polskich podwykonawców odpowiada Airbus Defence and Space.

Kolejnym krokiem w budowie systemu obserwacji Ziemi jest pozyskanie zdolności zapewniających zwiększenie częstotliwości rewizyty nad obiektem zainteresowania. W tym celu: Agencja Uzbrojenia prowadzi postępowanie w sprawie wykonania Przemysłowego Studium Wykonalności projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznej obserwacji Ziemi, działającego pod kryptonimem Mikroglob. Realizacja projektu pozyskania konstelacji mikrosatelitów jest przewidziana w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zgodnie ze zdefiniowanym wymaganiem operacyjnym trwają prace nad zwiększeniem dostępności (poprzez skrócenie czasu rewizyty) dla danych rozpoznawczych SAR. Analizie jakościowej są poddawane rozwiązania oferowane przez podmioty obecne na polskim i światowym rynku. Na podstawie wyniku przedmiotowej analizy zostanie podjęta decyzja w zakresie możliwości uzupełnienia wykorzystywanych rozwiązań o dodatkowe, kontrolowane narodowo, a także decyzja o ew. harmonogramie ich pozyskania.

Podsumowując, pragnę nadmienić, że Siły Zbrojne RP wykorzystują obecnie zobrazowania SAR, pozyskiwane w ramach polsko-włoskiej współpracy w zakresie współdzielenia konstelacji COSMO SkyMed oraz COSMO SkyMed Seconda Generazione.

Przypomnijmy, umowa z koncernem Airbus w sprawie dostawy dwóch satelitów rozpoznania obrazowego wraz z naziemną stacją odbiorczą została zawarta przez Agencję Uzbrojenia 27 grudnia ubiegłego roku. Program ma wartość około 2,7 mld PLN netto. Ma pozwolić na zwiększenie zdolności w zakresie pozyskiwania danych. Umowa z Republiką Włoską, odnośnie pozyskiwania danych z konstelacji COSMO-SkyMed, została zawarta w marcu 2014 roku.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc