Zaloguj

Stawiacz min Olav Tryggvason cz.2

Brummer w kampanii norweskiej. Okręt w kamuflażu, prawdopodobnie z 1942 r.  Fot. zbiory Andrzeja Danilewicza

Brummer w kampanii norweskiej. Okręt w kamuflażu, prawdopodobnie z 1942 r. Fot. zbiory Andrzeja Danilewicza

7 stycznia 1943 r. okręt znów powołano do operacji minowych. Nowym zadaniem Brummera było postawienie ofensywnej zagrody „Bantos B” na akwenie na wschód od Półwyspu Rybackiego, kontrolowanym przez Rosjan.

Operacja ta, o kryptonimie „Bavaria”, była kontynuacją operacji „Bantos A”, wykonanej z udziałem Brummera na tym samym obszarze 20 marca 1942 r. 19 stycznia stawiacz min gotowy do akcji znalazł się w Kaafiordzie (na wschód od Tromsø), ale z rozpoczęciem operacji czekano do nowiu. Dopiero wieczorem 4 lutego Brummer wyruszył do wykonania zadania, eskortowany przez niszczyciele Theodor Riedel i Z 31 oraz 2 trałowce, a później także przez 2 pomocnicze ścigacze okrętów podwodnych. Po drodze w południe, 5 lutego koło Nordkinnu, Brummer został zaatakowany przez radziecki okręt podwodny L-20, który wystrzelił w jego kierunku aż 6 torped, lecz dzięki gwałtownemu zwrotowi 2 podwodne pociski minęły jednostkę w odległości około 50 m od jego obu burt. Po tym ataku odprawiono ścigacze, a później trałowce. Po godzinie dostrzeżono 5 radzieckich samolotów, ale do nalotu nie doszło. Następnie Z 31 gwałtownie skręcił i zameldował o śladzie wystrzelonej torpedy, czego jednak nie potwierdzono. Wieczorem przy silnym wietrze i wzburzonym morzu Brummer na wyznaczonym miejscu postawił 200 min magnetycznych EMF. W drodze powrotnej rano 6 lutego przed Tanafiordem zespół był bezskutecznie atakowany 3 torpedami przez okręt podwodny, którego Theodor Riedel obrzucił bombami głębinowymi, zapewne go uszkadzając, gdyż zauważono plamy ropy. Po 3 godzinach koło Nordkinnu zespół gwałtownie skręcając wymanewrował dostrzeżone z Z 31 trzy torpedy wystrzelone przez kolejny okręt podwodny. Sprawcą obu ataków był najprawdopodobniej radziecki K-22, który nazajutrz zatonął z całą załogą na minie i nie zdążył zameldować dowództwu o wykonanych przez siebie akcjach. Dalsza droga odbyła się już bez przeszkód i 7 lutego rano Brummer
i Z 31 weszły do Kaafiordu (Theodor Riedel jeszcze poprzedniego dnia zawinął do Altafiordu).
W następnych dniach Brummer pobrał prowiant i miny w Tromsø, Harstadzie (w archipelagu Vesterålen, na północny zachód od Narwiku) oraz Altafiordzie. W tym ostatnim miejscu jednostka stała od 22 lutego gotowa do operacji „Bantos-Cäsar”. Jednak do tego zadania wyznaczono Z 31 i Theodora Riedela, które miały od Brummera przejąć miny, lecz ostatecznie zadanie odwołano. 15 marca okręt stanął w Narwiku, skąd 4 dni później wyruszył do Kilonii po miny i w celu drobnych napraw. Po drodze wypróbowano urządzenia demagnetyzacyjne chroniące jednostkę przed minami dennymi. Rejs w obie strony przebiegł bez przeszkód i 7 kwietnia stawiacz min zawinął z powrotem do Tromsø.
Dwa dni później Brummer i Skagerrak weszły na redę Kirkenes, aby wziąć udział w operacji „Sagitta” („Strzała”) – postawienia zagrody NW 15 w zatoce Petsamo, nad którą leżał fiński port o tej samej nazwie (obecnie rosyjska Pieczenga), a na jej wschodnim brzegu – Małym Półwyspie Rybackim – znajdowały się pozycje radzieckie. W tej akcji miały stawiać boje także 4 trałowce. Dodatkowym zadaniem było ubezpieczanie płynącego do Petsamo transportowca Altenfels (wcześniej – motorowy frachtowiec, 8132 BRT). Eskortę wymienionych jednostek miało stanowić 8 kutrów trałowych i 3 pomocnicze ścigacze okrętów podwodnych. Ponadto akcja miała być wspierana ogniem 6 fińskich i niemieckich baterii armat z zachodniego brzegu zatoki. W trakcie rejsu do Kirkenes także 9 kwietnia Brummer u wejścia do Baatsfiordu był bezskutecznie atakowany 6 torpedami przez radziecki okręt podwodny K-21.
Wieczorem 17 kwietnia zespół wyszedł z Kirkenes. Wkrótce na wodach zatoki dostrzeżono reflektory, które oświetliły idące z przodu Altenfelsa i 3 kutry trałowe, po czym artyleria radziecka na krótko otworzyła ogień. Niemcy odpowiedzieli tym samym – po obu stronach zaobserwowano trafienia. Gdy wrogi ostrzał ustał (tylko na jakiś czas), 3 kutry trałowe zaczęły stawiać zasłonę dymną, a zmierzające do Petsamo Altenfels i jego eskorta, również kładące zasłonę, zwróciły na siebie uwagę Rosjan, którzy znów otworzyli ogień.
W tym samym czasie Brummer, Skagerrak oraz trałowce rozpoczęły zrzucanie min i boi, lecz po 7 minutach wyszły ze ściany mgły i zostały objęte światłem wrogich reflektorów, równocześnie za Brummerem eksplodowała jedna ze zrzuconych min. Na to Rosjanie przenieśli ostrzał na zespół minowy, jednak Niemcy operacji nie przerwali. Kilkanaście minut później powróciły 2 kutry trałowe, które doprowadziły Altenfelsa w pobliże Petsamo,
i teraz postawiły nową zasłonę dymną w miejscu zagrody. Akcję zakończono w ciągu niespełna godziny – oba stawiacze min zrzuciły po 100 min EMC, a trałowce łącznie 100 boi EMR. Brummer wykonał przydzielone mu zadanie najwcześniej i osłaniał pozostałe jednostki ogniem swoich dział, wystrzeliwując w ciągu 8 minut 40 pocisków kal. 105 mm. Z kolei radzieckie pociski padały bardzo blisko okrętu, zasypując go odłamkami, lecz nie otrzymał on żadnego bezpośredniego trafienia. Rosjanie wkrótce przerwali pojedynek, uprzedzeni o zbliżaniu się na ten akwen własnych kutrów torpedowych, które pojawiły się po 5 minutach. Dwie wystrzelone przez nie torpedy jednak chybiły i eksplodowały na skałach, po czym doszło do walki artyleryjskiej. Brummer prowadząc ogień ze swych wszystkich dział wystrzelił m.in. 29 pocisków oświetlających kal. 105 mm. W końcu radzieckie kutry wycofały się, ale trafień na nich nie zauważono. Powrót zespołu do Tromsø przebiegł bez przeszkód.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc