Zaloguj

Jaskry już w wojsku

Jaskry w wojsku

Jaskry w wojsku. Przykładowe wizualizacje z systemu symulatora przedstawiające: poligon w Biedrusku, pokonywanie przeszkody wodnej i poruszanie się w terenie miejskim.

Konsorcjum, na czele którego stoją zakłady Rosomak S.A. z Siemianowic Śląskich, zrealizowało w grudniu zaplanowane na bieżący rok dostawy symulatorów szkolenia kierowcy KTO Rosomak typu Jaskier. W sumie cztery takie urządzenia trafiły do: Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu i obiektów szkoleniowych 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina.

D ostawa symulatorów Jaskier do centrów szkolenia i jednostek Wojsk Lądowych jest wynikiem umowy, zawartej 31 lipca 2015 r. przez konsorcjum w składzie: Rosomak S.A. (lider) i Autocomp Management Sp. z o.o. z Inspektoratem Uzbrojenia (umowa IU/57/X-84/ZO/NZO/Z/2014/322), dotyczącej zakupu, instalacji i uruchomienia w latach 2015–2017 dziewięciu symulatorów do szkolenia kierowców KTO Rosomak. Wartość umowy wynosi nieco ponad 22 mln złotych (brutto).
Postępowanie przetargowe w tej sprawie było prowadzone od 11 września 2014 roku, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych . w trybie negocjacji z ogłoszeniem. W wyznaczonym na listopad 2014 r. terminie, wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu złożyło czterech oferentów: CAE Elektronik GmbH z Niemiec, Zen Technologies Limited z Indii, ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o. i konsorcjum Rosomak S.A. i Autocomp Management Sp. z o.o. Ze względów formalnych do przetargu został dopuszczony tylko ostatni oferent i z nim kontynuowano negocjacje warunków dostawy, zakończone podpisaniem umowy 31 lipca br. Na jej mocy, jeszcze w 2015 r., konsorcjum zobowiązało się do dostawy i uruchomienia czterech urządzeń (w CSWL – 2, w WSOWL – 1 i w 12. BZ – 1), w 2016 r. dwóch, zaś w 2017 r. ostatnich trzech.

Jaskier – ewolucja

Idea opracowania symulatora kierowcy Rosomaka pojawiła się około roku 2010, kiedy rozpoczęto modernizację Ośrodka Szkolenia Specjalistów, wyposażając go w nowoczesne pomoce dydaktyczne wykorzystywane w ramach realizowanego w nim pierwszego etapu szkolenia załóg Rosomaków, a także szkolenie personelu technicznego. Na początku dekady do wyremontowanego OSS trafiło profesjonalne wyposażenie multimedialne, umożliwiające projekcję modeli trójwymiarowych, filmów instruktażowych, schematów układów i wizualizacji podzespołów pojazdu, urządzenia komputerowe wspomagające szkolenie dowódców i działonowych typu CBT oraz trenażer TH-1, dodatkowo zainstalowano także pierwszy model trenażera kierowcy TK-1 Rosiczka. Jest to stosunkowo proste – jak na obecne standardy – urządzenie, które powstało we współpracy WZM S.A. i firmy Trinity Interactive Sp. z o.o. Trenażer ten służy do wstępnego szkolenia kierowców w zakresie: zapoznania się z wyposażeniem stanowiska, kierowania pojazdem w dowolnych warunkach terenowych (wizualizacja 3D), wykonywania czynności obsługowych i symulowania awarii wozu. Główną jego wadą jest brak ruchomej platformy, która pozwalałaby na znacznie bardziej realistyczne odwzorowanie warunków pracy kierowcy w znajdującym się w ruchu pojeździe.
Niedostatek ten zdecydowano się wyeliminować w rodzinie nowoczesnych urządzeń dydaktyczno-szkoleniowych przeznaczonych do wstępnego szkolenia załóg Rosomaków, w skład której wejść miały: kompleksowy symulator szkolenia kierowców pojazdu typu Jaskier i (w 2013 r.) symulator szkolenia dowódców i działonowych typu Tasznik. Oba symulatory miały zostać zamontowane na ruchomych platformach o sześciu stopniach swobody odtwarzającej rzeczywiste ruchy pojazdu podczas jazdy w różnych warunkach terenowych i po zintegrowaniu tworzyć kompleksowy symulator szkolenia załóg KTO Rosomak.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc