Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Wyznaczenia na kolejne stanowiska służbowe

Szef MON wyznaczył na nowe stanowiska służbowe gen. bryg. Norberta Iwanowskiego, płk. Arkadiusza Mikołajczyka i płk. Roberta Woźniaka. Fot. MON

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wyznaczył trzech oficerów na nowe stanowiska służbowe. Z dniem 27 marca wyznaczeni zostali: gen. bryg. Norbert Iwanowski – na dowódcę 1 Dywizji Piechoty Legionów oraz płk. Arkadiusz Mikołajczyk – na radcę koordynatora Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Natomiast 3 kwietnia obowiązki zastępcy dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej obejmie płk. Robert Woźniak.

Gen. bryg. Norbert Iwanowski służbę wojskową pełni od 1993 roku. Jest absolwentem w Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Pełnił służbę na licznych stanowiskach służbowych m.in. w 17 Brygadzie Zmechanizowanej, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, Centrum Operacji Lądowych – Dowództwie Komponent Lądowego oraz Sztabie Generalnym WP. Dowodził 15 Brygadą Zmechanizowaną w Giżycku. Pełnił służbę w polskich kontyngentach wojskowych w Iraku i Afganistanie. Nominację na stopień generała brygady otrzymał 13 marca 2019 roku z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Płk Arkadiusz Mikołajczyk w 1994 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Pełnił służbę m.in. w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu i 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu. Był pierwszym dowódcą 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Służył również w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie. Od 2019 roku zajmował stanowisko szefa sztabu w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. Na stanowisku radcy koordynatora Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Mikołajczyk zastąpi gen. bryg. Piotra Żurawskiego, który w br. przeszedł w stan spoczynku.

Płk Robert Woźniak jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Studia wyższe ukończył na Politechnice Warszawskiej. Jest też absolwentem Podyplomowych Studiów Integracji Europejskiej oraz Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w Akademii Sztuki Wojennej. Od początku służby wojskowej jest związany z domeną szkoleniową, w której zajmował szereg stanowisk służbowych m.in. w Wyższej Szkole Ofierskiej im. Tadeusza Kościuszki, w Sztabie Generalnym WP oraz Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Pułkownik Woźniak pełnił służbę w strukturach dowodzenia NATO w Joint Warfare Centre w Stavanger oraz w dowództwie Eurokorpusu w Strasburgu. Uczestniczył również w misjach poza granicami kraju – na Bilskim Wschodzie (UNDOF) oraz na Bałkanach (SFOR). W ostatnim czasie był zastępcą Inspektora Szkolenia DG RSZ.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc