Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Więcej podmiotów zaangażowanych w program Narodowej Rezerwy Amunicyjnej?

Fot. Polska Grupa Zbrojeniowa

25 stycznia na stronach Kancelarii Sejmu opublikowano odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej na poselską interpelację dotyczącą założeń i realizacji programu Narodowej Rezerwy Amunicyjnej.

Powyższa interpelacja trafiła do resortu obrony pod koniec grudnia 2023 roku. Jej autorem jest poseł Przemysław Wipler (Klub Poselski Konfederacja). W jej ramach zadano trzy pytania:

  1. Jaki jest aktualny status realizacji programu pn. Narodowa Rezerwa Amunicyjna? Czy wybrane zostały już podmioty mające brać udział w programie?
  2. Czy zadania realizowane w ramach Narodowej Rezerwy Amunicyjnej współfinansowane będą przez mający zostać powołany Funduszu Wsparcia Krajowego Sektora Zbrojeniowego na lata 2024-2027? Jeśli tak, to w jakim zakresie? Jakie środki z ww. funduszu mają zostać przekazane na realizację programu pn. Narodowa Rezerwa Amunicyjna?
  3. Czy spółka Polska Amunicja sp. z o.o. będzie partycypowała w realizacji programu pn. Narodowa Rezerwa Amunicyjna? Jeśli tak, to w jakim zakresie?

Odpowiedzi, zgodnie z nową procedurą, udzielił wiceminister obrony Paweł Bejda. Czytamy w niej, realizacja programu wieloletniego „Narodowa Rezerwa Amunicyjna” (NRA) odbywa się na podstawie uchwały Nr 43/2023 Rady Ministrów z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowa Rezerwa Amunicyjna” (o klauzuli „zastrzeżone”) oraz uchwały Nr 189/2023 Rady Ministrów z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zakupu amunicji na potrzeby Sił Zbrojnych RP (o klauzuli „poufne”).

Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach ww. programu zawarło, w 2023 r, umowę ramową na dostawy amunicji z Konsorcjum PGZ-Amunicja, którego liderem jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (szczegółowe dane umowy stanowią informację niejawną). Pozostałe spółki tworzące Konsorcjum to Zakłady Metalowe Dezamet S.A., MESKO S.A., Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A., Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o., Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A.

Polska Amunicja S.A. [powinno być Sp. z o.o. – Red.], o którą pyta autor interpelacji, została zaproszona do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Zakres udziału tej Spółki w programie NRA zostanie uzgodniony w toku negocjacji prowadzonych w przedmiotowym postępowaniu.

Umowa wykonawcza z PGZ-AMUNICJA została zawarta przez Agencję Uzbrojenia 22 grudnia 2023 roku. W jej ramach zaplanowano dostawę blisko 300 tys. kompletów amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm w latach 2024-29. Kontrakt ma wartość blisko 11 mld PLN brutto i pozwoli na budowę zapasów dla pododdziałów artylerii. Jest to związane z analizą doświadczeń z wojny na Ukrainie, a także rosnącej liczby systemów artyleryjskich kalibru 155 mm w strukturach Wojska Polskiego.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc