Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Umowa na serwis ZSRZ Przebiśnieg

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, poprzez 3. Regionalną Bazę Logistyczną, zakontraktował usługę wsparcia serwisowego dla systemu Przebiśnieg. Fot. WZE S.A.

13 czerwca 3. Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie poinformowała o podpisaniu umowy z konsorcjum krajowych podmiotów w sprawie realizacji wieloletniej usługi serwisu Zautomatyzowanego Systemu Rozpoznawczo-Zakłócającego (ZSRZ) Przebiśnieg.


Powyższa umowa, o wartości 10 mln PLN bez VAT, została podpisana 6 czerwca z konsorcjum, w skład którego wchodzą Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych oraz Consortia Electronica Sp. z o.o.. Była to jedyna oferta, która została złożona zamawiającemu w postępowaniu przetargowym (o charakterze ograniczonym) ogłoszonym w styczniu bieżącego roku. Obok ceny drugim ważnym kryterium podlegającym ocenie był okres gwarancji na zrealizowane prace. W ramach usługi specjaliści konsorcjum mają zajmować się naprawą, diagnostyką, konserwacją, serwisowaniem oraz pracami utrzymującymi w sprawności technicznej system rozpoznawczo-zakłócający Przebiśnieg w latach 2022-24. Prace mają być realizowane na terenie wykonawcy bądź miejscu wskazanym przez użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, na umotywowany wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego dopuszczalna jest realizacja umowy bądź jej części poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe konsorcjum, na mocy kolejnych umów, prowadzi usługę serwisu systemu Przebiśnieg od wielu lat.

System Przebiśnieg został opracowany w WAT we współpracy z Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi w Zielonce. W wersji dla Wojska Polskiego został zainstalowany na gąsienicowych podwoziach rodziny MT-LB.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One comment on “Umowa na serwis ZSRZ Przebiśnieg”

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc