Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Sprzęt latający dla służb porządku publicznego

25 września Komenda Główna Straży Granicznej oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ogłosili dwa osobne postępowania przetargowe w sprawie zakupu dla obu służb sprzętu latającego potrzebnego do realizacji zadań statutowych.

Straż Graniczna poszukuje dostawcy jednego jednosilnikowego śmigłowca tłokowego, który mógłby zabrać na pokład przynajmniej cztery osoby. Maszyna, fabrycznie nowa, ma być wykorzystywana do realizacji zadań szkolno-operacyjnych i trafić na lotnisko w Nowym Sączu. Obok ceny ocenie będą podlegać dwa inne kryteria – długotrwałość lotu (30% punktów) oraz gwarancja (10%). Według planów maszyna ma zostać dostarczona do połowy marca 2019 roku, a otwarcie ofert w przetargu przewidziano na 5 listopada bieżącego roku.

Jest to kolejna próba zakupu nowego śmigłowca dla Straży Granicznej. Cały czas nie rozstrzygnięto bowiem przetargu na zakup jednej wielozadaniowej, dwusilnikowej, maszyny patrolowej – otwarcie ofert miało miejsce 9 lipca, a w rywalizacji uczestniczą firmy Heli-Invest Sp. z o.o. Sp.k. oraz Bell Helicopter Textron Inc.

Straż Pożarna z kolei poszukuje dostawcy 26 fabrycznie nowych bezzałogowych aparatów latających z głowicami optycznymi, które mają być wykorzystywane do wsparcia działań akcji ratowniczo-gaśniczych. Także w tym przypadku oferenci mają czas na składanie dokumentacji do 5 listopada bieżącego roku.

(ŁP) Foto: Robinson
Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc