Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Prezydent RP zwiedził wystawę Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Podczas trwających targów MSPO 2018 w Kielcach wystawę sprzętu produkowanego przez spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej zwiedził Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda.

Prezydentowi towarzyszył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch wraz z delegacją oraz Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej dr Jakub Skiba. Spółki PGZ zaprezentowały szeroką ofertę produktów, dedykowanych dla Sił Zbrojnych RP oraz formacji sojuszniczych.

Zwierzchnik Sił Zbrojnych zapoznał się z najważniejszymi i najnowocześniejszymi produktami spółek wchodzących w skład Grupy. Podczas spotkania z Prezydentem RP zaprezentowane zostały m.in. nowoczesne systemy radiolokacyjne z PIT-RADWAR, rozwiązania opracowywane przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej oraz wyroby Zakładów Mechanicznych Tarnów.

- Cieszy nas że Prezydent Andrzej Duda z zainteresowaniem przyjął ofertę, którą przygotowaliśmy na tegoroczną edycję targów w Kielcach. Zaprezentowane przez nas systemy zostały opracowane przez polskich inżynierów i konstruktorów – powiedział towarzyszący prezydentowi podczas zwiedzania wystawy dr Jakub Skiba, Prezes Zarządu PGZ S.A.

- W Kielcach wystawiamy ok. 300 produktów wytwarzanych przez ponad 60 spółek skupionych w Grupie Kapitałowej PGZ. To pokazuje, że polski przemysł zbrojeniowy rozwija się i mamy co zaprezentować i zaoferować polskim Siłom Zbrojnym. Tworzone przez nas innowacyjne rozwiązania dla wojska, znajdują duże uznanie wśród przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i naszych partnerów. To najlepsza rekomendacja, jaką taki sprzęt może uzyskać – dodał.

Prezydent Andrzej Duda na stoisku spółki PIT-RADWAR zapoznał się z Samobieżnym Przeciwlotniczym Zestawem Rakietowym POPRAD, przeznaczonym do wykrywania, rozpoznania i niszczenia celów powietrznych na bliskich odległościach i małych wysokościach przy użyciu samonaprowadzających się pocisków rakietowych bliskiego zasięgu. POPRAD może być stosowany do osłony kolumn wojsk, miejsc postoju, stanowisk dowodzenia i zgrupowań, oraz lotnisk, portów, zakładów przemysłowych, węzłów komunikacyjnych itp. przed uderzeniami środków napadu powietrznego.

Kolejnym urządzeniem zaprezentowanym była zdolna do przerzutu stacja radiolokacyjna BYSTRA, przeznaczona do wykrywania i wskazywania celów w przeciwlotniczych zestawach krótkiego zasięgu stosowanych do osłony taktycznych ugrupowań bojowych przed środkami napadu powietrznego. Jest radarem wielofunkcyjnym i wielozadaniowym o wszechstronnych możliwościach i zastosowaniach, posiadającym zdolność wykrywania i śledzenia typowych zagrożeń powietrznych jak samoloty bojowe i śmigłowce (również w zawisie), pocisków rakietowych, a także bezpilotowych statków powietrznych oraz granatów moździerzowych. Stacja może pracować w kilku trybach pracy dopasowanych do realizowane­go zadania bojowego.

Na ekspozycji PIT-RADWAR S.A. Prezydent Andrzej Duda oglądał także system armaty morskiej kal. 35 mm AM-35. Okrętowy system artyleryjski oparty na armacie morskiej AM-35 jest prze­znaczony do zwalczania celów powietrznych na wysokościach od bardzo niskich do średnich. System jest skutecznym środkiem obrony przed bezpilotowymi środkami po­wietrznymi. Może być także stosowany do zwalczania celów na powierzchni morza.

W skład systemu wchodzi automatyczna armata AM-35, zintegrowana głowica obserwacyjno-śledząca ZGS-158M, stanowisko kierowania ogniem (SKO) i rezerwowe stanowisko kierowania ogniem (RSKO). Otwarta architektura systemu, jego modułowość i skalowalność daje możliwość integracji na okrętach wielu klas.

Kolejnym prezentowanym systemem były  holowana armata przeciwlotnicza kal. 35 mm A-35/AG-35 oraz wóz kierowania ogniem WG-35. Armata przeciwlotnicza AG-35 kal. 35 mm i jej wariant A-35 są środkami ognio­wymi przeznaczonymi do pracy w baterii przeciwlotniczej. Służą do zwalczania środ­ków napadu powietrznego, zwłaszcza samolotów, śmigłowców, rakiet skrzydlatych i środków bezpilotowych na bardzo małych, małych i średnich wysokościach. Armaty mogą także zwalczać lekko opancerzone cele lądowe i nawodne. Wóz Kierowania Ogniem WG-35 wraz ze swoją zintegrowaną głowicą śledzącą i oprogramowaniem stanowi element systemu dowodzenia baterii przeciwlot­niczej bardzo krótkiego zasięgu. WG-35 otrzymuje wstępną informację o sytuacji radiolokacyjnej z nadrzędne­go stanowiska dowodzenia bądź radaru lokalnego, a następnie dokonuje przechwytu celu i prowadzi śledzenie przy użyciu optoelektronicznej głowicy śledzącej i układu wideotrakera. Jako środki ogniowe typowo stosowane są armaty kal. 35 mm. System WG- 35 może skonfigurować pojedynczy kanał celowania (efektor) o dużej sile ognia i cel­ności, złożony z kilku armat A-35 pracujących łącznie i w trybie automatycznym.

Prezydentowi zaprezentowane zostały także znajdujące się na tegorocznej ekspozycji urządzenia systemu IFF Mark XIIA: interrogator dalekiego zasięgu IDZ-50, interrogator krótkiego zasięgu IKZ-50P, interrogator średniego zasięgu ISZ-50.

Prezydent Andrzej Duda wizytując stoisko Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., zapoznał się z autorskimi rozwiązaniami Ośrodka z  obszaru wojskowej techniki morskiej. Zaprezentowano między innymi makietę przedstawiającą model nowoczesnego niszczyciela min „Kormoran” z rozwijanymi i dostarczanymi przez OBR CTM S.A. dla tej klasy okrętów systemami: Systemem Zarządzania Walką SCOT, Systemem Obrony Biernej oraz wybranymi, kluczowymi sensorami i efektorami. Dodatkowo przedstawiono prezentację multimedialną wykonania zadań okrętu z wykorzystaniem Okrętowego Systemu Zarządzania Walką SCOT. Jest to pierwszy polski okrętowy system zarządzania walką, który jest systemem uniwersalnym i stanowi bazę dla dedykowanych okrętowych systemów dowodzenia i kierowania uzbrojeniem. „SCOT” jest jednolitą platformą systemową przeznaczoną dla różnej klasy okrętów Marynarki Wojennej RP. Jego podstawowe funkcje to  integracja podsystemów okrętowych, sensorów, efektorów, planowanie misji oraz wspieranie procesów decyzyjnych.

Prezydent Andrzej Duda odwiedzając wystawę Zakładów Mechanicznych Tarnów szczególną uwagę zwrócił na najnowszy produkt spółki – moździerz LMP 2017. Jest to produkt polski, który w pełni wykorzystuje możliwości polskiej technologii. Lekki moździerz piechoty LMP-2017 służy do niszczenia siły żywej, lekkich umocnień polowych oraz środków ogniowych i techniki wojskowej ogniem półśrednim w warunkach widzialności optycznej o każdej porze doby i w każdych warunkach atmosferycznych. Moździerz LMP-2017 oferowany jest z cieczowym wskaźnikiem odległości. Umożliwia strzelanie każdą amunicją zgodną ze STANAG NATO 4425.2 oraz po dokonaniu wymiany lufy, dotychczas użytkowaną w Siłach Zbrojnych RP polską amunicją dedykowaną do moździerzy LM-60D i LM-60K.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc