Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Pierwszy holenderski bazowiec sił przeciwminowych na wodzie

Przyszły Zr.Ms. Vlissingen wejdzie do służby w 2025 roku. Fot, Koninklijke Marine

19 października w Concarneau został zwodowany Vlissingen, pierwszy z niderlandzkich okrętów obrony przeciwminowej, powstający w ramach belgijsko-holenderskiego programu rMCM.

Przyszły Zr.Ms. Vlissingen jest pierwszym z sześciu bazowców MCMPF (Mine Counter Measures Platform) przeznaczonych dla niderlandzkiej Kononklijke Marine. Kolejne sześć powstaje dla belgijskiego Marinecomponent. Budowa tej dwunastki to część programu rMCM (replacement Mine Counter Measures, pol. wymiana systemu przeciwminowego) dotyczącego modernizacji morskich sił przeciwminowych flot Królestwa Belgii i Królestwa Niderlandów, któremu na mocy bilateralnej umowy przewodzi Bruksela. Stępkę prototypowego Ostende położono w stoczni Piriou w bretońskim Concarneau 30 listopada 2021 roku. Jednostka ma być przekazana siłom belgijskiej flocie w 2024 roku w Zeebrugge. Pozostałe 11 bazowców będzie gotowych do 20230 roku. Wodowania kolejnych mają odbywać się co około sześć miesięcy. W różnych fazach budowy są też kolejne dwa MCMPF.

Program rMCM realizuje konsorcjum celowe Belgium Naval & Robotics utworzone przez Naval Group i ECA Group (obecnie Exail), które zawarło kontrakt w Ministerstwem Obrony Belgii na 12 kompletów systemów MCM dla obydwu flot. Każdy składać się będzie z okrętu-matki MCMPF, transportującego kilkuwarstwowe systemy do poszukiwania, klasyfikacji, identyfikacji i niszczenia min wszelkiego rodzaju, słowem wszechstronny „zestaw narzędzi” (toolbox) MCM.

W skład toolboxu wejdą: autonomiczne pojazdy podwodne A18-M z sonarami UMISAS, wykorzystującymi interferometryczną aperturę syntetyczną (synthetic aperture sonars, InSAS), przeznaczone do wstępnego wykrywania min; zdalnie sterowane pojazdy do identyfikacji obiektów niebezpiecznych Seascan Mk 2 i ich neutralizacji K-Ster; trały wzbudnikowe (podsystem magnetyczny od OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., zaś akustyczny od Patria Oy), kutry bezzałogowe Inspector 90, wiropłaty bezzałogowe UMS V200 Skeldar, skonteneryzowane stanowisko dowodzenia C2 z konsolami operatorskimi do planowania i kierowania misjami rMCM, systemy zarządzania walką minową UMISOFT (od ECA Group, powiązany z C2) i SMMD Polaris (od Naval Group, powiązany z okrętami), system wodowania i wybierania kutrów, system wodowania i wybierania bezzałogowców podwodnych oraz wyposażenie pomocnicze, obejmujące serwis, kontenery i pojemniki transportowe, części zamienne i narzędzia specjalistyczne.

Rozwiązanie pozyskane przez marynarkę belgijską i holenderską stanowi całkowitą zmianę paradygmatu w sposobie zwalczania min poprzez przyjęcie pozycji z dala od akwenu zagrożonego (stand-off), co zmniejsza ryzyko dla personelu i okrętu macierzystego oraz pozwala na znaczne zwiększenie szybkości oczyszczania zaminowanych obszarów.

MCMPF mają następujące cechy: długość 82,6 m, szerokość 17 m, wyporność 2800 ton, prędkość ponad 15 węzłów, zasięg 3500 mil morskich, załogę złożoną z 63 osób (bazowa 33 ludzi).

Po wejściu do służby pierwszych MCMPF Holandia przekaże niszczyciele min typu Alkmaar/Tripartite Ukrainie.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc