Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Ministerstwo Obrony Narodowej odpowiada w sprawie zagranicznego partnera programu Pilica+

Fot. kpr. Wojciech Król/CO MON

14 czerwca na stronach Kancelarii Sejmu opublikowano odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej na poselską interpelację Pawła Bejdy (Klub Parlamentarny Koalicja Polska) w sprawie zagranicznego udziału w programie systemu obrony przeciwlotniczej Pilica+.

Powyższa interpelacja została przesłana do resortu obrony na początku maja bieżącego roku. Odpowiedzi udzielił, zgodnie z procedurą wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Czytamy w niej, przedstawiona opinii publicznej, przez jednego z krajowych (a nie ukraińskich) producentów sprzętu wojskowego, koncepcja dotycząca budowy przeciwlotniczego zestawu rakietowego bliskiego zasięgu z rakietą bazującą na pocisku R-27, nigdy nie została formalnie zgłoszona, mimo ogłoszonego, a następnie przeprowadzonego przez ówczesny Inspektorat Uzbrojenia, w ramach prowadzonych analiz, dialogu technicznego dotyczącego pozyskania zestawów NAREW.

Należy podkreślić, że transfer technologii związany z technologiami rakietowymi w obszarze obrony przeciwlotniczej bliskiego zasięgu od samego początku został przewidziany w ramach realizacji programu NAREW i w tym kierunku są prowadzone rozmowy ze stroną przemysłową. Zgodnie z dokonanym wyborem w zakresie strategicznego partnera zagranicznego, zakłada się licencyjną produkcję rakiet rodziny CAMM (o różnych zasięgach) w polskim przemyśle obronnym, a terminy związane z uruchomieniem przedmiotowej zdolności zostaną podane do wiadomości publicznej po zawarciu stosownych umów.

Jednocześnie informuję, że realizacja zadania dotyczącego wprowadzenia na wyposażenie Sił Zbrojnych RP systemów PILICA+, ukompletowanych m.in. w wyrzutnie iLAUNCHER i rakiety CAMM, wynika z wykonania założeń związanych z wprowadzonym przez ustawę o obronie Ojczyzny „Pakietem wzmocnienia Sił Zbrojnych RP”, mającym na celu pilne zwiększenie potencjału obronnego w priorytetowych obszarach i jest odpowiedzią na aktualną sytuację w naszym regionie i zagrożenia, które są następstwem ataku Rosji na Ukrainę. Należy dodać, że rozwinięcie możliwości pozyskiwanych od polskiego przemysłu zestawów PILICA o zdolności, które dostarczą do Sił Zbrojnych RP wspomniane wyrzutnie z rakietami CAMM, jest również istotnym krokiem w budowaniu kompetencji krajowego potencjału obronnego w obszarze projektowania i wykonania nowoczesnych wielokanałowych przeciwlotniczych systemów rakietowych, które będą rozwijane w programie NAREW.

Odnosząc się bezpośrednio do umowy - zawartej pomiędzy Agencją Uzbrojenia a firmą MBDA UK Ltd. na dostawę wyrzutni iLAUNCHER i pocisków rakietowych CAMM - informuję, że procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego podstawą do realizacji jest wymieniony wcześniej „Pakiet wzmocnienia Sił Zbrojnych RP”, wskazujący przewidziany do pozyskania sprzęt wojskowy, została uruchomiona w marcu 2023 r.

Współpraca podmiotów należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej z koncernem MBDA w zakresie systemów obrony przeciwlotniczej obejmuje także dostawy zestawów w ramach programu „mała Narew” (kontrakt zawarto 14 kwietnia 2022 roku). Pierwszy zestaw ogniowy trafił do 18. Pułku Przeciwlotniczego, a drugi (do końca czerwca) do 15. Pułku Przeciwlotniczego. Najprawdopodobniej w bieżącym roku można się spodziewać zamówienia kolejnych zestawów. Jednocześnie zamawianie tego samego sprzętu dla dwóch programów może pozwolić na ujednolicenie sprzętowe jednostek obrony przeciwlotniczej, co umożliwi ograniczenie kosztów logistycznych i szkoleniowych. Dodatkowo rodzina pocisków CAMM ma stanowić element uzbrojenia fregat rakietowych, a także (w przypadku modernizacji) także korwety ORP Ślązak.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc