Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Konferencja naukowa "Lotnictwo polskie wobec wyzwań przyszłości"

Zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji Naukowej pt.: “Lotnictwo polskie wobec wyzwań przyszłości” organizowanej w ramach obchodów 100-lecia lotnictwa polskiego przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Celem konferencji jest prezentacja poglądów dotyczących kierunków rozwoju lotnictwa cywilnego i wojskowego oraz doświadczeń osób tworzących współczesną historię polskiego lotnictwa.

TERMIN:12 grudnia 2018 r.

MIEJSCE: 00-910 Warszawa Rembertów Akademii Sztuki Wojennej,  Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, Budynek nr 14, sala nr 30.

CEL KONFERENCJI:

Wymiana poglądów dotyczących stanu i kierunków rozwoju polskiego lotnictwa cywilnego
i lotnictwa wojskowego RP ze szczególnym uwzględnieniem:

  • procesów występujących w środowisku funkcjonowania polskiego lotnictwa cywilnego i wojskowego;
  • czynników zewnętrznych mających wpływ na dynamikę zmian i kierunki rozwoju lotnictwa cywilnego i wojskowego w Polsce;
  • pożądanych i możliwych kierunków rozwoju polskiego  lotnictwa cywilnego i wojskowego.

GŁÓWNE OBSZARY PROBLEMOWE KONFERENCJI

  • przyszłość lotnictwa wojskowego RP jako kluczowego elementu systemu obronnego państwa;
  • rozwój lotnictwa cywilnego w Polsce – szanse i zagrożenia.

Konferencja organizowana jest w ramach obchodów 100-lecia lotnictwa polskiego przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. Konferencja zostaniezrealizowana w formie tematycznych paneli (lotnictwo wojskowego i lotnictwo cywilne) dotyczących wymiany doświadczeń ekspertów lotniczych, współczesnych i perspektywicznych zagadnień wykorzystania innowacyjnych technologii oraz kierunków rozwoju lotnictwa cywilnego i wojskowego. Do dyskusji w panelach zapraszamy przedstawicieli sektora lotnictwa cywilnego, Sił Powietrznych RP, świata nauki oraz organizacji i stowarzyszeń lotniczych.

Kalendarium Konferencji

  • do 07.12.2018 r. zgłoszenie udziału w konferencji,
  • do 31.12.2018 r. przesłanie pełnego tekstu artykułu.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W ramach udziału w konferencji organizatorzy zapewniają:

  • serwis kawowy,
  • materiały konferencyjne,
  • publikację w recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji, prosimy o kontakt z:

mgr Marcelina Borejko
m.borejko@akademia.mil.pl
mob.+ 48 885 535 890

Więcej informacji: http://akademia.mil.pl/lotnictwo-polskie-wobec-wyzwan-przyszlosci

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc