Zaloguj

Remonty Leopardów w Łabędach i Poznaniu

WIT_2_2016_Leopard_
W grudniu ubiegłego roku 4. Regionalna Baza Logistyczna z Wrocławia zawarła z konsorcjum w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A. i Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z Poznania umowę na przeprowadzenie przeglądów F6 podwozia, wieży i uzbrojenia oraz przywrócenie pełnej sprawności 14 czołgów podstawowych Leopard 2A4 i dwóch wersji A5. Dla zakładów z Łabęd jest to preludium do rozpoczęcia modernizacji polskich Leopardów 2 do standardu PL, zaś dla poznańskich możliwość rozszerzenia swych kompetencji serwisowych o kolejną wersję niemieckiego czołgu.

To także pierwszy wymierny efekt porozumienia o współpracy Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy S.A. i Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w zakresie przeglądów technicznych F6 i napraw polskich czołgów Leopard 2A4 i A5, które zawarto 28 grudnia 2015 r., przy okazji podpisania umowy dotyczącej modernizacji polskich Leopardów 2A4 do standardu PL. Zgodnie z jego zapisami ZM Bumar-Łabędy S.A. będą odpowiedzialne za remonty i naprawy czołgów Leopard 2A4, zaś ze swej strony WZM S.A. za wsparcie eksploatacji czołgów w wersji 2A5 i staną się też liderem przyszłej modernizacji czołgów tego typu. Poznańskie zakłady będą również prowadzić przeglądy i naprawy systemów napędowych wszystkich polskich Leopardów 2 – A4/A5 i PL.
W perspektywie to właśnie te dwa, wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., podmioty realizować będą kompleksowe wsparcie techniczne eksploatacji polskich czołgów Leopard 2 wszystkich wersji i pojazdów na nich bazujących w całym ich cyklu życiowym. Stworzenie potencjału obsługowo-serwisowego to jeden z najważniejszych celów, jaki Ministerstwo Obrony Narodowej stawia przed polskim przemysłem obronnym w ramach programu modernizacji Leopardów 2, a transfer związanych z tym technologii i know-how ma zostać zapewniony przez zagranicznych partnerów.

Umowa z 4. RBLog dotyczy wyłącznie czołgów przejętych przez Polskę w latach 2014–2015, na mocy umowy podpisanej 22 listopada 2013 r. przez ministrów obrony Polski i Niemiec. Przedmiotem umowy jest wykonanie przeglądów technicznych F6 podwozia (F6p), wieży i uzbrojenia czołgów (F6u) wraz z przywróceniem ich pełnej sprawności technicznej. Nie zapisano w niej konkretnej wartości prac, ponieważ zostanie ona ustalona na podstawie weryfikacji stanu każdego wozu i kosztorysu niezbędnych prac dodatkowych oraz napraw, indywidualnie dla każdego wozu. Kalkulacja zostanie przedstawiona zamawiającemu do akceptacji i może być przedmiotem dalszych negocjacji. Dlatego też prace będą wykonywane w dwóch etapach. W pierwszym zostanie przeprowadzona, wspomniana już, weryfikacja stanu technicznego i określenie zakresu niezbędnych usprawnień, a także prac dodatkowych. Po zatwierdzeniu zakresu i kosztorysu przez Inspektorat Wsparcia, wykonawcy przystąpią do drugiego – finalnego – etapu, obejmującego przywrócenie pełnej sprawności technicznej wozu i wykonanie przeglądu F6. Termin realizacji umowy określono na 30 listopada 2016 roku.

Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy

W przypadku ZM Bumar-Łabędy tegoroczne prace serwisowe przy Leopardach 2A4 to bardzo ważne przedsięwzięcie, stanowiące wstęp do rozpoczęcia procesu modernizacji czołgów do standardu PL. W minionych latach zakłady z Łabęd uczestniczyły już dwukrotnie w serwisowaniu Leopardów 2. W 2006 r. prowadziły, przy wsparciu technicznym niemieckiej firmy Krauss-Maffei Wegmann, przeglądy wieży i systemów uzbrojenia 60 polskich czołgów tego typu, po czterech latach ich eksploatacji. W 2012 roku były zaś podwykonawcą KMW w realizacji umowy na wykonanie przeglądów F6 35 czołgów tego typu – ostatecznie prace zrealizowano jednak na 17 wozach. Nie jest zatem uzasadnione stwierdzenie, że serwis Leopardów 2 to dla Łabęd zupełna nowość. W czasach współpracy z KMW przeszkolono m.in. wielu pracowników, z których kilkunastu uzyskało certyfikaty uprawniające ich do wykonywania prac przy przeglądach na poziomie F6. 16 z nich nadal pracuje w zakładach i bierze czynny udział w pracach demontażowych i weryfikacyjnych, które są ściśle skorelowane z przygotowaniami do uruchomienia procesu modernizacji czołgów. W jego ramach, w terminie do 30 kwietnia 2016 r., zakłady mają uzyskać kompetencje do serwisowania czołgów na poziomie F6 (z wyłączeniem napraw zespołów napędowych), które zdobyte zostaną właśnie przy okazji realizacji umowy zawartej z 4. RBLog. Warto w tym miejscu powiedzieć, że do Łabęd, w celu weryfikacji stanu, przeprowadzenia przeglądów oraz przygotowania do modernizacji, trafić mają ze Świętoszowa 64 czołgi Leopard 2A4.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc