Zaloguj

Dostawy średnich i ciężkich pojazdów użytkowych dla Sił Zbrojnych RP w 2015 roku cz. I

Dostawy pojazdów użytkowych. Jelcz 882.53 8×8 z hakowym systemem załadowczym Multilift Mk IV i elementami składowymi mostu pontonowego IRB/PL koncernu General Dynamics European Land Systems, z platformą nośną Cargotec.

Dostawy pojazdów użytkowych. Jelcz 882.53 8×8 z hakowym systemem załadowczym Multilift Mk IV i elementami składowymi mostu pontonowego IRB/PL koncernu General Dynamics European Land Systems, z platformą nośną Cargotec.

W 2015 roku Siły Zbrojne RP nabyły ponad 400 ciężarówek różnych typów, średniej i ciężkiej klasy tonażowej, czyli o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6000 kg. Do tego trzeba dodać kilkadziesiąt autobusów i zmodernizowanych samochodów. To najlepszy wynik w tym obszarze uzyskany po 2008 roku.

Pomijając zatem kryzysowy rok 2009, gdy z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn wojsko wzbogaciło się tylko o 47 pojazdów omawianych klas, w następnych latach nastąpił powrót do wzrostowych tendencji. W 2010 roku dostawy przekroczyły 210 egzemplarzy, w 2011 roku – 370, z kolei w 2012 roku aż ponad 500 egzemplarzy. Na tej podstawie, przy stale notowanym wzroście gospodarczym, należało przy-
puszczać, iż w kolejnych latach będą one systematycznie rosnąć. Niestety, rok 2013 kompletnie rozczarował, ponieważ wojsko zakupiło aż o 50% mniej ciężarówek niż w roku 2012 i o 40% mniej jednostek taboru silnikowego, jeśli w tej statystyce uwzględni się zarówno ciężarówki, jak i autobusy. Mogło to budzić zdziwienie ze względu chociażby na całkiem niezłą kondycję krajowej gospodarki i powiązany z nią budżet MON. Co gorsze, ten swoisty marazm trwał jeszcze przez rok, bo 2014 rok także rozczarował – dostawy wyniosły, analogicznie jak w roku 2013, poniżej 300 sztuk. Niemniej w roku 2015 nastąpił wreszcie tak długo oczekiwany wzrost – ilościowo dostawy zwiększyły się o około 40%, do ponad 400 sztuk. Główna w tym zasługa Jelcza, wchodzącego w skład Grupy Huta Stalowa Wola S.A., a tym samym Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. W jego przypadku dostawy wzrosły mianowicie z niespełna 180 aut do aż 328, czyli o przeszło 80%! Gdyby więc nie ten wzrost zamówień w Jelczu, popyt nadal kształtowałby się na przeciętnym poziomie poniżej 300 sztuk. Przy czym ten wzrost wynikał przede wszystkim ze zwiększenia liczby przekazanych aut średniej ładowności i wysokiej mobilności – 442.32 4×4, następcy Starów 266. Tu dostawy w 2015 roku, porównując z rokiem poprzednim, podniosły się z 75 do aż 268 pojazdów, a zatem ponad 2,5-krotnie. Tym samym Jelcz wreszcie zaczął przekazywać ten model w ilościach zbliżonych do uzgodnionych w kontrakcie.
Ogólnie podwrocławski zakład, od 2013 roku będący największym dostawcą ciężarówek dla Sił Zbrojnych RP, przekazał w 2015 roku poniższe odmiany w następujących ilościach:
❚ P662D.43 6×6 – 3-osiowe podwozie wysokiej mobilności taktycznej pod zabudowy specjalne – 29;
❚ S662D.43 6×6 – 3-osiowy samochód skrzyniowy wysokiej mobilności taktycznej – 3;
❚ P862D.43 8×6 – 4-osiowe podwozie podwyższonej mobilności taktycznej pod zabudowy specjalne z hakowym systemem samozaładowczym Multilift Mk IV, ewentualnie uzupełnionym o zakabinowy żuraw Hiab – 16;
❚ C642D.35 6×4 – lekko uterenowiony 3-osiowy ciągnik siodłowy do lotniskowych zestawów służących do transportu i dystrybucji paliwa z naczepami cysternami dwóch typów – CN33 i CN27 – 4;
❚ P662D.34 6×6 – 3-osiowe podwozie pod zabudowy specjalne w postaci cystern do przewozu paliw lub wody – 7;
❚ P882D.43 8×8 – 4-osiowe podwozie wysokiej mobilności pod zabudowy specjalne – 1;
❚ 442.32 4×4 – podwozie pod zabudowy uniwersalne, specjalizowane i specjalne – łącznie aż 268, w tym w wersji skrzyniowej z ławkami i opończą 176 oraz jako podwozie pod zabudowy specjalne – 92.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc