Zaloguj

Rejestr polskich statków powietrznych 2017

Airbus A321-211 SP-HAX linii Small Planet Airways

Airbus A321-211 SP-HAX linii Small Planet Airways

Na początku stycznia 2017 r. w polskim rejestrze znajdowało się 2560 statków powietrznych, a dalszych 907 w ewidencji. W ubiegłym roku do rejestru zostały wpisane 152 szt., a 93 wykreślone, natomiast do ewidencji 59 szt., a 8 wykreślonych. Najpopularniejszymi samolotami są: Cessna 172 (97), Cessna 152, PZL-Mielec An-2 i ultralekkie Aeroprakt A-22, a śmigłowcami: Robinson R44 (56), Eurocopter EC-135 PZL-Świdnik Mi-2.

Rejestr cywilnych statków powietrznych prowadzi Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC). Realizacja zadań rejestru wynika z postanowień ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze, a zasadniczym przepisem wykonawczym jest rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru.
Wpisaniu do rejestru podlegają: samoloty, śmigłowce, szybowce, motoszybowce, sterowce, balony i bezzałogowe statki powietrzne (powyżej 25 kg), a do ewidencji: samoloty ultralekkie, wiatrakowce, paralotnie, motolotnie, małe bezzałogowe statki powietrzne i inne. Podczas wpisu statkom powietrznym nadaje się znaki rozpoznawcze, składające się ze znaków przynależności państwowej (litery SP) oraz oddzielonych poziomą kreską znaków rejestracyjnych. Trzy litery otrzymują – samoloty, śmigłowce, sterowce i balony; cztery cyfry – szybowce i motoszybowce, a cztery litery – statki powietrzne wpisane do ewidencji. Znaki rozpoznawcze nanosi się na statkach powietrznych w sposób trwały i umożliwiający ich łatwą identyfikację. Ich wielkość jest zależna od typu sprzętu oraz miejsca nanoszenia. Dokonując wpisu do rejestru/ewidencji stwierdza się tożsamość danego egzemplarza, określa jego właściciela i użytkownika oraz ustanawia się polską przynależność państwową.
Ponadto, w rejestrze realizuje się czynności takie jak: wykreślanie statków powietrznych; zmiany wcześniej wpisanych danych (np. osobowych i adresowych); wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu lub o niezarejestrowaniu; wydawanie wyciągów; wystawianie duplikatów świadectw rejestracji; nadawanie kodów transpondera radaru wtórnego Mod S oraz prowadzenie ewidencji stałego pobytu polskich cywilnych statków powietrznych za granicą na okres powyżej sześciu miesięcy oraz obcych statków powietrznych w RP powyżej trzech miesięcy. Z upoważnienia Prezesa ULC czynności urzędowe związane z rejestrem realizuje Wydział Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych, znajdujący się w strukturze organizacyjnej Departamentu Techniki Lotniczej. Za realizowane czynności urzędowe pobierane są opłaty lotnicze. Przykładowo za wpisanie do rejestru wraz z wydaniem świadectwa rejestracji wysokość ta aktualnie wynosi, np: szybowiec – 74 zł, samolot kategorii specjalnej – 74 zł, śmigłowiec – 315 zł, samolot komunikacyjny ATR 72 – 838 zł i Airbus A321 – 2093 zł.

Działalność rejestru w 2016 r.

W ub. roku działalność rejestru statków powietrznych została zainaugurowana już 4 stycznia wpisem śmigłowca Robinson R-66, rej. SP-MCR (poz. 717), 7 stycznia do rejestru szybowców zostały wpisane dwa SZD-48-3 Jantar, SP-3901 i SP-3921, a dwa tygodnie później balon Fire Ballons Schroeder SP-BNW (poz. 308, wpis 18.01). Pierwszym zarejestrowanym samolotem była Cessna FR182, SP-CNY (poz. 4926, wpis 25.02), a wpisanym do ewidencji – ultralekki Aeroprakt 22L2, SP-SPAP (poz. 910, wpis 25.02).
W ciągu całego roku w Wydziale Rejestru wykonano około tysiąca różnych operacji: wpisów (152), wykreśleń (93), zmian danych adresowych lub własnościowych sprzętu lotniczego i innych.
Do rejestru samolotów zostało wpisanych 77 szt., w tym m.in.: Airbus A321 (4 szt.), ATR 72 (3), Boeing 737 (2), Jak-52 (9), Tecnam (6) i PS-28 Cruiser (5). Wykreślono 63 szt., w tym m.in.: Boeing 737 (4), Airbus A320 (2), An-2 (13), Cessna 152 (5) i M-18 Dromader (5).
Do rejestru śmigłowców wpisano 17 szt., w tym m.in.: Robinson R44 (4), PZL SW-4 (3), Cabri G2 i Robinson R66 (po 2), a wykreślono 8 szt., w tym: Robinson R44 (5) i PZL SW-4, Estrom 280Fx i MD900 (po 1).
Do rejestru motoszybowców wpisano 3 szt., w tym: SZD-45 Ogar, Grob G-109 i H36 Dimona, a żadnego nie wykreślono.
Do rejestru szybowców wpisano 45 szt. w tym m.in.: SZD-30 Pirat (5), SZD-54 Perkoz (4), SZD-48-3 Jantar (4) i Centrair 101A (3), a wykreślono 20 szt., w tym m.in: SZD-54 Perkoz, SZD-30 Pirat i SZD-48-1 Jantar (po 3).
Do rejestru balonów wpisano 11 szt., głównie produkcji firmy Lindstrand, Kubiček i Schroeder, a trzy wykreślono (Thunder AX-8-90, Fire Fly AX-7 i Kubicek BB30Z). Fot. Piotr Piekut

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc