Zaloguj

Latający kowboje z Teksasu

ENJJPT jest unikalnym programem, ponieważ szkoli się tu instruktorów lotniczych na własne potrzeby, nadając uprawnienia instruktorskie rocznie 75 pilotom.

ENJJPT jest unikalnym programem, ponieważ szkoli się tu instruktorów lotniczych na własne potrzeby, nadając uprawnienia instruktorskie rocznie 75 pilotom.

Dokładnie w sercu Teksasu, nieco na północ od Dallas, znajduje się jeden z największych ośrodków szkoleniowych US Air Force. Baza Sheppard jest zlokalizowana 8 km na północ od Wichita Falls i jest największą, a także najbardziej zróżnicowaną bazą należącą do Dowództwa Edukacji i Szkolenia Lotniczego, Air Education and Training Command.

Główną jednostką, administrującą w bazie Sheppard jest 82. Skrzydło Szkolne (82d Training Wing – 82 TRW), które prowadzi specjalistyczne techniczne i ogólnowojskowe szkolenie oficerów, podoficerów i szeregowych lotników oraz pracowników cywilnych różnych specjalności w ramach lotnictwa amerykańskiego oraz z zagranicy. Ale baza Sheppard to także miejsce stacjonowania 80. Skrzydła Szkolenia Lotniczego, 80th Flying Training Wing (80 FTW) które prowadzi szkolenie pilotów państw sojuszniczych z NATO, w ramach programu Euro-NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT). Jest to wielonarodowy, wszechstronny program szkolenia lotniczego ukierunkowany na przygotowanie pilotów zarówno dla USAF, jak i pozostałych państw NATO. Taki wielonarodowy program szkoleniowy jest jedyny w swoim rodzaju w skali całego świata.

W ramach pierwszej fazy programu szkolenia podstawowego i zaawansowanego UPT studenci przechodzą przez 134 godziny nauki naziemnej oraz sześć sesji symulatorowych, by uzyskać dopuszczenie do lotów na samolocie T-6 Texan II.

W ramach pierwszej fazy programu szkolenia podstawowego i zaawansowanego UPT studenci przechodzą przez 134 godziny nauki naziemnej oraz sześć sesji symulatorowych, by uzyskać dopuszczenie do lotów na samolocie T-6 Texan II.

ENJJPT zapewnia szkolenie lotnicze dla uczniów-pilotów z dziewięciu partnerskich krajów NATO: Belgii, Kanady, Danii, Niemiec, Włoch, Holandii, Norwegii, Turcji i Stanów Zjednoczonych. Grecja i Hiszpania również przez wiele lat uczestniczyły w tym programie, ale one tylko dostarczały instruktorów. Hiszpania od końca 2019 r. również zaczęła przysyłać na szkolenia swoich uczniów. Ponownie do programu włączyła się także Wielka Brytania, wysyłając w lipcu 2019 r. własnych instruktorów, a studentów w sierpniu 2019 r. Nowym członkiem jest Rumunia, która zaczęła przysyłać własnych uczniów w maju 2019 r. Obecnie Portugalia pozostaje jedynym nieaktywnym członkiem programu. ENJJPT szkoli 50% wszystkich pilotów myśliwskich USAF i jest jedynym źródłem pilotów dla takich krajów, jak: Belgia, Dania, Niemcy, Holandia i Norwegia.

Chociaż prowadzony jest w amerykańskiej bazie i ma amerykańskiego dowódcę, ENJJPT nie jest amerykańskim programem, lecz międzynarodowym, zarządzanym wspólnie przez wszystkich uczestników. Wszystkie 14 państw uczestniczących w programie ma prawo głosu i może zgłaszać swoje wnioski do programu i ma prawo decydować w jaki sposób program jest prowadzony przez ich reprezentantów. Każde stanowisko kierownicze w jednostce ENJJPT, za wyjątkiem dowódcy skrzydła, może być zajęte przez oficera z dowolnego państwa-uczestnika. Każde z państw wysyła zarówno studentów, jak i instruktorów, a koszty są dzielone między uczestników na podstawie ilości szkolonych uczniów.

Podwaliny programu położono w połowie lat 60., kiedy Siły Powietrzne Niemieckiej Republiki Federalnej zakupiły niewielką flotę samolotów Cessna T-37 i Northrop T-38, pozostawiając je w Stanach Zjednoczonych, by wysyłać tam swoich pilotów, do bazy Sheppard, by wykorzystując doskonałą pogodę oraz doświadczonych amerykańskich instruktorów, szkolić tam własnych pilotów. Pomysł okazał się być bardzo trafiony i ostatecznie został on rozwinięty w inicjatywę ENJJPT, program jaki znamy dziś ruszył w 1978 r.

W czerwcu 1980 r. ówczesny sekretarz obrony USA, Harold Brown, ogłosił, że baza Sheppard została formalnie wybrana jako ośrodek szkolenia w ramach programu ENJJPT. Ośrodek został oficjalnie otwarty 23 października 1981 r. Ze względu na powodzenie przedsięwzięcia w połączeniu z nieudanymi próbami zorganizowania podobnego szkolenia w Europie, w ciągu kolejnych lat, początkowy 10-letni okres obowiązywania programu był wielokrotnie przedłużany. Obecnie jest on przedłużony do 2026 r. i nie ma planów, by dokonywać w nim większych zmian. Od momentu jego uruchomienia, w ramach programu wyszkolono ponad 7700 pilotów, i wciąż szkoli się nowych.

Program szkolenia

ENJJPT oferuje cztery ważne kursy szkoleniowe. Poza głównym programem szkolenia pilotów przed ich specjalizacją, czyli w ramach programu szkolenia podstawowego i zaawansowanego – Undergraduate Pilot Training (UPT), w ramach ENJJPT prowadzi się szkolenia instruktorskie, czyli szkoli instruktorów pilotów, prowadzi się szkolenie taktyczno-bojowe – Introduction to Fighter Fundamentals (IFF) oraz kurs IFF Upgrade Instructor Pilot Training, czyli realizuje się program szkolenia, w ramach którego instruktorzy szkolenia podstawowego i zawansowanego uzyskują uprawnienia do prowadzenia szkolenia taktyczno-bojowego. Co roku w ramach ENJJPT szkoli się około 200 pilotów, mowa o liczbie tych, którzy szkolenia kończą. Co roku też szkoli się około 80 nowych instruktorów, program zaś szkolenia taktyczno-bojowego przechodzi rocznie około 150 pilotów.

Szkolenia UPT obejmują około ośmiu grup co roku, a w każdej jest około 25 studentów przechodzących 55-tygodniowe kursy. Wspomniane kursy są mniej więcej podzielone na trzy fazy. Nie wszyscy studenci przechodzą wszystkie fazy UPT – zależy to od tego, z jakiego kraju pochodzą i na jakie samoloty mają się w przyszłości szkolić. Mogą na przykład szkolić się w ramach dwóch pierwszych faz, albo dołączyć wyłącznie na trzecią.

Pierwsza faza UPT to 5-tygodniowy okres obejmujący 134 godzin nauki naziemnej oraz sześć sesji symulatorowych, by przygotować studentów do ich praktycznego szkolenia na samolocie T-6. Faza 2 to szkolenie praktyczne na T-6 i obejmuje kolejne 204 godzin nauki naziemnej, 34 sesje symulatorowe oraz 78 lotów w łącznym czasie 105 godzin na samolocie T-6. Całość, 26 tygodni, to w praktyce szkolenie podstawowe.

Kiedy studenci opanują samolot T-6, przechodzą do trzeciej fazy (szkolenie zaawansowane) na samolocie odrzutowym T-38. Faza trzecia to 24 tygodnie, w czasie których prowadzi się kolejne 137 godzin nauki na ziemi, 36 sesji symulatorowych oraz 79 lotów na samolocie T-38, w czasie 90 godzin. Po ukończeniu fazy 3 na T-38, studenci otrzymują tytuł i odznakę pilota USAF, która nie jest łatwa do zdobycia. Łącznie cały kurs obejmuje 475 godzin nauki na ziemi, 99 godzin w symulatorach i 195 godzin w powietrzu, a to wszystko w ciągu kursu, który trwa tylko nieco ponad rok!
Studenci wybrani do szkolenia na samoloty bojowe następnie są kierowani na kurs taktyczno-bojowy, Introduction to Fighter Fundamentals (IFF), uczą się na nim głównie elementów zastosowania bojowego typowego dla maszyn naddźwiękowych. Kurs trwa 9 tygodni i obejmuje 80 godzin wykładów, dziewięć sesji symulatorowych oraz 16 intensywnych lotów, ponownie wykonywanych na T-38.

Kurs IFF to najbardziej wymagająca część całego szkolenia w ramach ENJJPT, przez większość studentów uważana za najtrudniejszą. Nie tylko szkolenie jest bardzo intensywne z dużym przepływem informacji, ale loty wykonywane w ramach kursu są również niezwykle trudne i bardzo obciążające, fizycznie i psychicznie. Wiążą się one z manewrami z dużym przeciążeniem, w czasie symulowanych walk powietrznych. W czasie tego kursu po raz pierwszy samolot jest traktowany przede wszystkim jako narzędzie walki, bowiem samolot bojowy do tego właśnie służy. Wiąże się to z dużą odpowiedzialnością i studenci muszą to szkolenie traktować bardzo poważnie, wkładając w nie maksimum wysiłku. Przygotowania i omówienia lotów odgrywają w tym szkoleniu wielką wagę.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc