Zaloguj

Polskie porty lotnicze 2015

Port Lotniczy Lublin obsłużył 265,1 tys. pasażerów i 3,7 tys. operacji lotniczych. Na zdjęciu obsługa portowa samolotu komunikacyjnego Airbus A320 niskokosztowych linii lotniczych Wizz Air. Fot. Jacek Sim

Port Lotniczy Lublin obsłużył 265,1 tys. pasażerów i 3,7 tys. operacji lotniczych. Na zdjęciu obsługa portowa samolotu komunikacyjnego Airbus A320 niskokosztowych linii lotniczych Wizz Air. Fot. Jacek Sim

W ubiegłym roku w polskich portach lotniczych obsłużono 30,5 mln pasażerów, 119 tys. ton ładunków i odbyło się 331 tys. operacji startów i lądowania. W stosunku do roku poprzedniego ruch pasażerski zwiększył się o 12%, a najdynamiczniej rozwijającymi się portami były: Modlin (52%), Lublin i Katowice. Największy udział w rynku wynoszący 37% ma Lotnisko Chopina, które obsłużyło 11,2 mln pasażerów. Kontrolerzy ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zabezpieczyli obsługę nawigacyjną 744 tys. operacji lotniczych, w tym 389 tys. przelotów tranzytowych.

W ubiegłym roku na czternastu krajowych lotniskach komunikacyjnych funkcjonowały porty lotnicze (PL). Obsługę pasażerów i ładunków realizowały zarządzane przez Państwowe Przedsiębiorstwo „Porty Lotnicze”: Lotnisko Chopina w Warszawie i Zielona Góra-Babimost oraz będące pod zarządem spółek prawa handlowego PL: Kraków im. Jana Pawła II, Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Katowice-Pyrzowice, Warszawa-Modlin, Wrocław im. Mikołaja Kopernika, Poznań im. Henryka Wieniawskiego, Bydgoszcz im. Ignacego Jana Paderewskiego, Łódź im. Władysława Reymonta, Szczecin im. NSZZ Solidarność, Rzeszów-Jasionka, Lublin-Świdnik i Radom-Sadków. Wymienione porty objęte są siecią regularnych i nieregularnych (czarterowych) połączeń komunikacyjnych, w ruchu krajowym i międzynarodowym, realizowanych przez statki powietrze różnych operatorów. Ponadto, obsługują loty pozakomunikacyjne samolotów i śmigłowców: wojskowych, Straży Granicznej, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Aeroklubu Polskiego i innych operatorów.
Zakres działalności portów obejmuje: zabezpieczenie materiałowo-techniczne przylatujących statków powietrznych, naziemną obsługę pasażerów i ładunków, a także zabezpieczenie nawigacyjne statków powietrznych wykonujących operacje startu i lądowania. Za świadczenie tych usług na lotniskach komunikacyjnych pobierane są opłaty lotniskowe, natomiast za terminalowe służby żeglugi powietrznej i nadzór nad ruchem w polskiej przestrzeni kontrolowanej opłaty terminalowe i trasowe pobiera Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP).
Dla portu lotniczego największe przychody generują przewozy pasażerskie, dzięki uzyskiwanej opłacie za: lądowanie samolotu, postojowej, pasażerskiej i innym (np. za użytkowanie „rękawów”). Ponadto pobierane są dodatkowe opłaty związane z: odśnieżaniem i odladzaniem samolotu, usuwaniem zanieczyszczeń z nawierzchni, specjalną ochroną lub dodatkowym zabezpieczeniem lotniskowej straży pożarnej. Znaczącym elementem przychodów portów jest też działalność pozalotnicza, na którą składają się opłaty za: wynajem biur i magazynów, korzystanie z parkingów, dzierżawę gruntów oraz działalność handlową, usługową i gastronomiczną, a także umieszczone reklamy na terenie portu. Pobierane opłaty z jednej strony zapewniają przychody portu i są niezbędne do pokrycia kosztów utrzymania i prowadzenia inwestycji, a z drugiej strony stanowią istotny składnik ceny biletu i wpływają na wyniki finansowe linii lotniczej.
Na wykonywanie działalności gospodarczej na lotniskach, wymagane jest uzyskanie zezwolenia – agent obsługi naziemnej AHAC (Airport Handling Agent Certyficate). Uzyskaniu zezwolenia podlega 11 kategorii świadczonych usług, w tym: obsługa statków powietrznych, pasażerów, bagażu, ładunków, płytowa, operacyjna lotu i administracyjna załóg oraz zaopatrywania statków powietrznych w paliwa lotnicze, smary i inne materiały techniczne, catering i transport naziemny, a także ogólne usługi administracyjno-gospodarcze świadczone na rzecz operatorów. Realizacja usług związanych z zaopatrywaniem statków powietrznych w materiały pędne i obsługą materiałów niebezpiecznych wymaga posiadania dodatkowego certyfikatu agenta AHAC. Na koniec ubiegłego roku zezwolenia na wykonywanie usług posiadało 50 agentów, a do największych należą m.in. spółki: Petrolot, LOTOS Air BP Polska, BGS Baltic Ground Services, LS Airport Services i WAS Welcome Airport Services.

Porty lotnicze 2015 w statystyce

W ubiegłym roku polskie porty lotnicze obsłużyły najwięcej w historii – 30,5 mln pasażerów. Rok upłynął pod znakiem wzrostu ruchu we wszystkich portach i oscylował on w granicach od 3,8% do 51,9%. Spośród portów o ruchu powyżej miliona pasażerów najwyższą dynamikę osiągnął PL Modlin – 51,9%, a poniżej miliona: PL Lublin – 43%. Lotnisko Chopina po raz kolejny zanotowało wzrost, odprawiając 11,2 mln podróżnych przy 5,8% dynamice. Spośród portów regionalnych najlepsze wyniki osiągnęły PL: Kraków (4,2 mln pas.), Gdańsk (3,7 mln), Katowice (3,0 mln), Modlin (2,6 mln) i Wrocław (2,3 mln). W stosunku do wyników roku poprzedniego liczba obsłużonych pasażerów zwiększyła się o 3240 tys., z tego najwięcej w PL: Modlin – 885 tys., Warszawa – 616 tys., Gdańsk – 418 tys. i Kraków – 404 tys.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc