Zaloguj

Największe krajowe ćwiczenie ratownictwa lotniczego zakończone

W jednym ze scenariuszy, w rejonie górskim, przećwiczono elementy z zakresu poszukiwania i ratowania rozbitków  z katastrofy lotniczej samolotu komunikacyjnego.

W jednym ze scenariuszy, w rejonie górskim, przećwiczono elementy z zakresu poszukiwania i ratowania rozbitków
z katastrofy lotniczej samolotu komunikacyjnego.

W dniach 6-9 października 2020 r. na terenie Polski odbyło się największe ćwiczenie z zakresu ratownictwa lotniczego i morskiego oraz przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza pod kryptonimem RENEGADE/SAREX-20. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia było Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ) im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego.

Zasadniczym celem ćwiczenia było sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP oraz układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu obrony powietrznej oraz ratownictwa lotniczego i morskiego, w tym zgrywanie pomiędzy centralnymi elementami kierowania działaniami poszczególnych służby i instytucji oraz lokalnymi służbami w rejonach działań.

Operacje lotnicze z ratownikami Grupy Karkonoskiej GOPR obejmowały transport ratowników i podejmowanie poszkodowanych...

Operacje lotnicze z ratownikami Grupy Karkonoskiej GOPR obejmowały transport ratowników i podejmowanie poszkodowanych...

W ramach ćwiczenia jako jeden z zasadniczych celów szkoleniowych sprawdzano zdolność Cywilno-Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC – Aeronautical Rescue Coordination Centre), do uruchamiania, kierowania i koordynowania działań w ramach misji poszukiwawczo-ratowniczych, w nakazanym obszarze odpowiedzialności (FIR Warszawa) oraz współdziałania z właściwymi służbami, instytucjami i organizacjami, zgodnie z zapisami Planu ASAR, tj. Planu Operacyjnego Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego.
Główne przedsięwzięcia w ramach poszczególnych epizodów rozgrywano w przestrzeni powietrznej RP, Zatoce Pomorskiej, Zatoce Gdańskiej, Karkonoszach, na terenie Nadleśnictwa Parczew i na obszarach województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego oraz dolnośląskiego.


W ćwiczeniu wzięły udział służby, instytucje i organizacje w Polsce odpowiedzialne za  bezpieczeństwo oraz funkcjonowanie zasadniczych systemów ratowniczych, tj.: z Sił Zbrojnych RP – DO RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, wydzielone siły i środki z jednostek Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) oraz z układu pozamilitarnego – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna (PSP), Ochotnicza Straż Pożarna (OSP), Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (MSPIR), Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż (PCK), Grupa Karkonoska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR), cywilny Port Lotniczy w Lublinie, wybrane elementy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dyspozytornie Medyczne, jednostki Pogotowia Ratunkowego oraz wojskowe i cywilne szpitale), a także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa z Wojewódzkimi Centrami Zarządzania Kryzysowego.

Jako pozoranci w ćwiczeniu, tj. osoby podgrywające poszkodowanych oraz pasażerów porwanych samolotów, występowali podchorążowie uczelni wojskowych Lotniczej Akademii Wojskowej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej oraz studenci Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej (KPSW).

W trakcie całego ćwiczenia w czasie działań w ramach poszczególnych epizodów było zaangażowanych blisko 1000 osób, 11 statków powietrznych oraz sześć jednostek pływających z wojska i układu pozamilitarnego.

W ćwiczeniu zostało przeprowadzonych sześć epizodów, w tym dwa epizody związane z funkcjonowaniem systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, tzw. część ćwiczenia RENEGADE, oraz cztery dotyczące służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (służby ASAR – Aeronautical Search and Rescue) – systemu ratownictwa morskiego (systemu SAR – Search and Rescue), jako część ćwiczenia SAREX.

Epizody związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym z powietrza polegały na sprowadzeniu przez dwie pary dyżurne samolotów przechwytujących dwóch cywilnych statków powietrznych, zakwalifikowanych jako RENEGADE (o nieokreślonych intencjach lub uprowadzony), na wybrane lotniska interwencyjne. W ramach tych epizodów przećwiczono działanie służb naziemnych, również w ramach prowadzenia negocjacji oraz odbijania zakładników. W ramach jednego epizodu zrealizowano ostrzeganie ludności cywilnej o zagrożeniach z powietrza.


Kolejne dwa epizody związane były z ratownictwem morskim. Zrealizowano dwie misje poszukiwawczo-ratownicze, jedną do jednostki pływającej, która uległa zatopieniu, wraz z udzieleniem specjalistycznej pomocy osobom uwięzionym pod wodą w tzw. pułapce powietrznej, oraz poszukiwano osoby, która wypadła za burtę z promu. Po odnalezieniu, ewakuację osób poszkodowanych do szpitali przeprowadziły wojskowe Lotnicze Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze z Darłowa i Gdyni. Głównymi aktorami działań były ćwiczące siły i środki Marynarki Wojennej oraz MSPIR.
W ramach działań w Karkonoszach wojskowy Lotniczy Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy (LZPR), na śmigłowcu W-3 WA SAR, z 1. Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej (1. GPR) ze Świdwina, pełniący doraźny dyżur na Górze Szybowcowej w okolicach Jeleniej Góry, wspólnie z ratownikami Grupy Karkonoskiej GOPR, przeprowadził złożoną misję poszukiwawczo-ratowniczą po katastrofie cywilnego statku powietrznego z 40 pasażerami na pokładzie. Całe zdarzenie odbywało się w dwóch rejonach na zboczach Śnieżki w Kotle Łomniczki na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz na Górze Wołowej w otulinie parku. Działania ratownicze w tych rejonach były wsparte udziałem policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk z Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wysokościowego (SGRW) na pokładzie, wydzieloną z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG) nr 7 PSP z Warszawy.


W trakcie działań, obok weryfikacji umiejętności pilotów w wykonywaniu lotów w rejonach górskich, co było jednym z głównych celów szczegółowych tego epizodu, sprawdzono współdziałanie poszczególnych służb tworzących szeroko pojęty system zarządzania kryzysowego. Aby w pełni wykorzystać potencjał, zarówno załogi wojskowego śmigłowca, jak i ratowników Grupy Karkonoskiej GOPR oraz przygotować obie ekipy do wykonania przyszłych zadań, w tym w ramach tegorocznej edycji ćwiczenia, w okresie od sierpnia do września bieżącego roku trzykrotnie zrealizowano szkolenia zgrywające elementy.

W dniu rozgrywania epizodu, w celu stworzenia realizmu dla ćwiczących załóg, 15 słuchaczy kierunku pielęgniarstwa Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej (KPSW), 25 podchorążych Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia, policjanci oraz dwóch przedstawicieli Karkonoskiego Parku Narodowego i ARCC, w godzinach porannych zostało upozorowanych i jako poszkodowani zostali rozmieszczeni w rejonach przyszłych działań ratowniczych.


Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc