Zaloguj

Lekkie śmigłowce wielozadaniowe

Jak podkreśla producent, atutem AW109 TrekkerM jest modułowy, zintegrowany kokpit i najnowszej generacji awionika, które zapewniają bardzo dobrą świadomość sytuacyjną załodze i wysoki poziom bezpieczeństwa.

Jak podkreśla producent, atutem AW109 TrekkerM jest modułowy, zintegrowany kokpit i najnowszej generacji awionika, które zapewniają bardzo dobrą świadomość sytuacyjną załodze i wysoki poziom bezpieczeństwa.

Lekkie śmigłowce wielozadaniowe podwójnego zastosowania

Lekkie śmigłowce wielozadaniowe, a więc mieszczące się w kategorii wagowej pomiędzy 3000 a 5000 kg mają szerokie zastosowanie w domenie cywilnej i paramilitarnej, ale przede wszystkim są ważnym składnikiem floty w służbie wojsk lądowych, wojsk specjalnych, wojsk obrony terytorialnej, sił powietrznych i marynarki wojennej. Lekkie śmigłowce wielozadaniowe mogą służyć do szkolenia, treningu i doskonalenia pilotów wojskowych, zabezpieczania i wsparcia operacji militarnych przed oraz na linii frontu, jak również wykonują wiele zadań wspierających straż graniczną, policję i ludność cywilną. Lekkie śmigłowce wielozadaniowe stanowią więc ważną, bazową flotę powietrzną podwójnego zastosowania.

Polska intensywnie modernizuje wyposażenie i doskonali działanie nie tylko Sił Zbrojnych RP, ale także Straży Granicznej, Policji jak i służb ratownictwa medycznego. Również w zakresie lotnictwa, które stanowi istotny element nowoczesnych formacji tego typu. Potrzeby w tym zakresie są ogromne, szczególnie w związku z gwałtownie rosnącym zagrożeniem na wschodniej flance NATO. Na ich zaspokojenie liczy zakład PZL-Świdnik, należący do koncernu Leonardo, oferując szerokie spektrum śmigłowców.

Według założeń koncepcyjnych PZL-Świdnik, lekkie śmigłowce wielozadaniowe, reprezentowane przez AW109 i AW169, mogą wykonywać szerokie spektrum zadań od szkolenia (podstawowego, zaawansowanego i taktyczno-bojowego) pilotów poprzez C2 (Command & Control), C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), po działania poszukiwawczo-ratownicze (SAR – Search and Rescue), ewakuacji medycznej (MEDEVAC – Medical Evacuation) i ewakuacji medycznej z pola walki (CASEVAC – Casualty Evacuation), wsparcia logistycznego i bojowego. Nie odbiega to od obiektywnych potrzeb, które wydają się być w orbicie zainteresowań Sił Zbrojnych RP. Śmigłowce AW109 i AW169 wyposażone w nowoczesną awionikę, sensorykę i uzbrojenie oraz systemy łączności, w tym kryptograficzne oraz będąc powiązane w ramach środowiska sieciocentrycznego mogą być ważnym zasobem Wojska Polskiego, przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.

Różnorodność platform, jedna rodzina śmigłowców

Dzięki wielu cechom wspólnym różnych platform Leonardo i ich interoperacyjności, możliwe jest szybkie przejście pilotów od lotów wykonywanych na śmigłowcach szkolno--treningowych do realizacji zadań na śmigłowcach będących w linii. Zdecydowana większość awioniki jest wspólna dla różnych platform w ramach rodziny śmigłowców. Niezwykle cenne korzyści szkoleniowe i następnie podczas pełnienia służby są możliwe również dzięki temu, że szkolne urządzenia symulacyjne czerpią dane z rzeczywistych śmigłowców. Co więcej, system szkoleniowy i urządzenia symulacyjne w wysokim stopniu są podatne na konfigurowanie, w zależności od konkretnych potrzeb. Koncern Leonardo jest globalnym dostawcą szkoleń, projektantem symulatorów i oprogramowania, producentem i dostawcą aplikacji operacyjnych, i wszystkie te korzyści mogą być zapewnione polskiemu użytkownikowi poprzez PZL-Świdnik.

Proponowane przez zakład w Świdniku lekkie śmigłowce wielozadaniowe AW109 i AW169 zapewnią możliwość wsparcia ogniowego z powietrza oraz eskortowania specjalistycznych śmigłowców w przelocie do rejonu wykonania zadania dzięki systemom zarządzania misją i uzbrojeniu, które uzupełniają montowane w drzwiach karabiny maszynowe obsługiwane przez załogę. Zewnętrzne zasobniki z ciężkimi karabinami maszynowymi, działkami oraz pociskami rakietowymi zapewnią skalowalne zdolności zwalczania zagrożeń, zwiększające skuteczność działania w warunkach bojowych o niskim natężeniu lub w przypadku zagrożeń asymetrycznych np. na granicy państwa, będąc znaczącym elementem systemu odstraszania.

Możliwości na polu walki w zakresie od dowodzenia i kontroli do zintegrowanego, zautomatyzowanego systemu wsparcia dowodzenia (C4ISR) zapewnia w zależności od misji specjalnie do tego przeznaczona konsola w kabinie, zintegrowana z systemami zarządzania misją oraz systemami i sensorami misji śmigłowca. Dzięki temu może on gromadzić, wytwarzać i szybko rozpowszechniać wśród innych jednostek sił informacje związane z funkcjami dowodzenia i kierowania (C2) czy szeroko rozumianego rozpoznania (ISR).

Zdolności operacyjne śmigłowca AW109

Dzięki najlepszemu w swojej klasie udźwigowi, największemu zasięgowi i doskonałym osiągom, wielozadaniowy AW109 TrekkerM (najnowsza odmiana wojskowa) umożliwia operatorom realizację nawet najbardziej wymagających misji. Dwusilnikowy AW109 Trekker to elastyczny, wytrzymały i niezawodny śmigłowiec zapewniający dużą ładowność i przestrzenną kabinę, którą można bardzo łatwo dostosować do wykonania konkretnego zadania, dzięki czemu idealnie nadaje się do szerokiego spektrum zastosowań.

Duży zapas mocy i pełna odporność na zderzenia zapewniają AW109 maksymalne bezpieczeństwo w każdych warunkach lotu. Na optymalizację bezpieczeństwa i zmniejszenie obciążenia pilota wpływa również 4-osiowy pilot automatyczny (AFCS – Automatic Flight Control System) wraz z możliwością pracy przekładni głównej na sucho przez 30 minut. Natomiast modułowy, zintegrowany kokpit i najnowszej generacji awionika, zapewniają dla pilota bardzo dobrą świadomość sytuacyjną.

AW109 i AW169 (na zdjęciu) są zoptymalizowane do realizacji pełnego programu śmigłowcowego szkolenia lotniczego, zintegrowany system szkolenia pozwala przygotować pilotów do wykonywania zadań na większych platformach od szkolenia podstawowego do zaawansowanego i taktyczno-bojowego.

AW109 i AW169 (na zdjęciu) są zoptymalizowane do realizacji pełnego programu śmigłowcowego szkolenia lotniczego, zintegrowany system szkolenia pozwala przygotować pilotów do wykonywania zadań na większych platformach od szkolenia podstawowego do zaawansowanego i taktyczno-bojowego.

Lekkie śmigłowce wielozadaniowe podwójnego zastosowania

Maksymalna prędkość przelotowa AW109 Trekker wynosi ponad 280 km/h, a zasięg lotu przekracza 830 km. Napęd zapewniają dwa silniki turbowałowe Pratt & Whitney of Canada PW207C o mocy 2 x 608 kW. Masa własna śmigłowca wynosi 1870 kg, maksymalna masa startowa – 3175 kg, maksymalna masa startowa z ładunkiem na podwieszeniu zewnętrznym – 3350 kg.

Przestronna 6-miejscowa kabina oferuje elastyczne rozmieszczenie wyposażenia taktycznego wymaganego dla danego rodzaju zadania, w tym kluczowego elementu – konsoli misji z miejscem dla jej operatora (TFO – Tactical Fly Officer). Służy ona m.in. do sterowania głowicą optoelektroniczną i reflektorem-szperaczem. Konsola ta bardzo ułatwia komunikację pomiędzy TFO a pilotem oraz TFO a stacją naziemną (np. posterunkiem), dokąd mogą być przekazywane informacje głosowe oraz dane – współrzędne obiektu zainteresowania, zdjęcia, punkty charakterystyczne na mapie itp.

Szerokie na 1,4 m drzwi przesuwne po obu stronach kadłuba zapewniają wygodny dostęp, również podczas operacji z użyciem wciągarki i szybkich operacji desantowych – zjazdów po linie. Ponadto kabina transportowa umożliwia umieszczenie dwóch noszy z poszkodowanymi i 2 sanitariuszy lub jednych noszy i 3-4 sanitariuszy.

Zdolności operacyjne AW109 Trekker zarówno w dzień jak i w nocy w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych, w połączeniu z wysokim poziomem bezpieczeństwa, sterowalnością i manewrowością, zapewniają sukces w całym spektrum operacji realizowanych przez Siły Zbrojne RP czy też Straż Graniczną oraz w utrzymaniu porządku publicznego. Śmigłowiec doskonale sprawdza się również jako element zaawansowanego systemu szkolenia pilotów, a spójność systemów, czujników, cyfrowego kokpitu z już wybranymi przez Wojsko Polskie śmigłowcami AW149 i AW101 gwarantują szybkie przejście do dalszego etapu szkolenia na maszynach średnich i ciężkich.

O tym, że AW109 Trekker wyposażone w nowoczesną cyfrową awionikę są doskonałym rozwiązaniem szkoleniowym, w pełni potwierdza swoim wyborem Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych, która z powodzeniem użytkuje TH-73A AHTS (Advanced Helicopter Training System), śmigłowce o analogicznym przeznaczeniu (dokładnie rzecz biorąc chodzi o wersję AW119, która jest jednosilnikową odmianą AW109).

Czytaj pełną wersję artykułu

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc