Zaloguj

Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli. Ekspert w produkcji i prefabrykacji stali pancernej

Żubr, na zdjęciu wersja Żubr-P WG-35

Żubr, na zdjęciu wersja Żubr-P WG-35, to inny przykład pojazdu AMZ Kutno, którego opancerzenie zbudowano z prefabrykowanych blach pancernych ze stali Armstal 600.

Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli, dawna Huta Stali Jakościowych S.A., to przykład polskiego kapitału, który kontynuuje 80 lat tradycji Centralnego Okręgu Przemysłowego w produkcji stali. Opisana w WiT 9/2016 oferta produkcji stali pancernych Armstal tego producenta, została z powodzeniem rozszerzona o technologię prefabrykacji gotowych elementów ze stali UHH. Daje to unikatowe możliwości w zakresie rozszerzenia udziału krajowego przemysłu w produkcji pojazdów opancerzonych i wozów bojowych dla Sił Zbrojnych RP.

Od czasu publikacji poprzedniego artykułu, polska grupa kapitałowa Cognor S.A. przeprowadziła ujednolicenie nazw spółek, których jest właścicielem. Obecnie nazywają się one: Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli (wcześniej Huta Stali Jakościowych S.A.), Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach, Oddział Ferrostal Łabędy w Zawierciu i Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie.
Potencjał produkcyjny i technologiczny Oddziału HSJ w Stalowej Woli w zakresie blach ze stali pancernych rodziny Armstal systematycznie rośnie. Obecnie Spółka zbiera owoce projektu realizowanego od 2009 r. Wówczas rozpoczęła się kooperacja z kontrahentami w prefabrykacji elementów ze stali pancernych, a od 2012 r. przedsiębiorstwo ze Stalowej Woli przeprowadza pełny cykl produkcyjny – od przetopienia złomu. Możliwe to było także dzięki kolejnym inwestycjom w obszar technologii i parku maszynowego, które w samym tylko 2016 r. wyniosły prawie 10 mln EUR.
Kilkadziesiąt lat doświadczenia w produkcji stali pozwoliło HSJ stworzyć kompleksową ofertę, na którą składa się przede wszystkim serwis techniczny i doradztwo odnośnie doboru odpowiedniego gatunku stali z oferty HSJ konkretnemu klientowi. Nowością w tej sferze jest, wspomniana w tytule, prefabrykacja elementów ze stali UHH (ultra high hardness – ultratwardych), w tym najtwardszej Armstal 600.
Konstruktorzy pojazdów opancerzonych począwszy od etapu ich projektowania chcą ograniczyć masę całkowitą wozu, a zarazem zapewnić jak najwyższy stopień osłony balistycznej i przeciwminowej. Dlatego dążą do stosowania blach o możliwie małej grubości, ale jak najtwardszych. Chcą też ograniczyć do minimum liczbę spawów w kadłubie jako stref o osłabionej odporności. Każde połączenie spawane oznacza wprowadzenie materiału o innych własnościach (w tym odporności) niż bazowy i wprowadzenie energii cieplnej niekorzystnie wpływającej na parametry stali. Natomiast gięcie elementu – czyli prefabrykacja – w zasadzie nie zmienia właściwości materiału i pozwala obniżyć masę całego pojazdu. Dlatego jest to optymalna forma kształtowania pancerza. W związku z tym dział produkcji staje przed problemem, jaką metodą wykonać zaprojektowany przez konstruktorów element.
Z pomocą projektantom pojazdów opancerzonych przychodzi Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli, który gwarantuje nie tylko dobór odpowiedniej jakości gatunków stali, ale i metod prefabrykacji, a więc osiągnięcie oczekiwanej wytrzymałości konstrukcji oraz odporności na ostrzał i wybuchy, poprzez redukcję liczby elementów i obniżenie masy dzięki wyeliminowaniu spawów. To ułatwia również i przyspiesza proces produkcji gotowych elementów. Dodatkowo HSJ zapewnia wsparcie linii montażowej klienta, ponieważ dostarczanie kompletów gotowych elementów przyspiesza montaż, a więc zmniejsza nakład pracy na linii produkcyjnej pojazdów i w konsekwencji możliwe jest osiągnięcie przez niego wyższej wydajności – zdolności do wyprodukowania większej liczby pojazdów w tym samym czasie.

Unikatowe na rynku usługi obróbki stali pancernej

Wsparcie Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli polega na kompleksowym podejściu do klienta. Wykonywana usługa zaczyna się od etapu doradztwa odnośnie poszukiwanego rozwiązania materiałowego. Jest to możliwe, gdyż w Hucie działa grupa specjalistów wraz z laboratorium badawczym, którzy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta, potrafią dobrać odpowiednie rozwiązanie, w tym modyfikację składu chemicznego stosowanego stopu, bo nawet taka modyfikacja jest możliwa w ramach wybranego lub wytypowanego gatunku stali. Bardzo istotnym elementem oferty jest przeprowadzenie pełnych badań, które poświadczają parametry eksploatacyjne zastosowanych arkuszy blach, w tym: twardości, udarności i oczywiście odporności balistycznej. Weryfikuje to ostrzał próbnych blach pod nadzorem 6. Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego w Stalowej Woli, jak również testy certyfikacyjne w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia oraz Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc