Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Zawsze gotowi nieść pomoc

CS WOT zakończył kolejny kurs specjalistyczny Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych, który odbywał się z udziałem śmigłowca zabezpieczenia medycznego. Fot. CS WOT

W minionym tygodniu w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej zakończył się kolejny kurs specjalistyczny Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo - Ratowniczych. Szkolenie obejmowało szeroki zakres wiedzy z zakresu prowadzenia poszukiwań, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz współpracy ze śmigłowcami zabezpieczenia medycznego.


Naziemne Zespoły Poszukiwawczo – Ratownicze, czyli tzw. NZPR to jeden z elementów systemów zarządzania kryzysowego. Przeznaczone są do niesienia pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych, które uległy awarii. Ich głównym zadaniem jest odnalezienie miejsca wypadku, udzielenie pierwszej pomocy, zabezpieczenie śladów i ochrona mienia oraz wyposażenia. Głównym celem działania NZPR jest wsparcie społeczeństwa nie tylko w sytuacji katastrof statków powietrznych, ale również natychmiastowa pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego.

„W czasie kursu poruszaliśmy problematykę zarówno od strony planowania jak i prowadzenia działań praktycznych. Pokazano nam po co są Naziemne Zespoły Poszukiwawczo – Ratownicze, jak zorganizowane są w naszym kraju oraz co najważniejsze mogliśmy wymienić się posiadanymi doświadczeniami.” – skomentowała uczestniczka kursu z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Celem kursu jest przygotowanie Terytorialsów do realizacji zadań w ramach wsparcia działań służby ASAR - zapewniającej poszukiwanie i ratownictwo statków powietrznych znajdujących się w polskiej przestrzeni powietrznej. Szkolenie obejmuje rozwijanie umiejętności realizacji poszukiwań terenowych przy wykorzystaniu różnych metod i sprzętu, współdziałanie z jednostkami ratownictwa, organizacjami pożytku publicznego, Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym oraz Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Istotny jego element stanowi szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym, co zapewnia wykwalifikowaną pomoc przez żołnierzy, gotowych do pomocy lokalnej społeczności.

„Oceniam kurs bardzo dobrze i uważam, że tego typu szkolenia powinny być realizowane szczególnie dla instruktorów, by Ci po powrocie do swoich brygadach mogli dalej przekazywać zdobytą wiedzę. Wśród uczestników kursu są także żołnierze, którzy na co dzień działają w Brygadowych NZPR. Dzięki temu mamy możliwość wspólnej wymiany doświadczeń.” - powiedział uczestnik szkolenia z 14 Zachodniopomorskiej Brygady OT.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps. „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc