Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Rewolucja w Królewskiej Marynarce Wojennej Niderlandów

LPD Rotterdam jest najstarszym z okrętów planownych do wycofania. Fot. Koninklijke Marine

Sekretarz stanu Christophe van der Maat poinformował Izbę Reprezentantów parlamentu Królestwa Niderlandów o planowanej zamianie eksploatowanych okrętów dwóch zupełnie różnych klas jedną, spełniającą w większym zakresie zapotrzebowanie niderlandzkich Sił Obronnych (Defensie).

Sześć nowych desantowych okrętów transportowych (Amfibische Transportschepen) zastąpią dwa okręty desantowe doki LPD (Zr.Ms. Rotterdam L 800 i Zr.Ms. Johan de Witt L 801) i cztery morskie okręty patrolowe OPV typu Holland (Zr.Ms. Holland P 840, Zr.Ms. Friesland P 841, Zr.Ms. Zeeland P 842, Zr.Ms. Groningen P 843). Planowane Amfibische Transportschepen będą lepiej nadawały się do stosowania w warunkach wojennych, a także do nowoczesnych operacji desantowych. Będą mogły również pełnić funkcję jednostek bazowych. Pierwszy nowy amfibijny okręt transportowy powinien być gotowy do służby w 2032 roku.

Obecnie holenderska Koninklijke Marine wykorzystuje dwa LPD do operacji desantowych, głównie przerzutu i wysadzania na ląd jednostek Korpusu Piechoty Morskiej (Korps Mariniers). OPV typu Holland są przeznaczone głównie do zadań o niskim spektrum przemocy. Wykorzystuje się je na przykład do przechwytywania transportów narkotyków na Karaibach.

Choć zadania te znacznie się od siebie różnią, w ramach projektu Amfibische Transportschepen obydwie klasy jednostek zostały połączone. Współczesna doktryna operacji desantowych wymaga lekkich i szybkich ugrupowań i rozproszonych działań, przy wsparciu logistycznym. Nowa generacja okrętów będzie zatem mniejsza niż obecne LPD. Może to na przykład prowadzić do jednoczesnego detaszowania kilku amfibijnych okrętów transportowych. Z drugiej strony, OPV nie są obecnie przeznaczone do zadań o wysokim natężeniu działań zbrojnych. W związku z pogorszeniem się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego Koninklijke Marine potrzebuje okrętów przystosowanych do warunków wojennych. Ponadto żywotność obydwu klas (LPD i OPV) kończy się mniej więcej w tym samym czasie. Łącząc klasy, holenderska marynarka zyskuje większą elastyczność w wyznaczaniu jednej lub więcej jednostek do określonej misji. Wybór zunifikowanej klasy okrętu zapewnia także korzyści skali, między innymi w zakresie zakupów, szkoleń i serwisu.

W program nowych jednostek będzie zaangażowany holenderski przemysł, w tym grupa stoczniowa Damen. Także ośrodki naukowo-badawcze, takie jak TNO, NLR i MARIN, również mogą wnieść swój wkład. Ponadto Ministerstwo obrony w Hadze ściśle współpracuje się z Wielką Brytanią. Holenderscy i brytyjscy żołnierze piechoty morskiej współpracują od ponad 50 lat. Chociaż oba kraje nie kupują identycznych okrętów, chcą mieć te same podsystemy. Powinno to przynieść korzyści wzajemnej współpracy. Może to obejmować wspólne nabycie komponentów, takich jak dźwigi, instalacje wodujące i wrota dokowe. Zakup obejmuje także instalacje śmigłowcowe, systemy napędowe i modułowe systemy zakwaterowania.

Wprowadzanie do służby nowych amfibijnych okrętów transportowych i wycofywanie obecnych LPD i OPV będą realizowane „na zakładkę”. Począwszy od 2032, co roku nowy okręt ma być gotowy do użycia. Program potrwa do 2038 roku. Jednak LPD Rotterdam miał być skreślony w 2028 roku. Dlatego Defensie rozpatruje możliwości utrzymania go w kampanii co najmniej do 2032 roku. Wycofywanie pozostały jednostek w przybliżeniu odpowiada końcowi ich żywotności. Koszt projektu wynosi od 1 do 2,5 mld EUR.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc