Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

MON odpowiada na poselską interpelację w sprawie udziału polskich zakładów zbrojeniowych w produkcji południowokoreańskich haubic K9

Fot. Ministerstwo Obrony Narodowej

4 lutego na stronach Kancelarii Sejmu opublikowano odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej na poselską interpelację dotyczącą udziału polskich zakładów zbrojeniowych w produkcji południowokoreańskich haubic K9.

Powyższą interpelację skierował do MON, w grudniu ubiegłego roku, poseł Paweł Bejda (Klub Parlamentarny Koalicja Polska). W przesłanym do resortu obrony dokumencie czytamy - w dniu 26 sierpnia 2022 r. parafował Pan umowę wykonawczą z południowokoreańskim zakładem zbrojeniowym Hawnha Defence, na dostawę 212 155 mm armatohaubic samobieżnych K9, które mają kosztować ok. 10,7 mld zł (2,4 mld dolarów). Niemniej jednak, zgodnie z Pana podpisem na umowie ramowej z dnia 27 lipca 2022 r., ostateczny koszt umowy to ok. 42 mld zł za 672 południowokoreańskich haubic K9.

Żywiąc jednak przekonanie, że pański resort chociaż w minimalnym zakresie zadbał o interesy polskich zakładów zbrojeniowych w zamówieniu o wartości ok. 42 mld zł, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. W okresie rządu PO-PSL, przy zamówieniu o wartości ok. 1 miliarda złotych, Huta Stalowa Wola wynegocjowała z Hanwha Defence transfer technologii podwozia K9 dla haubicy Krab, który obejmował praktycznie pełną produkcję pojazdu, z wyjątkiem powerpacka. Proszę o informacje, jaki poziom transferu technologii, przy zamówieniu prawie 42 razy większym, wynegocjował pański resort?
  2. Czy haubice, które na mocy umowy wykonawczej otrzymujemy od producenta zagranicznego są wyposażone w tożsame podsystemy co polskie haubice Krab, a które są wymagane przez polski MON i zatwierdzone do eksploatacji w Siłach Zbrojnych RP, a to: filtrowentylacja, agregat prądotwórczy, dodatkowy ogrzewacz, system przeciwpożarowy, system tłumienia wybuchu?
  3. Czy pozostałe 460 haubic K9 z umowy ramowej, będą wyposażone w polskie podwozie K9 Krab, produkowane w Hucie Stalowa Wola, które jest znacznie lepiej rozwiniętą wersją podwozia niż podwozie K9 Hanwha Defence?
  4. Co w ramach "polonizacji" haubic, które ma dostarczyć zagraniczny producent, będą produkowały polskie zakłady zbrojeniowe, przykładowo armatę, magazyn, elementy układu ładowania i zasilania, elektronikę?

Odpowiedzi, zgodnie z procedurą, udzielił wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Czytamy w niej, uprzejmie informuję, że - zgodnie z zawartą w 2022 r. umową ramową dotyczącą pozyskania łącznie 672 haubic samobieżnych rodziny K9 dla Sił Zbrojnych RP - strona koreańska przyjęła zobowiązanie związane z dokonaniem transferu technologii na rzecz strony polskiej, w ramach którego zostanie ustanowiony na terenie naszego kraju potencjał przemysłowy w obszarze techniki artylerii lufowej, co pozwoli na pozyskanie kompetencji serwisowych dla haubic K9A1 oraz docelowe uruchomienie krajowej produkcji haubic K9PL, w perspektywie od 2026 r., co przełoży się na polonizację łańcucha dostaw części zamiennych. Pozyskane w ramach umowy wykonawczej, zawartej 26 sierpnia 2022 r., pierwsze 212 haubic K9A1 w specyfikacji koreańskiej od samego początku będzie wyposażone w polskie systemy łączności oraz zintegrowany system zarządzania walką TOPAZ.

 Natomiast, szczegóły dotyczące pozyskania pozostałych 460 haubic K9PL i ich produkcji w Polsce stanowią obecnie przedmiot ustaleń pomiędzy stronami zaangażowanymi w realizację projektu i zostaną określone w stosownej umowie wykonawczej.

Zgodnie z planami Ministerstwa Obrony Narodowej, w ramach pilnego wzmocnienia struktur Wojska Polskiego systemami artyleryjskimi zdecydowano się na nawiązanie współpracy z Republiką Korei. 26 sierpnia 2022 roku zwarto kontrakt na dostawę 212 armatohaubic K9A1 – pierwszych 24 sztuk trafiło do Polski w grudniu. W przyszłości, w ramach współpracy przemysłowej, planuje się dostawę kolejnych 460 K9PL. Nie można wykluczyć, że w ramach kontynuacji współpracy Polska i Republika Korei będą wspólnie promować nową wersję armatohaubicy K9 na rynkach europejskich – dotychczas ten system artyleryjski został zakupiony (tylko w Europie) przez Estonię, Finlandię, Norwegię oraz Polskę. Obecnie krajowy przemysł obronny realizuje m.in. umowy na dostawy armatohaubic Krab, które (według aktualnego harmonogramu) będą produkowane przynajmniej do 2027 roku.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One comment on “MON odpowiada na poselską interpelację w sprawie udziału polskich zakładów zbrojeniowych w produkcji południowokoreańskich haubic K9”

  1. Oby się nie skończyło tym, że Koreańczycy albo Amerykanie wykupią Hutę Stalowa Wola. Ryzyko zniszczenia polskiego przemysłu zbrojnego jest wysokie.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc