Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Atak Rosji na Ukrainę – stan po 78 dniach

Fot.: media.

Na całej linii styczności wojsk w Donbasie trwają walki, podejmowane przez stronę rosyjską próby przełamania pozycji ukraińskich nie przyniosły jednak znaczących sukcesów, atakujący ponieśli też duże straty (wg różnych źródeł, jeden lub dwa rosyjskie bataliony miały zostać rozbite przy forsowaniu Dońca). Kolejną dobę sprzeczne informacje docierają z południowej części obwodu charkowskiego – lokalna administracja i Dowództwo Operacyjne „Wschód” donoszą o toczących się walkach i atakach wroga na pozycje ukraińskie, a Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że strona rosyjska nie podejmuje aktywnych działań. Analogiczna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do rejonów walk w obwodzie zaporoskim.

Rosyjska artyleria i lotnictwo kontynuują uderzenia na pozycje ukraińskie oraz obiekty cywilne na wszystkich kierunkach działań. Zniszczony został m.in. punkt redystrybucji pomocy humanitarnej w Dergaczach, przez który przechodziło zaopatrzenie dla mieszkańców nowo odzyskanych przez armię ukraińską miejscowości na północno-wschodnich obrzeżach Charkowa. Kolejną dobę ostrzeliwane były przygraniczne rejony obwodów czernihowskiego i sumskiego, a do graniczącego z nimi obwodu briańskiego Rosji przemieszczono dodatkowe pododdziały artylerii. Od 8 do 12 rakiet miało uderzyć w cele w obwodzie połtawskim (w tym po raz kolejny w niedziałającą po poprzednich atakach rafinerię w Krzemieńczuku), zależnie od źródła obrońcy mieli zestrzelić jedną lub dwie wrogie rakiety.

Główny ukraiński koncern zbrojeniowy „Ukroboronprom” przedstawił informację o działalności i stratach po wybuchu wojny. Koszty zniszczeń ocenił na ponad 100 mld hrywien (3,4 mld USD), a liczbę nowo zatrudnionych pracowników na ponad tysiąc (miało się zgłosić 12 tys. chętnych). Wartość zdobycznego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, które przedsiębiorstwa koncernu po przeglądzie lub remoncie przekazały armii ukraińskiej, ocenił na 1,5 mld hrywien. O poszukiwaniu posowieckiego uzbrojenia i sprzętu wojskowego celem wykupienia go dla Ukrainy poinformował brytyjski minister obrony Ben Wallace. Jego zdaniem zapasami tegoż dysponują jeszcze 23 państwa.

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow zapewnił, że siły ukraińskie będą kontynuować ataki na Wyspę Wężową ze względu na jej znaczenie strategiczne dla Rosjan. Z jej terytorium można kontrolować dużą część Morza Czarnego i częściowo sytuację w przestrzeni powietrznej na południu Ukrainy. Utrzymanie wyspy jest ważne również dla zapewnienia blokady ruchu statków chcących dotrzeć do ukraińskich portów.

Wicepremier Ukrainy Irina Wereszczuk zaapelowała do polityków i dziennikarzy, by nie komentowali prób ewakuacji obrońców Mariupola (strona ukraińska negocjuje warunki ewakuacji 38 ciężko rannych żołnierzy wymagających opieki medycznej). Przyznała, że negocjacje z Rosją są skomplikowane, a przeprowadzenie operacji wojskowej w celu odblokowania Mariupola nie jest możliwe. Wbrew doniesieniom medialnym, nie jest rozpatrywana ewakuacja około 600 żołnierzy broniących się w „Azowstalu”.

Władze kolaboranckie w Melitopolu rozdają mieszkańcom miasta naklejki na tablice rejestracyjne z wizerunkiem herbu Zaporoża z 1811 roku i napisem TWR (gubernia taurydzka). Na okupowanych terytoriach Rosjanie starają się umieścić jak najwięcej symboli oznaczających terytorium jako rosyjskie, w ramach operacji informacyjnej i psychologicznej mającej na celu zdeukrainizować zajęte regiony.

Minister finansów Sierhij Marczenko poinformował, że dotychczasowe wydatki budżetowe związane z prowadzeniem wojny z Rosją wyniosły 245,1 mld hrywien (8,3 mld USD), m.in. na zakup i naprawę broni i pomoc osobom wewnętrznie przesiedlonym (oficjalnie zarejestrowanych jest 2,7 mln przesiedleńców). Rząd zebrał 60% planowanych wpływów z podatków za kwiecień, a w okresie maj-czerwiec mogą one spaść do 45-50%. Minister poinformował, że w kwietniu Ukraina otrzymała 2 mld USD pomocy zewnętrznej, zaapelował jednak o dalsze wsparcie. KE poinformowała, że do 20 maja UE wypłaci Ukrainie drugą transzę nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej w wysokości 600 mln euro.

Komisja Europejska przedstawiła plan pomocy Ukrainie w eksporcie produkcji rolnej, który ma być odpowiedzią na blokadę ukraińskich portów morskich i ma obejmować tworzenie „szlaków solidarności”, którymi Ukraina będzie mogła eksportować zboże i importować pomoc humanitarną, pasze, nawozy itd. Komisja wezwała podmioty z rynku UE do pilnego zapewnienia Ukrainie taboru kolejowego i ciężarówek i zapowiedziała utworzenie platformy logistycznej ułatwiającej znalezienie partnerów transportowych. Wezwała właścicieli infrastruktury transportowej w UE o nadanie priorytetu ukraińskiemu eksportowi produkcji rolnej i przyznanie jej specjalnych slotów na kolei, a także o podstawienie ładowarek zboża do terminali przygranicznych dla przyspieszenia przeładunku. W perspektywie długoterminowej Komisja ma pracować nad zwiększeniem przepustowości nowych korytarzy eksportowych i tworzeniem nowych połączeń infrastrukturalnych. Przed wojną, na eksport szło 75% ukraińskiego zboża (1/3 eksportu przypadała na kraje Europy, Afryki oraz Chiny), zapewniając 20% rocznych dochodów z eksportu. 90% eksportu zbóż i roślin oleistych eksportowano przez ukraińskie porty czarnomorskie.

Według danych Straży Granicznej RP, od początku inwazji z Ukrainy do Polski wjechało 3,38 mln osób. 12 maja – 22 tys. (wzrost o 4%), a w przeciwnym kierunku odprawiono 27 tys. Od 24 lutego z Polski na Ukrainę wyjechało 1,21 mln ludzi. Wg danych ONZ, rosyjska inwazja spowodowała największy kryzys uchodźczy w Europie od II wojny światowej, a Ukrainę opuściło 6,03 mln osób. Raport Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji mówi natomiast o ponad 8 mln przesiedlonych w obrębie kraju.

12 maja Rada Najwyższa przyjęła ustawę o konfiskacie mienia obywateli Rosji i Białorusi (osób fizycznych i prawnych), których działania zagrażają bezpieczeństwu Ukrainy. Ustawa wprowadza możliwość całkowitego pozbawienia własności (nie tylko ograniczenia prawa do dysponowania nią) i obejmuje mienie znajdujące się zarówno na terytorium Ukrainy, jak i za granicą (co wymaga pogłębionej współpracy międzynarodowej). Ten radykalny środek ma obowiązywać jedynie w okresie stanu wojennego i będzie dotyczył osób, które już wcześniej były objęte sankcjami majątkowymi. Zakres podmiotów podlegających działaniu ustawy jest obszerny: Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji zidentyfikowała 11 141 osób i 2976 firm, których działalność przyczyniła się do inwazji.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc