Zaloguj

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.

 WZL1 zapewniają kompleksową obsługę śmigłowców rodziny Mi i silników TW3-117, a na mocy porozumień realizują również zobowiązania offsetowe dotyczące pozyskania śmigłowca AW101 Merlin.

WZL1 zapewniają kompleksową obsługę śmigłowców rodziny Mi i silników TW3-117, a na mocy porozumień realizują również zobowiązania offsetowe dotyczące pozyskania śmigłowca AW101 Merlin.

Misją Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 (WZL1) jest być nowoczesną, stale rozwijającą się firmą, zapewniającą wysoką sprawność eksploatacyjną floty statków powietrznych będących na wyposażeniu lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – satysfakcjonującą klientów i pracowników.

WZL1 to renomowany dostawca usług remontowo-serwisowych oraz modernizacyjnych w branży lotniczej. Spółka zapewnia kompleksową obsługę śmigłowców z rodziny Mi (Mi-8, Mi-14, Mi-17, Mi-24) i silników TW3-117, a na mocy styczniowych porozumień realizuje również zobowiązania offsetowe dotyczące pozyskania śmigłowca AW101 Merlin dla Sił Zbrojnych RP. Warto podkreślić, że Spółka została wskazana jako Centrum Wsparcia Eksploatacji tego śmigłowca. W portfolio firmy znajduje się szeroki zakres kompetencji takich jak: obsługi i naprawy samolotów szkolnych TS-11 Iskra, produkcja struktur kompozytowych, wiązek elektrycznych, pokryć galwanicznych, metrologii, obróbki mechanicznej, badań nieniszczących czy lakierowania.


WZL1 wdrażają projekt polegający na budowie nowoczesnej hali produkcji struktur kompozytowych.

WZL1 wdrażają projekt polegający na budowie nowoczesnej hali produkcji struktur kompozytowych.

Wszystkie te świadczenia realizowane są zgodnie z obowiązującymi standardami i normami międzynarodowymi – m.in. certyfikatem AS9100. Posiadane przez Przedsiębiorstwo certyfikaty gwarantują wysoką jakość ich wykonania, a zakres kompetencji pracowników oraz zdobyty na przestrzeni lat know-how zapewniają wykorzystanie najnowszych technologii i rozwiązań podczas prowadzonych prac. Dzięki temu Spółka zyskuje możliwość stałego podnoszenia poziomu innowacyjności.

Zarząd WZL1 mając na uwadze trendy pojawiające się w sektorze lotniczym wyodrębnił w firmie Dział Badań i Rozwoju. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obecnych i przyszłych klientów prowadzi on prace badawczo-rozwojowe potwierdzając wysoką gotowość technologiczną Spółki do działania na rynku krajowym i zagranicznym.

Kładziemy szczególny nacisk na nowe technologie i unikalne projekty. Tworzymy profesjonalny zespół ekspertów, który każdego dnia inicjuje złożone procesy prowadzące do kreacji innowatorskich rozwiązań. Działamy na szeroką skalę stając się nie tylko najlepszym, ale również aktywnym innowacyjnie podmiotem w sektorze lotniczym. – mówi Marcin Nocuń, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny WZL1.


Odpowiednie wykorzystanie potencjału ludzkiego i wiedzy powoduje wzrost efektywności oraz wartości rynkowej firmy. Co więcej poprzez inwestycje w badania i rozwój przedsiębiorstwo buduje trwałą przewagę nad konkurencją i wzmacnia swój wizerunek.

WZL1, zgodnie z przyjętą strategią, systematycznie realizuje projekty B+R. Jednym z priorytetowych działań na najbliższe lata jest wdrożenie koncepcji, dofinansowanej w ramach konkursu „Szybka ścieżka – Technologie kosmiczne” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dotyczy ona opracowania trójstopniowego suborbitalnego systemu rakietowego do wynoszenia ładunków badawczych (Trójstopniowa Rakieta Suborbitalna – TRS). Celem inicjatywy jest rozwój technologii kosmicznych pozwalających na prawidłowe i bezpieczne dzielenie stopni rakiety suborbitalnej oraz wykonanie misji, a w następstwie opracowanie pierwszego polskiego lekkiego systemu nośnego do wynoszenia ładunków badawczych powyżej linii Kármána (100 km). Obok lidera przedsięwzięcia (WZL1) badania w ramach projektu prowadziły również Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (instytucja naukowo-badawcza)  oraz Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat Sp. z o.o. (producent paliwa kompozytowego). Wartość dofinansowania otrzymanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 23 693 412,53 zł.

W trakcie swojej działalności Spółka z sukcesem zrealizowała wiele projektów B+R (również w ramach konsorcjum z instytutami i ośrodkami badawczymi). WZL1 są gotowe do podjęcia prac nad systemem rakietowym. Podczas realizacji zadań każdy z konsorcjantów zdobędzie nowe kompetencje i wiedzę (know-how) z zakresu technologii rakietowych i kosmicznych. Dowodem tego będą pozyskane patenty i wzory użytkowe. W ramach kooperacji zostanie wymieniona wiedza między Spółkami PGZ oraz Instytutem. – komentuje Paweł Nowak, specjalista technolog ds. B+R, WZL1.
Kolejnym istotnym działaniem jest opracowany i realizowany przez przedsiębiorstwo, przy współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową, Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL) oraz spółkami: Mesko, Zakładami Mechanicznymi Tarnów, Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi, Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym i firmą Rafael, Uniwersalny System Pokładowy do zwiększania potencjału bojowego śmigłowców wojskowych na przykładzie Mi-24. Rozwiązanie modernizacyjne płatowca obejmuje systemy uzbrojenia, obrony własnej, łączności i nawigacji oraz pozwala zaadaptować platformę Mi-24 do wymagających zadań współczesnego pola walki.


WZL1 zastosowały również innowacyjne podejście wobec śmigłowca Mi-8. Pracownicy z Sekcji Badań, Rozwoju i Wdrożeń firmy we współpracy z ITWL-em opracowali i wdrożyli System Monitorowania Stanu Technicznego (SMST). Pozwala on zbierać dane o obciążeniach krytycznych (pomiar drgań i przeciążeń występujących na śmigłowcu) podczas lotu. Zgromadzone informacje są poddawane analizie i wykorzystywane do prezentacji wniosków odnośnie dalszej eksploatacji tych maszyn. System zostanie zaadaptowany, także na innych statkach powietrznych rodziny Mi.
Prowadzone przez firmę badania wychodzą poza ramy eksploatacji samych śmigłowców, skupiając się dodatkowo na innych obszarach. WZL1, ITWL oraz MESKO nawiązały współpracę w zakresie przystosowania wyrzutni typu WW-15 z pociskami NLPR 70 mm do śmigłowców Sił Zbrojnych RP oraz poprawienie celności prowadzonego ognia pociskami o większym ładunku wybuchowym. W efekcie ma ona zastąpić wyrzutnię UB-32.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc