Zaloguj

Zmodernizowany Mi-2 MSB

Zmodernizowany Mi-2 MSB.

Zmodernizowany Mi-2 MSB.

Motor Sicz to ukraińska firma z Zaporoża, która w wyniku rozpadu ZSRR przejęła radzieckie technologie i linie produkcyjne silników lotniczych, samolotowych i śmigłowcowych. Poza tym modernizuje ona śmigłowce będące w eksploatacji, dając im „drugie życie”. W przyszłości Motor Sicz planuje opracować i wprowadzić na rynek własne konstrukcje.

W sierpniu 2011 r. przewodniczący rady dyrektorów Motor Sicz Wiaczesław A. Bogusłajew zakomunikował w wywiadzie, że firma przystąpiła do prac nad zmodernizowanym śmigłowcem Mi-2 MSB (Motor Sicz, Bogusłajew), wyposażonym w nowe mocniejsze i ekonomiczniejsze silniki. Środki na ten cel zagwarantowało Ministerstwo Obrony Ukrainy, które Mi-2 MSB zamierzało wykorzystać w wojskowym szkolnictwie lotniczym. Złożone zamówienie dotyczyło przebudowy do nowego standardu 12 śmigłowców Mi-2.

Zmodernizowany Mi-2 MSB otrzymał dwa silniki turbinowe AI-450M-B o mocy maksymalnej 430 KM każdy (dla porównania: Mi-2 był napędzany dwoma GTD-350 o mocy 400 KM każdy) oraz odbiornik satelitarnego systemu nawigacyjnego. Śmigłowiec oblatano 4 lipca 2014 r.

28 listopada 2014 r. pierwszego Mi-2 MSB przekazano do prób wojskowych Ministerstwu Obrony Ukrainy, które zakończyły się z wynikiem pozytywnym 3 grudnia, po wykonaniu 44 lotów doświadczalnych. 26 grudnia 2014 r. w bazie lotniczej Czugujew (203. Brygada Lotnictwa Szkolnego) pierwsze dwa zmodernizowane Mi-2 MSB oficjalnie przekazano Siłom Powietrznym Ukrainy, które jednocześnie oficjalnie przyjęły je do uzbrojenia. Dwa lata później modernizacja 12 śmigłowców Mi-2 do standardu Mi-2 MSB dobiegła końca.

Wszystkie prace z tym związane były prowadzone w zakładzie lotniczym w Winnicy, specjalnie w tym celu zakupionym przez Motor Sicz w 2011 r. Aby zapewnić sukces przedsięwzięciu na Charkowskim Uniwersytecie Lotniczym utworzono kierunek „budowa śmigłowców”, którego absolwenci mieli zasilić dział projektowy zakładu lotniczego w Winnicy. Natomiast dział projektowy w pierwszej kolejności zajął się sprawdzonymi konstrukcjami napędzanymi silnikami produkowanymi przez Motor Sicz (Mi-2, Mi-8, Mi-17, Mi-24), do których zaprojektowano i wykonano nowe typy silników tzw. 5. generacji, posiadające większą moc, mniejsze zużycie paliwa, zwiększoną odporność na wysokie temperatury oraz pozwalające na zdecydowane zwiększenie wysokości zawisu i pułapu lotu.

Działania firmy Motor Sicz wsparł rząd ukraiński. Według „Programu aktywizacji rozoju gospodarki Ukrainy” inwestycje poczynione w Motor Sicz miały pozwolić na zaoszczędzenie 1,6 mld USD na imporcie śmigłowców lekkich (200 szt.) oraz uzyskanie wpływów z eksportu nowych konstrukcji na poziomie 2,6 mld USD (300 śmigłowców razem z pakietem serwisowym).
2 czerwca 2016 r. na wystawie uzbrojenia KADEX-2016 firma Motor Sicz podpisała porozumienie licencyjne z OOO „Kazachstański Przemysł Lotniczy” o przekazaniu do Kazachstanu technologii modernizacji śmigłowców Mi-2 do standardu Mi-2 MSB.

Śmigłowiec Mi-2 MSB z silnikami AI-450M-B produkowanymi przez Motor Sicz, stanowi głęboką modernizację Mi-2, której głównym celem było poprawienie jego charakterystyk lotno-technicznych, techniczno-ekonomicznych i eksploatacyjnych. Zabudowa nowego zespołu napędowego wymagała zmian w układzie siłowym śmigłowca, instalacji paliwowej, olejowej i przeciwpożarowej, układzie chłodzenia silników, a także nowej konfiguracji okapotowania, wykonanego z materiałów kompozytowych.

W wyniku modernizacji śmigłowiec otrzymał zespół napędowy nowego pokolenia. Po remotoryzacji sumaryczna moc silników na zakresie startowym zwiększyła się do 860 KM, co dało mu nowe operacyjne możliwości. Silnik AI-450M-B ma dodatkowy zakres 30-minutowej mocy awaryjnej, dzięki któremu śmigłowiec może wykonać lot z jednym pracującym silnikiem.

Dzięki możliwości wykorzystania różnorodnego przenoszonego na podwieszeniach zewnętrznych i rozmieszczonego w kabinie pasażersko-transportowej wyposażenia zadaniowego, śmigłowiec może wykonywać szerokie spektrum zadań. Mi-2 MSB może być wykorzystany do zadań transportowo-pasażerskich (w tym z salonem o podwyższonym komforcie), poszukiwawczo-ratowniczych (z możliwością zabudowy wyposażenia do gaszenia pożarów), rolniczych (z aparaturą do opylania lub opryskiwania), patrolowych (z dodanymi środkami monitoringu z powietrza) oraz szkolno-treningowych (ze zdwojonym układem sterowania).

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc