Zaloguj

RGW90 i RGW110 a potrzeby Wojska Polskiego

RGW90 HH to nowoczesny, skuteczny, uniwersalny i łatwy w użyciu granatnik.

RGW90 HH to nowoczesny, skuteczny, uniwersalny i łatwy w użyciu granatnik.

Ogłoszenie 26 marca tego roku przez Inspektorat Uzbrojenia MON dialogu technicznego dotyczącego „Lekkiego jednorazowego granatnika przeciwpancernego”, przybliża wybór takiej broni. Rozstrzygnięcie przetargu powinno zaowocować wprowadzeniem do uzbrojenia Wojska Polskiego granatnika, który byłby panaceum na olbrzymie niedostatki w obronie przeciwpancernej polskiej piechoty. Spółka Dynamit Nobel Defence oferuje w tym zakresie granatniki: RGW90 HH, RGW90 HH-T i RGW110 HH-T oraz odpowiadając na inne wskazane przez IU wymagania, przeciwstrukturalny RGW90 ASM, które należą do najnowocześniejszych rozwiązań w tej kategorii uzbrojenia.

Ofertę Dynamit Nobel Defence (DND) związaną z ręcznymi granatnikami tej spółki opisywaliśmy już na łamach „Wojska i Techniki”. Rodzinę granatników RGW90 zaprezentowaliśmy po raz pierwszy w WiT 4/2015. Z kolei w WiT 6/2016 zamieściliśmy opis, wówczas pokazywanego tylko nieoficjalnie, granatnika RGW110. W WiT 5/2017 przedstawiliśmy potencjał spółki DND i jej ofertę współpracy przemysłowej z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. Natomiast w WiT 10/2019 opisaliśmy ekspozycję DND na ubiegłorocznym MSPO – w tym debiutujący granatnik RGW90 HH-T (wówczas oznaczony RGW90 HH 777) – oraz opublikowaliśmy artykuł prezentujący RGW110 w kontekście polskich wymagań na nowy granatnik jednorazowy.

 

RGW90 HH umożliwia także zwalczanie pojazdów opancerzonych i starszych typów czołgów. Na zdjęciu moment trafienia w 152 mm haubicoarmatę samobieżną 2S3.

RGW90 HH umożliwia także zwalczanie pojazdów opancerzonych i starszych typów czołgów. Na zdjęciu moment trafienia w 152 mm haubicoarmatę samobieżną 2S3.

Dialog techniczny w programie Grot

Inspektorat Uzbrojenia MON upublicznił listę zagadnień, na które mają odpowiedzieć firmy chętne do uczestnictwa w przetargu na „Lekki jednorazowy granatnik przeciwpancerny” (program Grot). Ma to być broń jednorazowa, lekka, odznaczająca się uniwersalnością głowicy bojowej skutecznej wobec szerokiej gamy celów. Ma to być także broń celna, również podczas zwalczania celów ruchomych, bez względu na warunki pogodowe (silny wiatr boczny, ograniczona widzialność) czy porę doby.

Nowy granatnik musi być skuteczną bronią przeciwpancerną. IU pyta o grubość jednolitego pancerza z walcowanej stali pancernej (ang. RHA) przebijanego przy kącie trafienia ≤ 75° oraz o grubość przebijanego pancerza RHA osłoniętego pancerzem reaktywnym (punktem odniesienia są parametry polskiego pancerza ERAWA-1/-2) przy kącie trafienia ≤ 30°. Żaden producent broni przeciwpancernej nie podaje osiąganej przebijalności dla kąta 75°, gdyż osiągnięcie w realnej walce takiego trafienia jest bardzo mało prawdopodobne, także z powodu kształtów bryły kadłuba pojazdów. Jednak pochylenie nawet dość cienkiego pancerza albo sprzyja rykoszetowaniu pocisków, albo wydłuża drogę pocisku penetrującego pancerz. Kąt trafienia 75° wydłuża drogę pocisku (lub strumienia kumulacyjnego) ×3,86, a kąt 30° ×1,15. Natomiast wymóg kąta aż 75° ma zapewne sprawdzić niezawodność działania zapalnika pocisku nawet w przypadku trafienia w tak pochylony pancerz, bo w innym miejscu pada pytanie, czy przy kącie trafienia 60° pocisk nie zrykoszetuje?

Drugim obszarem hipotetycznego bojowego użycia nowego granatnika jest zwalczanie umocnień polowych i budynków. IU pyta o wartości przebijalności ścian żelbetowych i lekkich umocnień przy użyciu „głowicy odłamkowo-burzącej”. Chce ponadto wyjaśnić takie kwestie, jak minimalna odległość strzału (czas uzbrajania się zapalnika) czy kubatura pomieszczeń, z których bezpiecznie można oddać strzał z granatnika. Dokument opublikowany przez IU zawiera też szereg pytań dotyczących eksploatacji, w tym warunków składowania (polowych, magazynowych) itd., wyliczając przy tym szereg norm NATO-wskich (tzw. STANAG-ów), których przestrzeganie producenci granatników będą musieli potwierdzić.

Biorąc te wszystkie wymagania pod uwagę, spośród kilku producentów ubiegających się o udzielenie zamówienia to spółka DND, światowy lider technologii w dziedzinie broni odpalanej z ramienia, oferuje przeciwpancerne granatniki RGW90 HH, RGW90 HH-T i RGW110 HH-T oraz antystrukturalny granatnik RGW90 ASM – w zależności od priorytetów technicznych zamawiającego.

Jeśli chodzi o systemy uzbrojenia odpalane z ramienia, w ramach analizy wyposażenia i praktyk stosowanych przez liczne armie, można wyróżnić szereg rozwiązań: systemy kierowane i niekierowane, systemy obsługiwane przez jednego żołnierza lub przez całą załogę, skupienie się na celach miękkich i silnie opancerzonych oraz wiele, wiele innych. Nawet wśród państw NATO nie ma ustalonej wspólnej taktyki operacyjnej, technik i procedur dla tego rodzaju systemów. Jednakże mając na uwadze rozbudowę Sił Zbrojnych RP o ich piątą składową, jaką są Wojska Obrony Terytorialnej, oraz braki w uzupełnieniu wojsk operacyjnych w elementy rażenia celów pancernych na krótkich dystansach przez spieszonych żołnierzy, zasadne wydaje się jak najszybsze zapewnienie zdolności poprzez zakup jednorazowych granatników przeciwpancernych.

Badania rynku sugerują, że większość czołowych producentów oferuje różnorodne systemy i amunicję, które obejmują szerokie spektrum misji i przemawiają do dużego grona odbiorców. Niemieckie przedsiębiorstwo DND nie odbiega tu od konkurencji: koncepcja „RGW” (ang. Recoilless Grenade Weapon – bezodrzutowa broń palna) zawiera różne rodzaje broni bezodrzutowej, odpalanej z ramienia, obsługiwanej przez jednego żołnierza, przeznaczonej do zwalczania czołgów, pojazdów, obiektów i siły żywej. Dostępne są naboje w różnych wariantach, tj. dymne, oświetlające i ćwiczebne, dzięki czemu żołnierze piechoty mają do dyspozycji kompletny zestaw amunicji do wyboru. Systemy RGW są dostępne na rynku w wariantach 60 mm (RGW60) i 90 mm (RGW90), a wkrótce 110 mm (RGW110).

Oprócz korzyści wynikających z maksymalnej elastyczności na polu walki, dzięki uniwersalnym głowicom o różnych trybach detonacji i niezrównanej wydajności głowic, istnieje jeszcze jedna kluczowa korzyść. Dzięki zastosowaniu silników rakietowych typu sustainer i ich niewrażliwości na wiatr boczny, systemy są bardzo precyzyjne, co prowadzi do dużego prawdopodobieństwa trafienia już za pierwszym strzałem przy maksymalnym zasięgu.

RGW90 HH

Ten model granatnika to uniwersalna broń dla wszystkich użytkowników, którzy potrzebują środka wsparcia z możliwością zwalczania czołgów (starszej generacji), bojowych wozów piechoty i transporterów opancerzonych. RGW90 HH dzięki dwóm trybom detonacji głowicy bojowej może albo niszczyć sprzęt pancerny (przebijalność ponad 550 mm RHA), albo polowe schrony lub budynki (bardzo dobrze penetruje ściany ceglane i betonowe). Pozostaje więc atrakcyjną opcją, jeżeli w programie Grot przyszły użytkownik nie traktuje priorytetowo zwalczania najnowszych czołgów. RGW90 HH stanowi zatem odpowiedź, na pytanie IU o możliwość niszczenia za pomocą oferowanego granatnika transporterów opancerzonych i bojowych wozów piechoty oraz współczesnych czołgów w strefach o zmniejszonych grubościach pancerza lub zwalczania starszych generacji, tych ostatnich bez dodatkowego opancerzenia i aktywnych systemów obrony pojazdu. Do dziś są to wciąż najbardziej rozpowszechnione zagrożenia na lądowym polu walki.

Poza tym RGW90 HH odznacza się wszystkimi zaletami granatników serii RGW. Jego głowica bojowa ma zapalnik działający na dwa sposoby – detonacji w trybie kumulacyjnym HEAT, albo w trybie HESH, czyli odkształcającej się przy trafieniu głowicy z plastycznym materiałem wybuchowym, która działa jak ładunek burzący, oddając celowi jak najwięcej energii eksplozji. Zmiana trybu działania zapalnika jest bardzo prosta i polega na wysunięciu lub złożeniu teleskopowej sondy w części nosowej pocisku.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc