Zaloguj

Poznańskie WZM S.A. z optymizmem wkraczają w 2017 rok

remont wozów piechoty BWP-1

Ważnym obszarem działalności poznańskich zakładów są remonty sprzętu pancernego pochodzenia sowieckiego, w tym bojowych wozów piechoty BWP-1.

Ubiegły rok okazał się bardzo dobry dla Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. Poznańska spółka, należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe, zrealizowała plany dotyczące wykonania remontów wozów bojowych i ich zespołów, rozszerzyła kompetencje w tradycyjnych sferach swojej działalności, a jednocześnie wkroczyła w zupełnie nowe. Rok 2017 zapowiada się obiecująco, a jeśli nawet tylko część przedsięwzięć z udziałem WZM S.A., co do których decyzje mają zapaść w tym roku, zakończy się podpisaniem umów, to pracy poznańskim zakładom i tak nie zabraknie przez kilka najbliższych lat.

60-procentowy wzrost przychodów i dwukrotny wzrost zysków rok do roku, to wyniki finansowe, którymi mogą poszczycić się tylko nieliczne przedsiębiorstwa polskiego przemysłu obronnego (choć ostatnio, w związku z wyraźnym przyspieszeniem procesów modernizacji Sił Zbrojnych RP i wynikającym z tego wzrostem zamówień, zdarza się to coraz częściej). Co ważne, jak deklaruje prezes zarządu WZM S.A. Elżbieta Wawrzynkiewicz, wypracowany zysk zostanie przeznaczony na kolejne inwestycje. Kolejne, bo proces modernizacji poznańskich zakładów, dzięki któremu są one dziś jedną z kluczowych części składowych polskiego przemysłu pancernego, realizowany jest systematycznie od kilku lat. Przedsięwzięcia te były związane głównie z tworzeniem dwóch kluczowych dla przyszłości zakładów centrów kompetencji – Centrum Obsługi Czołgów Leopard 2 i Centrum Zespołów Napędowych. W 2015 r. zakupiono m.in.: kabiny do obróbki strumieniowo-ściernej, obrotniki, urządzenia spawalnicze (w tym przystosowane do spawania wg TÜV), kabiny lakiernicze, stanowiska do ładowania akumulatorów, nowe tokarki, szlifierki, frezarki, elektrodrążarki i laser do cięcia. Pod koniec 2015 r. przeprowadzono gruntowną modernizację hamowni, aby umożliwić wykonywanie w niej testów silników MTU MB 573 Ka-501, stanowiących napęd czołgów Leopard 2 i innych jednostek napędowych o mocy 1104 kW/1500 KM i większej.
W 2016 r. na inwestycje i remonty kapitalne przeznaczono 20,3 mln PLN, a w ramach tego budżetu przeprowadzono m.in. remont i modernizację hali „W”, w której mieści się wydział silnikowy, kontynuowano także zakupy maszyn i specjalistycznych narzędzi, głównie na potrzeby rozwijania potencjału w zakresie obsługi czołgów Leopard 2, a także przeglądów i napraw silników MTU różnych typów (Centrum Zespołów Napędowych). Dzięki dobremu wynikowi finansowemu za 2016 r. w budżecie firmy na rok bieżący w pozycji inwestycje i remonty zapisano już 33 mln PLN. Celem jest osiągnięcie jeszcze w 2017 r. przez Centrum Zespołów Napędowych zdolności do realizacji 5. poziomu napraw silników MTU, co wiąże się m.in. z zakupem oprzyrządowania do regeneracji i sprawdzenia korbowodów i głowic, a także urządzeń do badań szczelności. Kontynuowany ma być także remont i modernizacja hali „W”, w której ulokowane będzie Centrum Zespołów Napędowych, zaś w przypadku hali „CD” wydziału remontu czołgów przeprowadzony ma być drugi etap modernizacji. Zupełnie nową inwestycją będzie modernizacja hali „1”, w której skoncentrowane mają być zadania produkcyjne związane z nowymi projektami, w tym produkcją cywilną i wykonywaniem umów kooperacyjnych dla zagranicznych kontrahentów.
Coraz nowocześniejsze wyposażenie, coraz lepsze warunki pracy i jej organizacja, a także systematycznie podnoszone kwalifikacje załogi, to gwarancja wysokiej jakości wykonywanych prac, ale i korzystnych relacji „koszt–efekt”. Widać to dobrze na przykładzie zleceń wykonanych przez WZM S.A., a związanych z ich główną sferą działalności.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc