Zaloguj

Nowe zastosowania kamer termowizyjnych PCO S.A.

Nowe zastosowania kamer termowizyjnych PCO S.A. Optoelektroniczna głowica śledząca zestawu Poprad jest już dziś wyposażona m.in. w kamerę telewizyjną KTVD-1M, opracowaną i produkowaną przez PCO S.A.

Nowe zastosowania kamer termowizyjnych PCO S.A. Optoelektroniczna głowica śledząca zestawu Poprad jest już dziś wyposażona m.in. w kamerę telewizyjną KTVD-1M, opracowaną i produkowaną przez PCO S.A.

Zainicjowany przed pięcioma laty i konsekwentnie realizowany przez warszawskie PCO S.A. „Program Termowizyjny” systematycznie owocuje kolejnymi wdrożeniami powstałych w jego ramach urządzeń, a także opracowaniem nowych prototypów. Pokazuje to, że stojące u jego podstaw analizy rynkowe okazały się trafne, wiara we własne kompetencje oraz możliwości uzasadniona, a niemałe środki, wydatkowane na modernizację zaplecza badawczo-rozwojowego oraz najnowocześniejsze wyposażenie produkcyjne, mają szanse szybko się zwrócić.

Przypomnę, że celem „Programu Termowizyjnego” było opracowanie rodziny modułów termowizyjnych, opartych na chłodzonych i niechłodzonych detektorach matrycowych MCT (HgCdTe) III generacji, pracujących w zakresie długości fali 3÷5 i 8÷12 µm. W jego ramach powstał m.in. moduł z detektorem chłodzonym o rozdzielczości 384×288 pikseli, pracujący w zakresie 3÷5 µm; dwa moduły z detektorami chłodzonymi o rozdzielczości 640×512 pikseli, pracujące w zakresach 3÷5 i 8÷12 µm; a także moduł z detektorem bolometrycznym (niechłodzonym) o rozdzielczości 640×480 pikseli, pracujący w zakresie 8÷14 µm, wykonany w technologii 17 µm (rozmiar pojedynczego piksela 17×17 µm). Detektory te, w połączeniu z samodzielnie opracowanymi i wykonanymi modułami optycznymi oraz elektronicznymi, zostały zastosowane w kamerach termowizyjnych: KMW-1 Teja, KMW-2, KMW-3 Temida, KLW-1 Asteria, MKB-1 i MKB-2, a także kilku urządzeniach termowizyjnych nowej generacji (np. termowizyjny system obserwacji TSO-1 Agat, celownik SCT-2 itp.). Z kolei kamery zastosowano m.in. w głowicach obserwacyjno-śledzących GOS-1 Aurora (KMW-1), GOD-1 Iris (KLW-1), GOC-1 Nike (KMW-3), peryskopowym celowniku termowizyjnym PCT-72 (KLW-1) czy Zestawie Modernizacyjnym Kamery Termowizyjnej do czołgowego systemu kierowania ogniem SKO-1T/Drawa-T (KLW-1). Ten ostatni pomyślnie przeszedł w 2014 r. wymagane przez użytkownika badania, znajduje się od ubiegłego roku w seryjnej produkcji i sukcesywnie zastępuje wyeksploatowane, przestarzałe kamery I generacji TES firmy El-Op (chłodzony detektor linijkowy 120×1 ze skanowaniem mechanicznym) w systemach Drawa-T poddawanych remontowi czołgów PT-91 Twardy.

KLW-1R do Rosomaka

Problem zagwarantowania wsparcia eksploatacji pochodzących z importu urządzeń termowizyjnych w uzbrojeniu i sprzęcie eksploatowanym w Siłach Zbrojnych RP nie dotyczy wyłącznie czołgów podstawowych PT-91 i Leopard 2A4/A5 (pakietowi modernizacyjnemu przygotowanemu przez PCO S.A. do czołgu Leopard 2PL już wkrótce poświęcimy artykuł), ale także kołowych transporterów opancerzonych Rosomak w wersji bojowej M1/M1M, a więc wyposażonych w wieże Hitfist-30P. Zasadniczym przyrządem obserwacyjno-celowniczym tej wieży jest dzienno-nocny celownik Kollsman DNRS-288, dysponujący kanałem termowizyjnym, w którym zastosowano kamerę II generacji TILDE FC firmy Galileo Avionica (obecnie Leonardo-Finmeccanica Land & Naval Electronics Division), z chłodzonym detektorem 288×4. Jest to konstrukcja sprzed kilkunastu lat, części zamienne do której są coraz trudniej dostępne. Co warte podkreślenia, większość kamer tego typu do polskich Rosomaków zostało skompletowanych w ramach projektu offsetowego w PCO S.A., z użyciem części i zespołów pochodzących z importu oraz wyprodukowanych w tej firmie (podobnie było w przypadku celowników DNRS-288).

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc