Zaloguj

Materiały wybuchowe do amunicji mało wrażliwej z Nitro-Chemu

Wkrótce bydgoski Nitro-Chem osiągnie zdolność do elaboracji pocisków artyleryjskich 155 mm i moździerzowych 120 mm mało wrażliwymi kruszącymi materiałami wybuchowymi.

Wkrótce bydgoski Nitro-Chem osiągnie zdolność do elaboracji pocisków artyleryjskich 155 mm i moździerzowych 120 mm mało wrażliwymi kruszącymi materiałami wybuchowymi.

Amunicja o zmniejszonej wrażliwości na bodźce mechaniczne i termiczne (ang. insensitive munitions) od kilkunastu lat sukcesywnie zastępuje w armiach wielu państw stosowaną dotychczas amunicję klasyczną, zarówno w artylerii, jak i w innych rodzajach wojsk. Niewątpliwą jej zaletą jest znaczne zwiększenie bezpieczeństwa: transportu, magazynowania, czy też zmniejszenie negatywnych skutków ataku wojsk nieprzyjacielskich. Jednym z podstawowych warunków spełnienia wymagań w zakresie amunicji o zmniejszonej wrażliwości jest zastosowanie do jej wytworzenia odpowiednich kruszących materiałów wybuchowych, również mniej wrażliwych na pobudzenie. Poziom dopuszczalnej wrażliwości na różnego rodzaju bodźce dla tego rodzaju amunicji jest określony odpowiednią normą.

W Siłach Zbrojnych RP amunicję o zmniejszonej wrażliwości wykorzystuje się w śladowych ilościach, nie produkuje jej również polski przemysł zbrojeniowy. Stąd pionierskie znaczenie projektu realizowanego aktualnie w bydgoskich Zakładach Chemicznych Nitro-Chem S.A., wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., finansowanego w głównym stopniu przez Ministerstwo Skarbu Państwa w formie dokapitalizowania spółki. Przy współpracy Wojskowej Akademii Technicznej i Instytutu Przemysłu Organicznego opracowano w ramach tego projektu i przebadano mieszaniny kruszących materiałów wybuchowych, mające właściwości wymagane dla materiałów stosowanych do elaboracji amunicji o zmniejszonej wrażliwości. Opracowano również technologię syntezy i rekrystalizacji nitrotriazolonu (NTO), materiału wybuchowego nieprodukowanego dotychczas w Polsce, jednego z głównych składników opracowanej mało wrażliwej mieszaniny. Materiał ten na rynkach światowych oferowany jest obecnie przez nielicznych producentów.
Wyniki badań i prac rozwojowych posłużyły do zaprojektowania instalacji produkcyjnych do wytwarzania NTO, wytwarzania mieszanin materiałów mało wrażliwych oraz napełniania (elaboracji) amunicji artyleryjskiej tymi materiałami. Obecnie trwa budowa tych instalacji.
Niezależnie od tego zmontowano i uruchomiono instalacje pilotowe, pozwalające już w tej chwili na wytwarzanie niewielkich ilości kruszących materiałów mało wrażliwych, niezbędnych do prowadzenia prac nad konstrukcją pierwszego typu polskiej amunicji o zmniejszonej wrażliwości na bodźce mechaniczne i termiczne. Będzie to amunicja odłamkowo-burząca kalibru 120 mm do moździerza samobieżnego Rak, którego wprowadzenie do uzbrojenia Wojsk Rakietowych i Artylerii będzie jednym z istotnych elementów programu modernizacji tego rodzaju wojsk, a także Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych, które są gestorem kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, w pierwszej kolejności na rzecz których Raki realizować będą wsparcie ogniowe. Amunicję do Raka produkować będą Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. z Nowej Dęby w kooperacji między innymi z bydgoskim Nitro-Chemem, gdzie prowadzona będzie jej elaboracja z wykorzystaniem nowego materiału kruszącego. Obecnie trwają, we współpracy z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, prace konstrukcyjne związane z nową amunicją. Przeprowadzono już jej pierwsze próby poligonowe, w których również wykorzystano nowy materiał kruszący z Bydgoszczy.
Jak już wspomniano, 120 mm amunicja do moździerza Rak będzie pierwszą polską amunicją spełniającą wymagania dotyczące zmniejszonej wrażliwości. Jest jednak oczywiste, że wkrótce rozpoczną się prace nad amunicją mało wrażliwą także do innych kategorii i uzbrojenia. W nieodległej przyszłości należy założyć rozpoczęcie prac nad tego rodzaju amunicją kalibru 155 mm do armatohaubic Krab i Kryl, a także innych systemów artyleryjskich. Instalacja powstająca w Bydgoszczy została zaprojektowana w taki sposób, aby pozwolić na elaborację mało wrażliwymi materiałami kruszącymi amunicji artyleryjskiej wszystkich kalibrów. Możliwe będzie również wykorzystanie opracowanego materiału kruszącego i budowanej instalacji do napełniania bomb lotniczych, min lądowych i morskich itp. Oferowany będzie również sam nitrotriazolon (NTO), a także mieszaniny mało wrażliwe w postaci handlowej. Otwiera to przed bydgoską firmą możliwości znaczącego poszerzenia sprzedaży eksportowej, tym bardziej, że w ostatnich latach to właśnie eksport materiałów wybuchowych stanowi największy udział w przychodach spółki.
Zakończenie inwestycji przewidywane jest w 2016 r. Oddanie do użytku i uruchomienie nowych linii produkcyjnych pozwoli wypełnić lukę istniejącą od lat w polskim przemyśle zbrojeniowym w sferze produkcji nowoczesnych środków bojowych.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc