Zaloguj

Dowódca BLMW

Dowódca BLMW kmdr dypl. pil. Jarosław Czerwonko po locie pożegnalnym schodzi z pokładu Mi-14PŁ „1005”. Z tym typem śmigłowców komandor był związany od początku służby  w lotnictwie  morskim.

Dowódca BLMW kmdr dypl. pil. Jarosław Czerwonko po locie pożegnalnym schodzi z pokładu Mi-14PŁ „1005”. Z tym typem śmigłowców komandor był związany od początku służby w lotnictwie morskim.

W piątek, 26 marca br., w obecności Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosława Miki, rodziny, zaproszonych gości oraz pododdziału BLMW, na lotnisku 43. Oksywskiej Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach, dowódca Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, kmdr dypl. pil. Jarosław Czerwonko, po ponad 40 latach uroczyście pożegnał się z mundurem.

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym wcześniej dowódca BLMW kmdr dypl. pil. Jarosław Czerwonko wykonał lot pożegnalny zasiadając za sterami śmigłowca zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ z numerem bocznym 1005, typie na którym rozpoczął lotniczą karierę pilota wojskowego. W pożegnalnym locie Dowódcy Brygady Lotnictwa MW towarzyszyli: instruktor pilot kmdr por. pil. Mirosław Makuch – drugi pilot, kmdr ppor. Jan Przychodzień – nawigator oraz st. chor. sztab. Jarosław Rochowiak – technik pokładowy. O gotowości śmigłowca i załogi do wykonania lotu, który rozpoczął się punktualnie o godzinie 9:00, kmdr. dypl. pil. Jarosławowi Czerwonko, który lot pożegnalny wykonał jako dowódca załogi z lewego fotela śmigłowca, zameldował technik pokładowy st. chor. sztab. Jarosław Rochowiak. W trakcie lotu żegnający się z mundurem dowódca BLMW wykonał przelot nad lotniskiem Gdynia-Babie Doły oraz drogą radiową podziękował służbom ruchu lotniczego za wszystkie lata współpracy. Po lądowaniu pamiątkowego wpisu w osobistym dzienniku lotów kmdr. dypl. pil. Jarosława Czerwonko dokonał Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosław Mika.

Na zdjęciu pilotowany przez kmdr. ppor. Jarosława Czerwonko śmigłowiec Mi-14PŁ „1012” podczas wodowania na Bałtyku w ramach lotów metodycznych.

Na zdjęciu pilotowany przez kmdr. ppor. Jarosława Czerwonko śmigłowiec Mi-14PŁ „1012” podczas wodowania na Bałtyku w ramach lotów metodycznych.

O godzinie 11:00 rozpoczął się uroczysty apel, w trakcie którego dowódca BLMW kmdr. dypl. pil. Jarosław Czerwonko, pożegnał się, po 40 latach, 6 miesiącach oraz 12 dniach służby ze strukturami lotnictwa morskiego, sztandarem brygady i mundurem. Rozpoczynając uroczystości przekazania dowództwa kmdr Czerwonko złożył Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosławowi Mice meldunek o zdaniu obowiązków Dowódcy Brygady Lotnictwa MW. Następnie Dowódca Generalny RSZ odebrał meldunek od czasowo przyjmującego obowiązki dowódcy BLMW, kmdr. pil. Cezarego Wiatraka. Po odebraniu meldunków gen. Jarosław Mika podziękował żegnającemu się z mundurem kmdr. Jarosławowi Czerwonko za wieloletnią służbę pilota i oficera zawodowego piastującego szereg stanowisk służbowych, w tym dowódcy BLMW, które zajmował od 2018 r., honorując Go nadanym przez Prezydenta RP Lotniczym Krzyżem Zasługi. Kolejne wyróżnienie kmdr Czerwonko otrzymał od Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Rajmunda Andrzejczaka, który przyznał odchodzącemu dowódcy BLMW honorową broń białą – Szablę Honorową Wojska Polskiego. Wyróżnienie w imieniu Szefa Sztabu Generalnego WP wręczył przedstawiciel Szefa SG WP płk pil. Łukasz Andrzejewski-Popow.

Następnie kmdr dypl. pil. Jarosław Czerwonko pożegnał się ze sztandarem BLMW i przekazał go obejmującemu czasowo obowiązki kmdr. pil. Cezaremu Wiatrakowi. Okolicznościowe przemówienia wygłosili odchodzący dowódca BLMW, kmdr Czerwonko i Dowódca Generalny RSZ gen. Jarosław Mika. Dowódca Generalny RSZ podziękował kmdr. Jarosławowi Czerwonko za wszystkie lata służby, stawiając za wzór sposób dowodzenia BLMW i pełną gotowość do wykonania powierzonych zadań. Komandor Czerwonko podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego osobistego i lotniczego rozwoju, oraz podsumował ogrom zadań z jakimi przyszło mu się zmierzyć jako dowódcy BLMW. Z okazji przypadających na kolejny dzień 60 urodzin kmdr. Czerwonko, na polecenie gen. Miki orkiestra reprezentacyjna MW odegrała Szanownemu Jubilatowi „Sto lat”.

Komandor dypl. pil. Jarosław Czerwonko ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą w 1984 r. jako podporucznik inżynier pilot śmigłowca. Po ukończeniu dęblińskiej „Szkoły Orląt” został skierowany do jednostki w Darłowie, gdzie rozpoczął karierę pilota wojskowego za sterami śmigłowca Mi-14PŁ. Przez 19 lat pełnił służbę jako pilot, dowódca załogi, dowódca klucza, oraz dowódca eskadry śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych (ZOP). Z chwilą sformowania 29. Eskadry Lotniczej, został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy. W tym czasie uczestniczył w licznych ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych oraz pokazach lotniczych prezentując możliwości pilotażowe Mi-14PŁ. Realizował również loty doświadczalne mające na celu opracowanie nowych technik wykorzystania bojowego, w tym jako pierwszy w polskim lotnictwie, wykonał zrzut torpedy MU-90.

W 2004 r. został skierowany do Dowództwa Marynarki Wojennej (DMW) w Gdyni, gdzie objął stanowisko specjalisty w Szefostwie Ratownictwa Morskiego. Niecały rok później został starszym specjalistą w Oddziale Lotnictwa DMW, a następnie zastępcą Szefa Lotnictwa MW. W latach 2011-2013 jako Szef Lotnictwa MW uczestniczył w licznych konferencjach i uzgodnieniach dotyczących pozyskania nowego typu śmigłowców oraz samolotów patrolowych dla lotnictwa morskiego. Pod jego kierownictwem opracowana została „Instrukcja Organizacji Lotów z Pokładów Okrętów”.

Po reformie systemu dowodzenia w Siłach Zbrojnych RP objął obowiązki szefa Oddziału Lotnictwa Śmigłowcowego w Dowództwie Generalnym RSZ w Warszawie. Jednym z głównych zadań na tym stanowisku był nadzór nad procesem szkolenia lotniczego realizowanego przez lotnictwo śmigłowcowe dedykowane do współpracy z Wojskami Lądowymi, Marynarką Wojenną, Wojskami Specjalnymi oraz utrzymujące dyżury w systemie ratownictwa morskiego (SAR) i lotniczego (ASAR).

Kmdr Jarosław Czerwonko ukończył studia dyplomowe oraz podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej na kierunku zarządzanie i dowodzenie. Na swoim koncie ma ponad 3060 godzin spędzonych w powietrzu, z czego ponad 2800 za sterami śmigłowców Mi-14PŁ. W czasie studiów w WOSL latał na samolotach TS-11 Iskra, SBLim-2, Lim-5 oraz śmigłowcach Mi-2. Legitymuje się mistrzowską klasą pilota śmigłowcowego. W trakcie służby lotniczej uzyskał uprawnienia pilota doświadczalnego I klasy oraz instruktora pilota na śmigłowcach Mi-14PŁ.

W trakcie swojej służby był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Oprócz medali resortowych został wyróżniony statuetką „Ikara” i tytułem „Zasłużonego Pilota Wojskowego”. W 2014 r. za wybitne osiągnięcia w służbie został uhonorowany przez Dowódcę Generalnego RSZ „Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych RP”.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 1 kwietnia 2015 r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy BLMW. 11 czerwca 2018 r. rozkazem dziennym Dowódca Generalny RSZ powierzył zastępcy dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, kmdr. dypl. pil. Jarosławowi Czerwonko czasowe pełnienie obowiązków dowódcy BLMW. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z 12 października 2018 r. kmdr Czerwonko został wyznaczony na stanowisko dowódcy BLMW, które pełnił do 26 marca 2021 r.

Żegnającego się z mundurem dowódcę BLMW kmdr. dypl. pil. Jarosława Czerwonko poprosiliśmy o udzielenie wywiadu podsumowującego Jego ponad 40-letnią służbę na wielu stanowiskach: pilota, dowódcy, instruktora, pilota doświadczalnego oraz wyższych stanowiskach dowodzenia, po stanowisko dowódcy brygady.

 

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc