Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Więcej elementów systemu IBCS w Polsce

Fot. Northrop Grumman

11 września amerykański Departament Stanu poinformował o zatwierdzeniu polskiego zapytania ofertowego w sprawie zakupu elementów systemu dowodzenia IBCS, który ma być przeznaczony dla jednostek obrony przeciwlotniczej.

Zgodnie z dokumentacją, która została upubliczniona w momencie autoryzacji i przesłania do dalszego zatwierdzenia w Kongresie Stanów Zjednoczonych. W ramach kolejnej fazy zakupów i wdrażania do linii systemu IBCS Polska jest zainteresowana zakupem 93 stanowisk dowodzenia wraz z 175 radioliniami. Dodatkowo pakiet obejmuje urządzenia kryptograficzne, wsparcie logistyczno-techniczne, części zamienne, dostęp do poligonów oraz celów latających, a także integrację komponentów. Całość została wyceniona na maksymalną kwotę 4 mld USD.

Jak wskazuje Departament Stanu, powyższe elementy mają stanowić kontynuację procesu zakupów związanych z realizacją programu Wisła. Przypomnijmy, międzyrządowa umowa LOA w sprawie zakupu kolejnych sześciu baterii zestawów Patriot PAC-3+ została podpisana w czasie XXXI MSPO w Kielcach. Biorąc pod uwagę liczbę stanowisk dowodzenia, trafią one także do jednostek przezbrajanych w zestawy Narew.

Zakup kolejnych elementów systemu dowodzenia IBCS jest oczekiwany od wielu miesięcy. Polska jest pierwszym eksportowym użytkownikiem systemu, który ma spinać wiele elementów obrony przeciwlotniczej kraju, w tym zestawów Patriot PAC-3+, Narew czy stacji radiolokacyjnych. Otwarta architektura umożliwia szybką integrację kolejnych systemów – pozwala to Stanom Zjednoczonym i państwom sojuszniczym osiągnąć wysoki poziom wielodomenowej integracji, zgodnie z obecnymi i przyszłymi wymaganiami. Tego typu możliwości to skutek zastosowania koncepcji otwartej, modułowej, architektury umożliwiającej integrację dostępnych systemów.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc