Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Międzynarodowe rozmowy o integracji rakiet CAMM z IBCS

Fot. PGZ S.A.

Integracja pocisków „rodziny” CAMM oraz wyrzutni iLauncher z systemem zarządzania obroną powietrzną IBCS były głównym tematem trójstronnych rozmów polsko-brytyjsko-amerykańskich, jakie odbyły się w dniach 18-19 maja 2023 roku w Warszawie. Organizatorami spotkania była Agencja Uzbrojenia i Polska Grupa Zbrojeniowa.

Stworzenie wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej zarządzanej holistycznie przez system IBCS jest jednym z priorytetowych aspektów budowy systemu obrony powietrznej Rzeczpospolitej Polski. Dwa najważniejsze systemy: Wisła i Narew pod parasolem IBCS mają zapewnić zdolności zwalczania celów współczesnego pola walki oraz interoperacyjność w ramach NATO – powiedział, rozpoczynając dwudniowy cykl warsztatów, zastępca szefa Agencji Uzbrojenia płk dr inż. Michał Marciniak.

Przedstawiciele rządów i przemysłu zbrojeniowego z Polski, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych dyskutowali nad niezbędnymi działaniami, jakie należy podjąć w najbliższej przyszłości aby dokonać skutecznej integracji IBCS z elementami pozyskiwanymi w ramach Narwi, Małej Narwi czy Pilicy+. Za najistotniejsze działania uznano wymianę niezbędnych informacji i danych dotyczących zdolności integrowanych elementów, dostosowanie zarówno sprzętu, jak i oprogramowania do standardów współpracy z IBCS oraz zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania. Potwierdzeniem zakończenia tego procesu mają być strzelania bojowe wykorzystujące różne elementy wielowarstwowej obrony powietrznej.

Siły Zbrojne RP przechodzą gruntowną modernizację obrony powietrznej, gdzie systemy postsowieckie zastępowane są współczesnymi, sprawdzonymi rozwiązaniami oraz rozwiązaniami przyszłościowymi. Bezpieczeństwo w zakresie średniego zasięgu mają zapewnić wyrzutnie Patriot z pociskami PAC-3MSE, które w części już zostały dostarczone. Krótki zasięg to domena wyrzutni iLauncher i rakiet rodziny CAMM, które także już są na wyposażeniu Wojska Polskiego. Najniższa warstwa to domena programu Pilica, który już niedługo zwiększy swoje zdolności przeciwdziałania zagrożeniom z powietrza i jako Pilica+ wyposażona min. w pociski CAMM będzie wspiera pozostałe warstwy.

Budowanie bezpieczeństwa Polski to nie tylko wyposażanie Sił Zbrojnych w nowoczesne systemy, ale także włączenie polskiego przemysłu obronnego do tego procesu. Polska Grupa Zbrojeniowa ma istotny udział we wszystkich programach zbrojeniowych związanych z obroną powietrzną – powiedział  dyrektor Biura Projektów Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej PGZ Marek Borejko.

Swoją gotowość do współpracy oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski spółki PGZ pokazały podczas prac nad Małą Narwią, gdzie w bardzo krótkim czasie udało się pozyskać, zintegrować i dostarczyć do sił zbrojnych pierwszą jednostkę ogniową wyposażoną w polsko-brytyjski sprzęt i uzbrojenie. W przyszłości transfer technologii i wiedzy, jaki planowany jest w ramach projektu Narew, ma jeszcze bardziej zwiększyć te kompetencje oraz zapewnić całkowicie nową jakość i zdolności, jakich polski przemysł jeszcze nigdy nie posiadał.

Było to już drugie spotkanie mające na celu integrację IBCS z polskimi systemami obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, a pierwsze po podpisaniu umów ramowych na system Narew i Pilica+ oraz umowy wykonawczej na Małą Narew.

Źródło: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc