Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Umowa na Pilicę+ podpisana

Fot. Agencja Uzbrojenia

4 października w Zamościu, z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka, zawarta została umowa ramowa na realizację programu Pilica+.

Umowa, której przedmiotem jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień wykonawczych mających na celu dostosowanie zamówionych na podstawie umowy z listopada 2016 r. oraz dostawę kolejnych, uzupełnionych przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich (PSR-A) Pilica pod nazwą PSR-A Pilica+, została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a Konsorcjum PGZ-PILICA+.

W skład Konsorcjum PGZ-PILICA+, oprócz lidera, którym jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., weszły również: Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., PIT-RADWAR S.A., PCO S.A., Jelcz Sp. z o.o., MESKO S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. oraz Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.

– Już na etapie projektowania systemu PILICA, uwzględniliśmy możliwość dołączania także innych efektorów, jak na przykład armat większych kalibrów obsługujących amunicję programowalną. Nasze doświadczenie, jak i możliwość współpracy z partnerem zagranicznym pozwalają rozwijać ten perspektywiczny system, by mógł realizować zadania stawiane przed rozwiązaniami klasy VSHORAD, jak i SHORAD – powiedział Łukasz Malicki, dyrektor programu w PGZ S.A.

Przedmiotem umów wykonawczych, których kontraktowanie będzie realizowane w sposób skoordynowany i powinno zakończyć się w 2023 r., będzie zarządzanie projektem oraz dostawa komponentów dla dwudziestu jeden (21) PSR-A Pilica+. Dostawa pierwszego uzupełnionego zestawu przewidywana jest w 2024 r., a następnym krokiem będzie przeprowadzenie strzelania bojowego.

Przyjęty sposób realizacji programu Pilica+, wzorem programu Narew, ma na celu przede wszystkim minimalizację ryzyk związanych z terminowym zasileniem Sił Zbrojnych RP systemami obrony przeciwlotniczej oraz zagwarantować takie zarządzanie programem, zarówno po stronie wojskowej jak i przemysłowej, aby jego powodzenie było efektem ścisłej współpracy i synergii. Założenia jego realizacji mają również umożliwić wykorzystanie potencjału przemysłowego, ustanowionego w polskim przemyśle obronnym przy realizacji pozostałych programów obronnych związanych z budową zintegrowanego systemu obrony powietrznej Polski.

– Siły Zbrojne RP, czy też szerzej Rzeczpospolita a więc także i my potrzebujemy skutecznej obrony przed zagrożeniami z powietrza. Gwarancję naszego bezpieczeństwa może dać tylko zintegrowany, wielowarstwowy system obrony powietrznej, oparty na sprawdzonych, w tym także krajowych, kompetencjach i technologiach. W te potrzeby wpisuje się system PILICA+, który już niebawem znajdzie się na wyposażeniu Wojsk Obrony Przeciwlotniczej – powiedział Sebastian Chwałek, Prezes Zarządu PGZ S.A.

 

***

Przeciwlotnicze Systemy Rakietowo-Artyleryjskie Pilica+ będą pełnić rolę podstawowych systemów przeciwlotniczych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sił Powietrznych, których zasadniczym przeznaczeniem będzie uzupełnienie stref ognia zestawów rakietowych obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu na małych i bardzo małych wysokościach oraz osłona zestawów Wisła.

System Pilica+ będzie obejmował elementy PSR-A Pilica, czyli: stanowisko dowodzenia, radar krótkiego zasięgu, sześć jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi, podsystem łączności oraz pojazdy amunicyjne i pojazdy transportowe, które zostaną uzupełnione o wyrzutnie rakietowe krótkiego zasięgu i radary Bystra, a w dalszej kolejności armaty przeciwlotnicze z amunicją programowalną oraz system przeznaczony do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Pociskami rakietowymi, przewidzianymi jako efektory pierwszego wyboru, planowanymi do wykorzystywania przez wyrzutnie systemu Pilica+, są brytyjskie pociski CAMM.

Dostosowane do standardu PSR-A Pilica+ systemy będą zdolne do prowadzenia autonomicznych działań w różnych warunkach pogodowych i widoczności z wykorzystaniem własnych pasywnych systemów rozpoznania i śledzenia oraz na podstawie informacji radiolokacyjnej przesyłanej ze stanowiska dowodzenia baterii.

Konfiguracja systemu zapewnia wykorzystanie możliwości rozpoznania, identyfikacji oraz rażenia celów powietrznych zarówno ogniem rakietowym, jak i artyleryjskim. Szybkostrzelność armat oraz ich zasięg umożliwia również prowadzenie ognia do celów naziemnych i nawodnych, a dzięki implementacji wspólnych protokołów wymiany danych system zapewnia przekazywanie i odbiór danych z innych systemów obrony przeciwlotniczej.

 

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 comments on “Umowa na Pilicę+ podpisana”

  1. Tak trzymać, jak najwięcej rozwoju własnych systemów obronnych we współpracy przemysłowej z zagranicą wraz z transferem technologii do naszej zbrojeniówki

  2. Dobrze że w końcu wejdą na uzbrojenie radiolokatory Bystra typu AESA.
    Mam nadzieję że również produkowane na licencji armaty 35mm

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc