Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Szef BBN na Warsaw Security Forum: wspólnota transatlantycka powinna być solidarna

Wspólnota transatlantycka powinna działać solidarnie, zarówno przygotowując się na tradycyjne zagrożenia, jak i w odpowiedzi na nowe wyzwania – mówił w środę podczas Warsaw Security Forum szef BBN Paweł Soloch.

Tematem środowego Warsaw Security Forum, w którym biorą udział przedstawiciele kancelarii prezydenta, rządu ośrodków analitycznych i przemysłu, były polityczne i wojskowe, w tym techniczne, aspekty bezpieczeństwa.

Szef BBN Paweł Soloch mówił o znaczeniu solidarności w NATO, podkreślając, że dla sojuszu nie ma alternatywy. Minister spraw wewnętrznych Jacek Czaputowicz podkreślał, że Inicjatywa Trójmorza nie jest konkurencją dla integracji w ramach UE. Wśród tematów technicznych uwagę zwracano na rozwój sztucznej inteligencji i jej możliwe zastosowania militarne.

"Wspólnota transatlantycka, której jesteśmy członkiem, powinna działać solidarnie" – powiedział Soloch. Dodał, że termin "solidarność" przewija się "od samego początku, ale warto o nim pamiętać, jak również pamiętać o rozwijaniu zdolności do wspólnej odpowiedzi na wszystkie wyzwania, zarówno te całkiem nowe - hybrydowe, cybernetyczne, jak i tradycyjne, dotyczące klasycznej agresji wojskowej dużej skali".

"Solidarnie musimy także budować zdolności wojskowe umożliwiające nam sprostanie tym wyzwaniom" – dodał.

"Musimy dbać o kondycję Sojuszu Północnoatlantyckiego, dla którego, uważamy, nie ma alternatywy. Sojusz nadaje instytucjonalne ramy solidarności i wspólnocie interesów Europy i Ameryki" - powiedział.

Wyraził poparcie dla wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE, ponownie podkreślając, że powinna ona wzmacniać działania NATO, a nie być dla nich konkurencją.

"Wspieramy rozwój WPBiO. Jesteśmy zadowoleni, że zgłoszony przez nas projekt centrum szkolenia medycznego sił specjalnych jest proponowany przez wysoką przedstawiciel do kolejnej transzy PESCO" - powiedział.

"Zacieśniamy współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Chcielibyśmy, aby ta współpraca była swego rodzaju hubem sprzyjającym wzmacnianiu więzi transatlantyckiej, bezpieczeństwa Europy, ze szczególnym uwzględnieniem flanki wschodniej, oraz promocji stabilności poza granice Sojuszu" – powiedział szef BBN.

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podkreślał, że Inicjatywa Trójmorza nie jest konkurencją dla UE i należą do niej tylko kraje członkowskie. "Kraje należące do tej inicjatyw nie mają osobnych ambicji, by grać rolę geopolityczną, główna idea to wzmocnienie powiązań w regionie środkowowschodniej Europy" – powiedział.

Szef MSZ odrzucił tezę, że Inicjatywa Trójmorza to konkurencja dla integracji europejskiej. Dodał, że chodzi o wspólną wizję, podzielaną przez należące do Unii kraje regionu, co uwidacznia się także w chęci współpracy z USA. "To prawda, że nasz region jest może bardziej otwarty na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, ze względu na percepcję zagrożeń i położenie" – powiedział.

Zaznaczył, że na obecnym etapie włączenie Ukrainy nie jest możliwe, ponieważ inicjatywa ogranicza się do państw UE.

Ambasador USA Georgette Mosbacher podkreślała, że bezpieczeństwo ma nie tylko wymiar wojskowy, ale także energetyczny, gospodarczy, cyfrowy i intelektualno-edukacyjny, z wiążą się z nim również technologie i sztuczna inteligencja.

Przypomniała, że USA są państwem wiodącym stacjonującej w Polsce batalionowej grupy bojowej NATO, są tu również obecne na podstawie dwustronnych porozumień. Zwróciła uwagę na deklaracje prezydentów USA i Polski o zwiększeniu amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, kontrakty na zakup od USA systemów Patriot i HIMARS oraz trwające rozmowy o F-35.

"Jesteśmy dumni, że dzielimy się wieloma technologiami z naszymi polskimi partnerami, to w interesie naszego wspólnego bezpieczeństwa" – powiedziała.

"Liczby, statystyki, rozlokowanie wojsk, rozmowy o kontraktach, porozumienia, technologie nie pokazują istoty naszej relacji. Mówię o ludzkim wymiarze" – powiedziała, podkreślając poświęcenie żołnierzy udających się za granicę, ryzykując zdrowie i życie. "Nasi żołnierze to robią, my to robimy, bo wierzymy w naszych sojuszników" – mówiła. Ponownie zapewniła, że "nasza relacja nie ma charakteru transakcyjnego".

Podkreślała, że żaden kraj nie powinien wykorzystywać energii do wywierania nacisków na inny. Bezpieczeństwo ekonomiczne określiła jako "zdolność do tworzenia warunków, w których może rozkwitać kapitalizm".

Sekretarz generalny OBWE Thomas Greminger do zagrożeń zaliczył nasilającą się polaryzację, także wewnątrz społeczeństw, rosnący multilateralizm. Ocenił, że ryzyko incydentów militarnych jest "większe niż kiedykolwiek od końca zimnej wojny", a na forum międzynarodowym widać brak zaufania.

Za istotny czynnik dla bezpieczeństwa uznał nowe technologie, w tym sztuczną inteligencję, która według niego z pewnością będzie wpływać na relacje międzynarodowe.

"Szybkie zmiany technologiczne przynoszą wiele korzyści, ale stwarzają też problemy. Terroryści używają środków cyfrowych do werbowania zwolenników, poważnym zagrożeniem dla pokoju i stabilności są ataki cybernetyczne na infrastrukturę" – powiedział sekretarz generalny OBWE.

Opowiedział się za międzynarodowymi regulacjami dotyczącymi sztucznej inteligencji. "Sztuczna inteligencja, techniki związane z przetwarzaniem dużej ilości danych mogą wpływać na nasze życie. Czy będą miały pozytywny czy negatywny wpływ na międzynarodową stabilność, będzie zależało w dużym stopniu od gotowości państw do współpracy" – powiedział.

Doroczną konferencję Warsaw Security Forum zorganizowała Fundacja Pułaskiego. Partnerami strategicznymi WSF są NATO i BBN; patronat nad konferencją objęły m.in. kancelaria premiera, MSZ oraz resorty przedsiębiorczości, infrastruktury i cyfryzacji.

(BBN/PAP)

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc