Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

Rozwój Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. – perspektywy na przyszłość.

Wszystkie zmiany i udoskonalenia wprowadzane w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. (WZL1) wpłynęły na ich dynamiczny rozwój. Nowe systemy i optymalizacja funkcjonowania firmy otworzyły Spółce drogę do sukcesu.


Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. to nie tylko jedna z wiodących firm branży lotniczej w Europie, ale również jedna z kluczowych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W oparciu o najnowsze technologie i innowacyjne rozwiązania realizują usługi dla Sił Zbrojnych RP, klientów zagranicznych oraz sektora cywilnego. Obok obsług na śmigłowcach, prac remontowo-serwisowych i modernizacyjnych głównie z rodziny Mi (Mi-8, Mi-14, Mi-17, Mi-24) oraz silnikach TW3-117, przedsiębiorstwo stale poszerza zakres swoich kompetencji, stając się renomowanym dostawcą takich usług jak: obsługi okresowe samolotów szkolnych, produkcja struktur kompozytowych, wiązek elektrycznych, pokryć galwanicznych, metrologii, obróbki mechanicznej, badań nieniszczących czy lakierowania.

CZAS NA NOWE INWESTYCJE
Początki działalności Spółki sięgają roku 1945. Przez 75 lat firma zwiększała zakres działalności, rozbudowując swoje portfolio. Zdobywała koncesje i certyfikaty (m.in. AS 9100 rev. D) poświadczające najwyższą jakość świadczonych usług. Coraz większy prestiż Spółki i poszerzające się grono klientów stały się napędem dynamicznego rozwoju WZL1. - W ostatnich latach wprowadziliśmy zmiany i usprawnienia, które nie tylko wpływają na wzrost zdolności produkcyjnych, ale również przygotowują ją do działania w roli centrum serwisowania śmigłowców Sił Zbrojnych RP. Co więcej, cały czas tworzymy miejsca pracy, zwiększając zatrudnienie w firmie. Tylko na przestrzeni półtora roku zatrudniliśmy ponad 100 nowych pracowników – mówi, Marcin Nocuń, Prezes Zarządu WZL1. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. dynamicznie się rozwijają, wdrażając kolejne programy i rozwiązania, które bezpośrednio przekładają się na ich sukces. Jeszcze kilka lat temu nikt nie wyobrażał sobie, że firma nie tylko wyjdzie na prostą, ale również wygeneruje rekordowe zyski, które są przekładane na inwestycje.

Tylko w 2019 roku na terenie Zakładów otworzono nowoczesny hangar lotniczy z zapleczem technicznosocjalnym o powierzchni 5571,37 m2, w którym jednocześnie może być obsługiwanych 12 śmigłowców. Na przylatujące statki powietrzne czeka, oddane do użytku kilka miesięcy temu, lądowisko, a w dęblińskim oddziale wyspecjalizowana kadra produkuje struktury kompozytowe. Liczba wprowadzonych inwestycji może zaskakiwać, a to jeszcze nie koniec, bowiem realizowany jest projekt Centrum Badawczo-Rozwojowego, będący odpowiedzią na innowacyjny rozwój firmy. Spółka wygrywa kolejne konkursy i z sukcesem wdraża wiele projektów. Jednym z nich jest dofinansowany w ramach konkursu „Szybka ścieżka – Technologie kosmiczne”, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Suborbitalny system rakietowy do wynoszenia ładunków badawczych (Trójstopniowa Rakieta Suborbitalna – TRS). Celem inicjatywy jest rozwój technologii pozwalających na prawidłowe i bezpieczne dzielenie stopni rakiety suborbitalnej, a w następstwie opracowanie pierwszego polskiego lekkiego systemu nośnego do wynoszenia ładunków badawczych powyżej linii Karmana (100 km). Obok lidera przedsięwzięcia (WZL1), badania w ramach projektu będą prowadziły również: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (instytucja naukowo-badawcza) oraz Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat Sp. z o.o. (producent paliwa kompozytowego). Wartość dofinansowania otrzymanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi, 23 693 412,53 zł.

OPTYMALIZACJA, CZYLI LEAN MANAGEMENT
WZL1 to nie tylko inwestycje, ale przede wszystkim zaangażowanie oddanych pracowników. - W XXI wieku nie ma miejsca na powielanie przestarzałych schematów w zarządzaniu Spółką. Stale usprawniamy naszą działalność, wychodząc naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości i potrzebom naszych klientów. Jesteśmy nowoczesną firmą i myślimy nowocześnie – zaznacza Prezes Zarządu WZL1. Chcąc utrzymać tendencję wzrostową przedsiębiorstwa konieczne było wprowadzenie zmian niezbędnych do optymalizacji i koordynacji procesów produkcji poprzez efektywne wykorzystanie wszystkich zasobów Spółki oraz uwzględnienie kluczowej roli pracownika w procesie. Wprowadzono więc system Lean Management. Okazał się on doskonałym narzędziem zwiększającym potencjał produkcyjny i usprawniającym funkcjonowanie całego podmiotu.

Pierwszym obszarem, w którym podjęto wyzwanie były obsługi śmigłowców Mi-8 oraz Mi-17. Dzięki zaangażowaniu załogi w projekt zredukowano czas przejścia przez proces o 30%, ustandaryzowano go i wzmocniono system monitorowania jego przebiegu. Efekty były na tyle zadowalające, że Zarząd zdecydował o rozszerzeniu Lean Management na kolejne obszary, takie jak: technologia, logistyka, demontaż śmigłowców, czy proces naprawy głównej silników. Równocześnie do programu Lean zainicjowano kolejne zmiany. Wprowadzono nowe systemy na różnych płaszczyznach tj.: Split Payment (system podzielonej płatności), kadrowo-płacowy, oceny jakości dostawców, ewidencji środków trwałych z wykorzystaniem kodów kreskowych, elektronicznego zarządzania gospodarką narzędziową. Ważnym procesem kontroli nad zasobami Spółki była rozbudowa systemu zarządzania ERP o kolejne obszary.

DLACZEGO INWESTYCJE W WZL1?
Wszystkie te usprawnienia, modyfikacje i inwestycje mają na celu utrzymanie silnej i stabilnej pozycji WZL1 na rynku krajowym i zagranicznym. Założenie to jest niezwykle ważne z uwagi na mnogość zamówień Spółki na najbliższe lata. Odpowiednio wyszkolona kadra, profesjonalne zaplecze techniczne oraz pozostałe innowacyjne systemy są niezbędne do realizacji założeń wynikających z programów (WISŁA, KRUK, CSAR ZOP, PERKOZ, KONDOR, BSP), w których przedsiębiorstwo uczestniczy. Zakłady stanowią także Centrum Serwisowe Śmigłowców Sił Zbrojnych RP, Centrum Serwisowe Samolotów Szkolnych, Centrum Serwisowe Silników Turbowałowych, oraz Centrum Produkcji Struktur Kompozytowych. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie Spółki w obsługach, naprawach i modernizacjach śmigłowców sprawia, że jest ona w stanie z powodzeniem partycypować w programie modernizacji wszystkich śmigłowców. Dużym sukcesem było wynegocjowanie Umów w Sprawie Wykonania Zobowiązań Offsetowych z Leonardo MW Ltd oraz Umów Licencyjnych dotyczących korzystania z praw własności intelektualnej ze spółkami Leonardo MW Ltd, Thales DMS France SAS i MES SpA. W Spółce mają zostać ustanowione zdolności serwisowe przyszłych śmigłowców AW 101 Merlin Sił Zbrojnych RP do zwalczania okrętów podwodnych (ZOP), wyposażonych dodatkowo w sprzęt medyczny pozwalający na prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych CSAR – bojowego poszukiwania i ratownictwa. Dla wyżej wymienionych śmigłowców Spółka będzie pełnić rolę Centrum Wsparcia Eksploatacji. Kolejnym ważnym projektem strategicznym jest Program Wisła, którego celem jest pozyskanie przez Siły Zbrojne RP zestawów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych średniego zasięgu wraz ze sieciocentrycznym systemem dowodzenia. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. uczestniczą w nim jako Centrum Produkcji Struktur Kompozytowych. Spółka podpisała umowę licencyjną i wykonawczą z firmą Lockheed Martin w ramach realizacji zobowiązania offsetowego związanego z ustanowieniem zdolności do produkcji kompozytowego kontenera startowego do rakiet PAC-3MSE. Podjęto decyzję o budowie nowej hali produkcyjnej, w której zostanie ulokowana linia produkcyjna kontenerów. Oprócz działań na rynku krajowym, w tym dla Sił Zbrojnych RP, Zarząd WZL1 kładzie silny nacisk na rozwój eksportu. - Mamy świadomość znaczenia współpracy międzynarodowej oraz możliwości z niej wynikających. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. są doskonale przygotowane zarówno logistycznie jak i personalnie do działania na rynku międzynarodowym – komentuje Dyrektor Marketingu i Rozwoju WZL1, Jarosław Gawryś. WZL1 współpracuje z liderami światowego rynku lotniczego. Spółka należy również do łańcucha dostaw tych firm. Działania na rynkach zagranicznych to jeden z ważniejszych celów przedsiębiorstwa na kolejne lata.

SUKCES WZL1
Podsumowując, WZL1 stały się wiodącą Spółką w GK PGZ zarówno w obszarze poziomu organizacji technologicznym, jak i finansowym, uwzględniając rekordowe przychody, zysk oraz wartość majątku. Wszystko to przełożyło się na wzrost aktywności przedsiębiorstwa w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Spółka zaangażowała się we współpracę z uczelniami i szkołami, m.in. Salezjańskimi Szkołami Rzemiosł, Politechniką Łódzką, Zespołem Szkół Zawodowych im. Obrońców Westerplatte nr 1 w Zduńskiej Woli, Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie, Lotniczą Akademią Wojskową, Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz Społeczną Akademią Nauk. Na terenie Zakładów każdego roku realizowanych jest kilkadziesiąt wycieczek dla dzieci, młodzieży
i miłośników lotnictwa, którzy zyskują niepowtarzalną okazję do pozyskania wiedzy w zakresie działalności Spółki. Zakłady wspierają również lokalne drużyny siatkarskie i koszykarskie krzewiąc tym samym „sportowego ducha” wśród mieszkańców województwa łódzkiego.

Zarząd WZL1 nie pozostał obojętny wobec pandemii Covid-19 i postanowił włączyć się w akcję wsparcia placówek medycznych oraz podmiotów zwalczających i zapobiegających zakażeniom wirusem SARS-CoV-2. Jednym z jej elementów było podpisanie umów o współpracy z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim oraz Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Na ich mocy Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. zostały Centrum Dystrybucji Środków. Udostępniły władzom województwa łódzkiego obiekt, na obszarze którego składowane są sprzęty i materiały medyczne, w tym środki ochrony indywidualnej oraz środki do dezynfekcji niezbędne w walce z pandemią. Nie mniej ważne było wsparcie finansowe udzielone szpitalom na zakup urządzeń medycznych oraz pomoc dla placówek medycznych i innych podmiotów. To właśnie dzięki tej inicjatywie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu pozyskał cztery respiratory, łódzki szpital MSWiA kolejne dwa, a inne placówki około 25 000 maseczek chirurgicznych, kombinezony ochronne, ochraniacze na obuwie, fartuchy ochronne oraz płyny do dezynfekcji o łącznej wartości ponad 500 000 zł. Pandemia koronawirusa to dla większości zakładów test nie tylko na przetrwanie, ale także skuteczność
działania w okresie, w którym cały dotychczasowy świat i sytuacja gospodarcza uległy diametralnej zmianie. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. podeszły do tego zadania odpowiedzialnie i z energią, która cały czas procentuje niesłabnącym zaangażowaniem.

Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc