Zaloguj
reklama Rekord
reklama Rekord

MON o planach modernizacji

5 listopada wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz odpowiedział na interpelację sejmową Tomasza Siemoniaka w sprawie planów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

Według upublicznionych informacji, podpisanie umowy na II fazę programu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Wisła planowane jest na 2019 rok, a harmonogram dostaw zostanie uzgodniony ze stroną amerykańską. MON informuje jednocześnie, że przewiduje się nałożenie płatności dla obu faz programu. Do 2022 roku zaplanowano środki budżetowe na rozpoczęcie finansowania programu zakupu systemu przeciwlotniczego Narew.

W kwestiach lotniczych, Inspektorat Uzbrojenia prowadzi obecnie przetarg na zakup śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych z funkcją CSAR, według planu przewiduje się podpisanie umowy z wybranym oferentem do 2022 roku – według niepotwierdzonych informacji, oferty ostateczne mają zostać złożone przez dwóch potencjalnych dostawców do końca listopada. Do lutego 2019 roku MON przewiduje zakończenie fazy analityczno-koncepcyjnej programu Harpia, czyli zakupu wielozadaniowych samolotów bojowych nowego pokolenia. Co ciekawe, dostawy nowych samolotów zaplanowano już w 2024 roku, co może oznaczać, że postępowanie przetargowe i negocjacje muszą zostać zrealizowane w latach 2019-21. Do 2021 roku zaplanowano rozpoczęcie dostaw bezzałogowych zestawów Gryf – na ten cel przewidziano już środki finansowe w budżecie.

W przypadku wojsk lądowych, do 2022 roku zabezpieczono środki na dostawę pierwszej partii BWP Borsuk. Obecnie projekt znajduje się na etapie pracy rozwojowej, której zakończenie określono na 23 czerwca 2020 roku. Dodatkowo w Inspektoracie Uzbrojenia prowadzone są prace analityczno-koncepcyjne dotyczące zakupu czołgów nowej generacji. W bieżącym roku, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, planowane jest zawarcie umowy międzyrządowej na zakup pierwszego dywizjonu rakietowego systemu artyleryjskiego Homar – w tym przypadku wszystko jest uzależnione od tempa pracy amerykańskiej administracji rządowej. Do 2022 roku zabezpieczono środki finansowe na rozpoczęcie dostaw lekkiego transportera rozpoznawczego Kleszcz, który znajduje się na etapie pracy rozwojowej (termin zakończenia 22 kwietnia 2021 roku). W 2019 roku zaplanowano uruchomienie procedur zakupu przeciwpancernych pocisków rakietowych Pustelnik i Karabela.

Odnośnie Marynarki Wojennej, uruchomienie postępowania na zakup okrętów podwodnych nastąpi po zakończeniu fazy analityczno-koncepcyjnej oraz zatwierdzeniu wniosku w sprawie zakupu sprzętu przez MON. Obecnie prowadzone są prace nad redefinicją wymagań dla programów Marynarki Wojennej.

(ŁP) Foto: Raytheon
Teldat
Teldat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

One comment on “MON o planach modernizacji”

  1. Ja pierdzielę , znowu redyfinicja wymagań dla Programów MW. Ten MON to chyba nie wie czego chce , w ten sposób jest trudno cokolwiek kupić i wszystko w nieskończoność się przedłuża . Im kury szczać prowadzać.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
usertagcalendar-fullcrosslisthighlightindent-increasesort-amount-asc