Zaloguj

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.

WZL1 nieustannie rozwijają swoją infrastrukturę oraz inwestują w sektor B+R, jednocześnie udowadniając, że są doskonale przygotowane do realizacji nowoczesnych projektów zbrojeniowych.

WZL1 nieustannie rozwijają swoją infrastrukturę oraz inwestują w sektor B+R, jednocześnie udowadniając, że są doskonale przygotowane do realizacji nowoczesnych projektów zbrojeniowych.

Pomimo pandemii koronawirusa Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. (WZL1) nie zwalniają tempa. Spółka inicjuje nowe inwestycje i podejmuje kolejne wyzwania, z którymi zmierzy się w najbliższych latach.

Dla wielu przedsiębiorstw rok 2020 okazał się niekorzystny. Pandemia odcisnęła piętno na światowej gospodarce. Mogła wpłynąć również na działania inicjowane przez Zarząd WZL1 w różnych obszarach, np. w tych dotyczących produkcji. Natomiast w tym zakresie Spółka radzi sobie bardzo dobrze, zachowując ciągłość procesów. Wykwalifikowani pracownicy terminowo realizują wszystkie zobowiązania, a Zarząd podpisuje nowe umowy, w tym na remonty kolejnych śmigłowców w latach 2020-2023.

W Spółce wprowadzono strategię Lean Management. Tym samym zwiększono możliwości produkcyjne, a kluczową rolę w procesie zyskali pracownicy, na rozwój których Zarząd WZL1 kładzie szczególny nacisk.

W Spółce wprowadzono strategię Lean Management. Tym samym zwiększono możliwości produkcyjne, a kluczową rolę w procesie zyskali pracownicy, na rozwój których Zarząd WZL1 kładzie szczególny nacisk.

Początek roku 2020 to dla WZL1 okres uwieńczający kilka miesięcy rozmów i negocjacji dotyczących pozyskania, nowych w polskiej armii, śmigłowców AW101 Merlin. Na mocy podpisanych 8 stycznia umów w sprawie wykonania zobowiązań offsetowych oraz umów licencyjnych związanych z realizacją zawartej w kwietniu 2019 r. Umowy Offsetowej Spółka została wskazana jako Centrum Wsparcia Eksploatacji Śmigłowców Zbrojnych RP. Wiąże się to z realizacją dziewięciu projektów offsetowych, których celem jest ustanowienie w WZL1 zdolności serwisowych przyszłych śmigłowców AW101 Merlin Sił Zbrojnych RP wraz z elementami ich specjalistycznego wyposażenia.

Zaledwie miesiąc później, 7 lutego 2020 r. w WZL1 nastąpiło przekazanie listu intencyjnego pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową i amerykańskim koncernem Bell Textron Inc. Dokument dotyczy współpracy pomiędzy firmami w programie „Kruk”, w ramach którego WZL1 mogą stać się polskim centrum kompetencyjnym w zakresie utrzymania, napraw, modyfikacji i modernizacji śmigłowców.

Rozpędu nabrała również współpraca Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. i firmy Lockheed Martin w ramach zobowiązań offsetowych związanych z programem „Wisła”. Jego celem jest pozyskanie przez Siły Zbrojne RP zestawów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych średniego zasięgu wraz z sieciocentrycznym systemem dowodzenia. Zakłady uczestniczą w nim jako Centrum Produkcji Struktur Kompozytowych. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia w Dęblinie ruszyła budowa nowocześniej hali produkcyjnej, o powierzchni 3000 metrów kwadratowych.

Wszystkie te działania są kontynuacją strategii przyjętej przez Zarząd WZL1. To właśnie realizacja założonych celów, dynamiczny rozwój oraz ponadprzeciętne zyski przedsiębiorstwa uplasowały je w gronie nie tylko najlepszych Spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale również liczących się graczy w branży lotniczej na rynku światowym. Wszystko to przyczyniło się do umocnienia pozycji wśród konkurencji. Dobrze zarządzana firma przyciągnęła uwagę mediów, w tym „Dziennika Łódzkiego”, który docenił wiedzę i kompetencje Marcina Nocunia, Prezesa Zarządu WZL1 w kierowaniu tak dużym podmiotem oraz nominował go w konkursie Menedżer Roku Regionu Łódzkiego w kategorii duża firma.

Biorą w nim udział menedżerowie, którzy nie tylko skutecznie zarządzają organizacją z poszanowaniem istniejących przepisów prawa oraz zasad etyki, ale również dbają o jej stały i zrównoważony rozwój. Warto podkreślić, że w WZL1 tylko w 2019 r. oddano do użytku nowoczesny hangar lotniczy, zakończono budowę lądowiska dla śmigłowców, a ponadto wprowadzono strategię Lean Management, która obecnie jest wdrażana, z dużym sukcesem w kolejnych obszarach w Spółce. Tym samym zwiększono możliwości produkcyjne, wyeliminowano marnotrawstwa, a kluczową rolę w całym procesie zyskali pracownicy, na rozwój których Zarząd WZL1 kładzie szczególny nacisk. Tylko w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. w Zakładach zostało przeprowadzonych kilkadziesiąt szkoleń, a zatrudnienie znalazło kolejne 35 osób.

W czerwcu firma rozszerzyła zakres certyfikatu PART-145 na kolejny typ statku powietrznego Cessna. Do tej pory przeprowadzano obsługi liniowe i hangarowe samolotów Cessna 150 oraz 152, natomiast obecnie również modelu 172. Co więcej odnowiony został certyfikat AS 9100 rev. D, tym samym potwierdzając najwyższą jakość oferowanych usług.

Wszystko to udało się osiągnąć Zarządowi Spółki oraz pracownikom niezależnie od panującej pandemii koronawirusa, w walkę z którą WZL1 są aktywnie zaangażowane. Przedstawiciele Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A., Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego podpisali umowy o współpracy, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu łódzkiego. Na terenie przedsiębiorstwa zostało stworzone Centrum Dystrybucji Środków w zakresie zwalczania i zapobiegania zakażeniom wirusem COVID-19. Zakłady udostępniły władzom województwa łódzkiego obiekt, na obszarze którego składowane są sprzęty i materiały medyczne, w tym środki ochrony indywidualnej oraz środki do dezynfekcji.

Co więcej, Spółka przekazała Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu oraz szpitalowi MSWiA w Łodzi środki finansowe na zakup sześciu respiratorów. Do służb medycznych oraz innych podmiotów walczących z rozprzestrzenianiem się COVID-19 trafiło około kilkudziesięciu tysięcy maseczek ochronnych, kilka tysięcy sztuk odzieży ochronnej oraz płyn do dezynfekcji. Natomiast pracownicy WZL1 wsparli lokalnych biznesmenów, kupując od nich kilka tysięcy kwiatów.

Równocześnie obok działań wspomagający walkę z niewidzialnym wrogiem – COVID-19, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A., pomimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej na całym świecie, nie zatrzymują się nawet na chwilę i angażują w kolejne projekty. Jednym z nich jest projekt pt.: „Opracowanie trójstopniowego suborbitalnego systemu rakietowego do wynoszenia lekkich ładunków badawczych”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka „Technologie Kosmiczne”. W jego wdrożenie zaangażowane jest Konsorcjum, w skład którego wchodzą trzy podmioty: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A., Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU) oraz Zakład Produkcji Specjalnej GAMRAT S.A. (ZPS „GAMRAT”).

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc