Zaloguj

Nowy symulator MiG-29 w Mińsku Mazowieckim

Symulator MiG-29, oddany 22 czerwca do użytku w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego, jest obecnie najnowocześniejszym urządzeniem w swej klasie używanym w Siłach Powietrznych.

Symulator MiG-29, oddany 22 czerwca do użytku w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego, jest obecnie najnowocześniejszym urządzeniem w swej klasie używanym w Siłach Powietrznych.

22 czerwca w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim–Janowie odbyła się uroczystość przekazania do użytku kompleksowego symulatora lotu samolotu myśliwskiego MiG-29. To najnowocześniejsze w swej klasie urządzenie, wspierające proces szkolenia personelu latającego w Siłach Powietrznych, zostało dostarczone przez firmę KenBIT Koenig i Wspólnicy Sp.j. i jej partnera w tym przedsięwzięciu, firmę Virtual Reality Media a.s. z Trenčína w Republice Słowackiej. Współpraca obu firm to wzorcowy przykład kooperacji przemysłów obronnych państw Grupy Wyszehradzkiej, szkoda tylko, że jeden z nielicznych…

W uroczystości wzięli udział m.in.: ambasador Republiki Słowackiej w Polsce Dušan Krištofík, attache obrony Republiki Słowackiej w Polsce płk Jaroslav Baláž, zastępca dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
płk dypl. pil. Robert Cierniak, dowódca 23. BLT płk dypl. pil. Maciej Trelka, a także przedstawiciele dostawców symulatora: Dariusz Koenig, prezes zarządu KenBIT Koenig i Wspólnicy Sp.j. i Július Berith, prezes zarządu Virtual Reality Media a.s. Po okolicznościowych przemówieniach, ambasador Krištofík, płk Trelka i prezesi Koenig oraz Berith dokonali przecięcia wstęgi symbolicznie inaugurując przekazanie systemu, a ks. mjr Karol Skopiński poświęcił kabinę symulatora.
Otwarte postępowanie przetargowe, którego celem było wyłonienie dostawcy symulatora lotu samolotu MiG-29 wraz z dostawą pakietu części zapasowych i materiałów eksploatacyjnych, zestawu narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej, dokumentacji technicznej, a także przeszkolenie personelu, Inspektorat Uzbrojenia ogłosił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 30 marca 2013 r.
(nr 2013/S 064-107245). W postępowaniu finalnie wzięły udział cztery podmioty (w tym konsorcja), które złożyły ostateczne oferty: Elbit Systems z Izraela i Autocomp Management Sp. z o.o. (wartość netto 24 163 493 PLN), KenBIT Koeing i Wspólnicy Sp.j. (24 385 620 PLN), DoDAAM Systems Ltd. z Republiki Korei (26 977 000 PLN), Polit-Elektronik Sp. z o.o. i RSK MiG z Rosji (57 170 848 PLN). W przypadku spełnienia warunków zapisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyłącznym kryterium oceny ofert była zaproponowana cena, dlatego 24 grudnia 2013 r. zwycięzcą w przetargu ogłoszono konsorcjum Elbitu i Autocompu, które otrzymało 100 punktów – komplet możliwych do zdobycia. Przedstawiciele KenBIT-u, którego oferta otrzymała 99 punktów, po analizie zwycięskiej oferty, powzięli wątpliwości, czy faktycznie spełnia ona warunki postawione w SIWZ i 3 stycznia 2014 r. złożyli w tej sprawie odwołanie od werdyktu komisji przetargowej do Krajowej Izby Odwoławczej. Ta, po wnikliwym rozpatrzeniu sprawy, wydała 29 stycznia 2014 r. wyrok, który nakazywał Inspektoratowi Uzbrojenia unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i powtórne dokonanie oceny ofert z uwzględnieniem odrzucenia oferty dotychczasowego zwycięzcy, jako niespełniającej zapisów SIWZ. Wobec faktu, że Polit-Elektronik i RSK MiG oraz DoDAAM nie przedłużyły ważności swych ofert i wadium do 28 lutego, wyznaczonego przez IU jako nowy termin związania ofertą, ponownej analizie poddano jedynie ofertę KenBIT-u, która ostatecznie została wybrana jako najkorzystniejsza.
18 kwietnia 2014 r. IU zwarł z KenBIT-em umowę na dostawę symulatora lotu samolotu MiG-29, który miał zostać zainstalowany w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Termin realizacji wyznaczono na 30 listopada 2015 r., a wartość netto umowy nie zmieniła się w porównaniu z zawartą w ofercie i wyniosła 24 385 620 PLN.
Ponieważ KenBIT nie realizował wcześniej tego typu projektów, specjalnie z myślą o uczestnictwie w przetargu na symulator MiG-a-29, nawiązał współpracę ze słowacką prywatną firmą Virtual Reality Media a.s. (VRM). Ma ona wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji symulatorów oraz systemów szkoleniowych do uzbrojenia i sprzętu wojsk lądowych, a także cywilnych i wojskowych statków powietrznych, mając na koncie kilkadziesiąt wykonanych zleceń na całym świecie.
W portfolio firmy znajdował się także symulator MiG-a-29 – LTV-29, który powstał na zlecenie Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej i od 1997 r. jest użytkowany w bazie lotniczej w Sliaču (obecnie siedziba Skrzydła Lotnictwa Taktycznego im. generálmajora Otta Smika). W toku eksploatacji, w latach 2005–2008, część słowackich MiG-ów-29 została poddana modernizacji wyposażenia awionicznego i systemów łączności (wersja AS/BS), w związku z czym stosowne zmiany wprowadzono także w symulatorze, który po modernizacji otrzymał oznaczenie LTV-29M. Piloci polskich MiG-ów mieli kilkakrotnie okazję szkolić się na słowackim symulatorze.
Od 2005 roku VRM specjalizuje się w dostarczaniu wiernych oryginałowi, zaawansowanych, spersonalizowanych, a także relatywnie niedrogich urządzeń szkoleniowych, powstałych zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi normami EASA, FAA, ICAO, dotyczącymi projektowania i produkcji symulatorów lotu (Flight Simulation Trainig Devices).

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc