Zaloguj

Konferencja „Lotnictwo Nowej Generacji”

Podczas otwierającej konferencję sesji dyskusyjnej prezes Strategy & Future Jacek Bartosiak i pełnomocnik MON ds. przestrzeni kosmicznej płk Marcin Górka rozmawiali na temat trendów w rozwoju lotnictwa wojskowego i wpływie nowych rozwiązań na prowadzenie działań w przestrzeni powietrznej.

Podczas otwierającej konferencję sesji dyskusyjnej prezes Strategy & Future Jacek Bartosiak i pełnomocnik MON ds. przestrzeni kosmicznej płk Marcin Górka rozmawiali na temat trendów w rozwoju lotnictwa wojskowego i wpływie nowych rozwiązań na prowadzenie działań w przestrzeni powietrznej.

12 października w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez Zarząd Targów Warszawskich S.A., międzynarodowa konferencja „Lotnictwo Nowej Generacji – Strategie, Technologie, Rozwiązania”. Wydarzenie przyciągnęło ekspertów, polityków, przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, a także reprezentantów polskich i zagranicznych firm przemysłu obronnego. Zespół Badań i Analiz Militarnych objął konferencję patronatem medialnym, a redaktor naczelny miesięcznika „Lotnictwo Aviation International” Jerzy Gruszczyński wystąpił w roli moderatora w jednej z sesji.

Honorowym patronatem konferencję objęły: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Infrastruktury, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i Urząd Lotnictwa Cywilnego. Wśród patronów honorowych był także przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Michał Jach. Z kolei partnerami konferencji były firmy: Lockheed Martin i Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. z Grupy Kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. Sama PGZ była głównym polskim partnerem przemysłowym wydarzenia.

Podczas konferencji odbyło się kilka sesji dyskusyjnych, dotyczących lotnictwa wojskowego i cywilnego. Podczas pierwszej z nich prezes i założyciel Strategy & Future Jacek Bartosiak i pełnomocnik MON ds. przestrzeni kosmicznej płk Marcin Górka wymieniali poglądy na temat trendów rozwoju lotnictwa wojskowego. Dyskusja dotyczyła m.in. znaczenia przestrzeni powietrznej i kosmicznej, a także wpływu nowych rozwiązań technicznych (samoloty piątej i szóstej generacji, aparaty bezzałogowe wyposażone w sztuczną inteligencję, rozpoznanie satelitarne, walka w spektrum fal elektromagnetycznych) na strategiczne i taktyczne aspekty prowadzenia operacji militarnych.

Zorganizowana przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. konferencja lotnicza przyciągnęła grono ekspertów, polityków, przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, a także reprezentantów polskich i zagranicznych firm przemysłu obronnego.

Zorganizowana przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. konferencja lotnicza przyciągnęła grono ekspertów, polityków, przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, a także reprezentantów polskich i zagranicznych firm przemysłu obronnego.

Druga sesja dyskusyjna nosiła tytuł „Inwestycje i technologie na rzecz bezpieczeństwa powietrznego państwa”. Wzięli w niej udział m.in. szef Oddziału Inwestycji Sojuszniczych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych płk Przemysław Gogoliński, poseł i członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Paweł Poncyliusz, gen. dyw. w st. spocz. Bogusław Pacek, prezes zarządu WCBKT S.A. Piotr Kisiel, który mówił m.in. o możliwościach, jakie otwierają się przed polskimi spółkami w związku ze współpracą z firmami zbrojeniowymi ze Stanów Zjednoczonych. Rozmowa dotyczyła także polityki zakupowej Ministerstwa Obrony Narodowej w sferze lotnictwa wojskowego, współpracy Sił Powietrznych z lotnictwami europejskich państw NATO i US Air Force, a także kooperacji polskiego przemysłu zbrojeniowego i lotniczego z partnerami zagranicznymi, przede wszystkim firmami ze Stanów Zjednoczonych.

Podczas sesji podjęto także temat inwestycji w infrastrukturę lotniskową, które będą realizowane w konsekwencji podpisania przez Polskę i Stany Zjednoczone umowy o wzmocnionej współpracy obronnej 15 sierpnia tego roku. Prezentację na ten temat przestawił płk Gogoliński, który szczegółowo omówił inwestycje lotniskowe zawarte w załączniku nr 1 do aneksu B ww. umowy. Obejmują one: lotnisko we Wrocławiu (Wrocław Strachowice), bazę sił powietrznych w Łasku i kompleks wojskowy wraz z bazą lotniczą w Powidzu, lotnisko w Krakowie Balicach (Balice), lotnisko w Katowicach (Pyrzowice), lotnisko w Mirosławcu czy bazę w Dęblinie. Jak podczas sesji powiedział płk Gogoliński, strona amerykańska oszacowała, że koszty inwestycji w tych miejscach, które poniesie Polska, wyniosą ok. 2 mld USD.

Redaktor naczelny miesięcznika „Lotnictwo Aviation International” Jerzy Gruszczyński poprowadził dyskusję podczas sesji dotyczącej przyszłości polskiego lotnictwa wojskowego. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele zagranicznych firm zbrojeniowych. Prezes zarządu Leonardo Poland Sp. z o.o. Marco Lupo przedstawił możliwości współpracy z polskim przemysłem w kontekście programów dotyczących pozyskania bezzałogowych statków powietrznych (Gryf, Zefir) oraz śmigłowców bojowych (Kruk) i wsparcia pola walki (Perkoz). Z kolei Emily L. Wahler z Lockheed Martin Aeronautics mówiła m.in. o możliwościach polsko-amerykańskiej współpracy w programie samolotów bezzałogowych Harpii Szpon i innych programach dotyczących modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusertagcrosslistfunnelsort-amount-asc