Zaloguj

Filtracyjna odzież ochronna z Maskpolu

Wojskowi chemicy w odzieży FOO-1 i maskach MP-6 podczas odkażania broni strzeleckiej.

Wojskowi chemicy w odzieży FOO-1 i maskach MP-6 podczas odkażania broni strzeleckiej.

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. z Konieczek jest jedynym w Polsce producentem odzieży chroniącej przed skażeniami chemicznymi, biologicznymi i promieniotwórczymi oraz masek przeciwgazowych, spełniających normy wojskowe. W Maskpolu produkowane są zestawy filtracyjnej odzieży ochronnej FOO-1, które – wraz z maskami przeciwgazo-wymi MP-5 i MP-6 – dostarczane są od początku obecnego stulecia Siłom Zbrojnym RP. FOO-1 wciąż spełnia ostre wymagania stawiane przed indywidualnymi środkami ochrony skażeń, a niedawno przeszła modernizację podnoszącą jej walory eksploatacyjne.

Zabezpieczenie żołnierzy i sprzętu wojskowego przed skutkami działania broni jądrowej, chemicznej i biologicznej, a także udział wojska w likwidacji skutków katastrof naturalnych oraz cywilizacyjnych, którym towarzyszą skażenia, jest jednym z zasadniczych zadań wojsk chemicznych każdych sił zbrojnych. Na najniższych szczeblach organizacyjnych ochrona przed skażeniami realizowana jest m.in. poprzez wyposażenie każdego żołnierza w maskę przeciwgazową oraz izolacyjne bądź filtracyjne środki ochrony skóry – odzież ochronną. Powinny one zapewniać możliwość wykonywania zadań bojowych w warunkach zagrożenia wystąpienia skażeniami lub w terenie skażonym. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, a więc w okresie po wejściu Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zagrożenie użyciem broni masowego rażenia wzrosło, biorąc pod uwagę uzyskanie przez kolejne państwa zdolności do produkcji broni chemicznej i jądrowej, a także groźbę wykorzystania trujących środków chemicznych bądź toksyn przez organizacje terrorystyczne i przestępcze. W związku z dążeniem do osiągnięcia standardów NATO w tej sferze, stymulowanym m.in. udziałem w sojuszniczych operacjach ekspedycyjnych, od początku XXI wieku w Siłach Zbrojnych RP następuje wymiana generacyjna indywidualnych środków ochrony przed skażeniami. Przykładem może być zastąpienie masek przeciwgazowych SzM-41 i MP-4 przez MP-5, a potem MP-6, a także izolacyjnej odzieży ochronnej OP-1/OP-1M odzieżą filtracyjną FOO-1. Wszystkie wyżej wymienione środki ochrony nowej generacji są produkowane przez PSO MASKPOL S.A., a poza maską MP-5, są także własnymi opracowaniami tej firmy.

Filtracyjna odzież ochronna FOO-1

Filtracyjna odzież ochronna FOO-1 została opracowana, na podstawie wymagań ówczesnego Szefostwa Wojsk Chemicznych Dowództwa Wojsk Lądowych, przez konstruktorów Maskpolu. W celu osiągnięcia najwyższych standardów ochrony, w konstrukcji odzieży zastosowano materiał filtrosorpcyjny niemieckiej firmy Blücher GmbH, do wykorzystania którego Maskpol ma wyłączne prawa na terenie Polski. Do produkcji odzież FOO-1 weszła w 2001 r. i od tej pory SZ RP otrzymała ponad 200 000 jej kompletów.
W porównaniu do odzieży izolacyjnej OP-1/OP-1M FOO-1 ma znacząco lepsze parametry odprowadzania ciepła z powierzchni ciała, skuteczniej chroni także przed czynnikami chemicznymi, biologicznymi i radioaktywnymi.
Przeznaczeniem filtracyjnej odzieży ochronnej FOO-1, wykorzystywanej aktualnie w komplecie z maską przeciwgazową MP-6, jest ochrona skóry i dróg oddechowych żołnierza przed skażeniami chemicznymi, biologicznymi i promieniotwórczymi, występującymi w powietrzu w postaci: par, aerozoli oraz pyłów i kropel. Stanowi także skuteczną barierę przed promieniowaniem alfa i częściową przed promieniowaniem beta.
FOO-1 umożliwia poruszanie się i wykonywanie zadań bez nadmiernych obciążeń fizjologicznych organizmu. Przy temperaturze zewnętrznej powyżej −5°C zastępuje mundur polowy i zakładane jest bezpośrednio na bieliznę. Jeśli temperatura jest niższa, powinno być zakładane na dres, ewentualnie na mundur polowy. W temperaturze poniżej 18°C FOO-1 użytkowane jest jako mundur polowy, a czas pracy w nim limitują jedynie przerwy na odpoczynek. W wyższej temperaturze, ponieważ odzież filtracyjna gorzej odprowadza ciepło i pot od zwykłego umundurowania, liczba odpoczynków powinna zostać zwiększona, podobnie jak czas ich trwania.
Maksymalny czas przebywania w FOO-1 w atmosferze skażonej to 24 godziny, choć zależne jest to od stężenia środka trującego. W przypadku par iperytu czas ochrony to 24 godziny, zaś w przypadku kropel iperytu osiem godzin. Odporność na impuls termiczny powstający w wyniku wybuchu jądrowego to ponad 80 J/cm². Przydatność do użycia po wyjęciu z opakowania wynosi 30 dni, a maksymalny gwarantowany czas przechowywania w hermetycznym opakowaniu fabrycznym i warunkach ustalonych przez producenta wynosi 10 lat. W przypadku skażenia odzieży należą ją po wykorzystaniu pozostawić lub zniszczyć, nie można jej odkażać.
Komplet filtracyjnej odzieży ochronnej składa się z: ubrania filtracyjnego (kurtka z kapturem i spodnie) w sześciu dostępnych rozmiarach, obuwia w trzech rozmiarach (dostosowanych do butów wojskowych w rozmiarach S, M i L, na które jest nakładane), rękawic gumowych i rękawic ocieplających w trzech rozmiarach, torby nośnej na buty i rękawice oraz zasobnika na komplet odzieży.

Przemysł zbrojeniowy

 ZOBACZ WSZYSTKIE

WOJSKA LĄDOWE

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Wozy bojowe
Artyleria lądowa
Radiolokacja
Dowodzenie i łączność

Siły Powietrzne

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Samoloty i śmigłowce
Uzbrojenie lotnicze
Bezzałogowce
Kosmos

MARYNARKA WOJENNA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Okręty współczesne
Okręty historyczne
Statki i żaglowce
Starcia morskie

HISTORIA I POLITYKA

 ZOBACZ WSZYSTKIE

Historia uzbrojenia
Wojny i konflikty
Współczesne pole walki
Bezpieczeństwo
bookusercrosslistfunnelsort-amount-asc